Προπτυχιακών Τμημάτων

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

22-11-2016 id:2996

Πρόγραμμα γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ είναι οι κάτωθι.

Προσοχή! Να έχετε μαζί σας ένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Μάθημα

Ημερομηνία εξέτασης

Ώρα

Αίθουσα

Μικροοικονομική Ι

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

19:00-21:00

Α31

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι
(Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων)

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

19:00-21:00

Α31

Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

19:00-21:00

Α31