Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού -
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

30-10-2015 id:2403

Διαδικασία πλήρωσης θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

Διαδικασία πλήρωσης θέσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1142/25-8-2014 τ. Γ'