Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

19-11-2014 id:2219

Η Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ κα Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση αποτελεί μέλος του Συμβουλίου της European Association of Evolutionary Political Economy

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ κα Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση αποτελεί μέλος του Συμβουλίου της European Association of Evolutionary Political Economy www.eaepe.org.