Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

30-9-2014 id:2170

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Alpha Bank

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ ανακοινώνει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΟΠΑ στην Alpha Bank. Το Πρόγραμμα αυτό προέκυψε κατόπιν πρωτοβουλιών του μέλους του Συμβουλίου Ιδρύματος κ. Ιωάννη Μεθόδιου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ