Προπτυχιακών Τμημάτων

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

23-1-2017 id:3093

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Έκτακτη εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2017

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2017

Έκτακτη εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2017

Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 19-1-2017 και αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται ότι: «Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.».

Ως εκ τούτου, καλούνται οι φοιτητές που έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση (από 9ο εξάμηνο και άνω) όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω διάταξης, να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και τα οποία α) δεν δήλωσαν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου και β) είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό. Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 23/1/2017 έως και την Τρίτη 31/1/2017, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.

Προσοχή! Μετά το πέρας της περιόδου των δηλώσεων δεν θα μπορούν να γίνουν αλλαγές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της έκτακτης εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ