Ανακοινώσεις Συμβουλίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

5-7-2016 id:2765

Στρατηγικό Πλάνο ΟΠΑ 2016-2021

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2016-2021
Αποστολή, Όραμα, Στρατηγική
(Απόφαση 4ης/26-05-2016 Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ)
(Απόφαση 10ης/09-06-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου ΟΠΑ)