Προπτυχιακών Τμημάτων

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

9-5-2016 id:2701

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Αλλαγή διαδικασίας χορήγησης στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-16

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 71599/Ζ1/27.04.2016 έγγραφο του Τμήματος Δ' - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μας γνωστοποιήθηκε ότι, αναφορικά με τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2015-2016, προωθείται αλλαγή της υφιστάμενης διαδικασίας και δημιουργία κεντρικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των αιτήσεων, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη συντόμευση του χρόνου καταβολής του επιδόματος.

Κατόπιν τούτου, δεν θα υποβάλλονται αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-16, ενώ θα υποβάλλονται κανονικά οι αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος που αφορά σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην από 18-1-2016 σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ