Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

1-9-2016 id:2795

Ανάληψη καθηκόντων νεοεκλεγέντων Προέδρων των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, και Στατιστικής

Σήμερα 1/9/2016 ανέλαβαν καθήκοντα Προέδρου Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018:

ο Καθηγητής Γεώργιος Γιαγλής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βλάσιος Σταθακόπουλος στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, και
ο Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης στο Τμήμα Στατιστικής.