Προπτυχιακών Τμημάτων

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

18-11-2016 id:2993

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Παράταση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών μέχρι και την Παρασκευή 18/11/2016

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών στα Τμήματα του Πανεπιστήμιου παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016.

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης