Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

7-12-2015 id:2531

Ανάληψη καθηκόντων νέου Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη

Σήμερα, 7 Δεκεμβρίου 2015 ανέλαβε καθήκοντα Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκης.

Η θητεία του ορίζεται στα τέσσερα χρόνια.