Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού -
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

1-10-2015 id:2404

Διαδικασία πλήρωσης θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»

Διαδικασία πλήρωσης θέσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1680/15-12-2014 τ. Γ'