Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

26-1-2017 id:3101

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Νέος κύκλος προγραμμάτων eLearning του ΟΠΑΑθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017

Θέμα: Νέος κύκλος προγραμμάτων eLearning του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Με συνολικά 27 προγράμματα eLearning, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εισέρχεται δυναμικά και στην εκπαίδευση από απόσταση.

Τα προγράμματα δημιουργήθηκαν ειδικά για να διδάσκονται ηλεκτρονικά και από απόσταση από Καθηγητές του ιδρύματος και εκπαιδευτές με πολύχρονη διδακτική εμπειρία. Παρέχουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα και καλύπτουν μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών και προτιμήσεων. Όλα τα προγράμματα προσφέρονται με δίδακτρα. Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις απαιτήσεις ενός προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και συμπληρωματική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο δεύτερος κύκλος των προγραμμάτων eLearning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2017 με προθεσμία υποβολής αίτησης παρακολούθησης, ανάλογα το πρόγραμμα, το διάστημα από 23 Φεβρουαρίου έως 13 Μαρτίου 2017. Στόχος των προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν ένα σημαντικό ορόσημο στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα αλλά και να κάνουν πράξη την προτροπή: «Μάθε περισσότερα!».

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε καθημερινά στη γραμματεία της Μονάδας eLearning του ΟΠΑ χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

http://elearning.aueb.gr/

Πατησίων 80 (4ος όροφος), Αθήνα 104 34

Τηλέφωνο: 210 8203 753

e-mail: secretary@elearning.aueb.gr