Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού -
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

30-10-2015 id:2402

Διαδικασία πλήρωσης θέσης βαθμίδας Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

Διαδικασία πλήρωσης θέσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 279/13-3-2012 τ. Γ'