Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού -
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

26-1-2017 id:3097

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 369/24-04-2015 τεύχος Γ'.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000559339

 • ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 369/24-04-2015 (τεύχος Γ')
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 11-07-2015
 • Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 3η/29-01-2016
 • Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 3ης/10-2-2016

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής/Εξέλιξης
για την θέση Καθηγητή
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»

Α. Τακτικά Μέλη:

 1. Α1. Εσωτερικά μέλη προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου
  ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 128/23-7-90 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Avlonitis_CV.pdf
 2. ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 1111/17-11-2010 τ.Τρίτο
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Mpaltas_CV.pdf
 3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, ΦΕΚ διορισμού: 290/5-5-2011 τ. Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Dimitriadis_CV.pdf
 4. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 148/27-6-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Stathakopoulos_CV.pdf

Α2. Εξωτερικά μέλη προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ δορισμού: 458/τ.Γ'/4-12-2006
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.executivement.aueb.gr/pdf/KouremenosCV.pdf
 2. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 734/15-7-2013 τ. Γ
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1034&tmima=2&categorymenu=2

Α3. Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΤΖΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (TZOKAS NIKOLAOS), Καθηγητής
  Faculty of Business, University of Plymouth
  Ειδικό Πεδίο Αξιολόγησης: #1 ΕΟΔ: Marketing, #2 ΕΟΔ: Διοίκηση
  Βιογραφικό σημείωμα:
  https://www.plymouth.ac.uk/staff/nikolaos-tzokas

Β. Αναπληρωματικά Μέλη:

Β1. Εσωτερικών μελών

 1. ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ με έμφαση στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή, ΦΕΚ διορισμού: 9/15-1-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1200.pdf
 2. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Ποσοτική Ανάλυση σε Θέματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΦΕΚ διορισμού: 716/25-7-2012 τ. Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Xalikias_CV.pdf
 3. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχολογία του Καταναλωτή, ΦΕΚ διορισμού: 1420/6-12-2013 τ.Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Kokkinaki_CV.pdf
 4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ δορισμού: 883/27-8-2012 τ. Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Publications&file=index&id=40&tmima=2&categorymenu=2

Β2. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 452/4-12-2006 τ. Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=106&tmima=6&categorymenu=2
 2. ΤΖΙΜHΤΡΑ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, Καθηγήτρια
  Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Γνωστικό αντικείμενο: Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων-Συμπεριφορά Καταναλωτή, ΦΕΚ διορισμού: 337/28-4-2010 τ. Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.agro.auth.gr/members/cv/tzimitra_gr.pdf

Β3. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από ομοταγή πανεπιστήμια της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ (PAPADOPOULOS, NICOLAS), Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ, Sprott School of Business of Carleton University, Ottawa, Canada.
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://sprott.carleton.ca/directory/papadopoulos-nicolas/

Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό του Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής επιλογής: 25-5-2016

Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για διενέργεια εκλογής: 15-7-2016

Υποψήφιοι: 1. Ευαγγελία Μπλέρη

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την επιλογή του καταλληλότερου από τους υποψήφιους για την πλήρωση της θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» είναι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 6 - ΑΠΟΝΤΕΣ: 1

 • ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΠΛΕΡΗ: 0