Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού -
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

18-1-2017 id:3085

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Λεωνίδα Ρομπόλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΟΜΠΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : .................
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: ..................
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τη συγκρότηση Ειδικής Ενδεκαμελούς Επιτροπής Επιλογής: 3η Συνεδρίαση 9-12-2016

ΜΕΛΗ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για τη Μονιμοποίηση του κ. Λεωνίδα Ρομπόλη στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

Α. Τακτικά μέλη:

 1. Καβουσανός Εμμανουήλ, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»-( ΦΕΚ 70/3-4-2001 τ. ΝΠΔΔ)
 2. Σπύρου Σπυρίδων, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»-( ΦΕΚ 972/1-10-2015 τ.Γ')
 3. Δράκος Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»-( ΦΕΚ 1196/8-11-2012 τ.Γ')
 4. Επίσκοπος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»-( ΦΕΚ 237/7-10-2004 τ. ΝΠΔΔ)
 5. Λελεδάκης Γεώργιος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής , ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»-( 273/28-3-2008 τ.Γ? ΜΟΝ: 575/19-08-2011 τ.Γ')
 6. Koveos Peter, Καθηγητής Syracuse University, ΗΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» (Peter@syr.edu https://whitman.syr.edu/faculty-and-research/faculty/showinfo.aspx?id=32)
 7. Αλεξάκης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Επιχειρήσεων & Αγορών», (ΦΕΚ 740/17-8-2010 τ.Γ')
 8. Μαλλιαρόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, ΠΑ.ΠΕΙ, Γνωστικό αντικείμενο «Μακρο- χρηματοοικονομική», (ΦΕΚ 504/τ.Γ/27-12-2006)
 9. Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής, Παν/μιο Μακεδονίας, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Τραπεζική», (ΦΕΚ 187/3-8-2005 τ. ΝΠΔΔ)
 10. Πολυμένης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (ΦΕΚ 244/24-3/2015 τ.Γ')
 11. Κουσενίδης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (ΦΕΚ 46/21-1-2013 τ.Γ')

Β. Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Τσεκρέκος Ανδριανός, Μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής , ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»-( ΦΕΚ 1172/9-12-2010 τ.Γ' ΜΟΝ: 1806/30-12-2014)
 2. Χαλαμανδάρης Γεώργιος, Μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής , ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»-( ΦΕΚ 1196/8-11-2012 τ.Γ' ΜΟΝ: 731/01-08-2016 τ.Γ')
 3. Συμεωνίδης Σπυρίδων, Αν. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Ιωαννίνων, Γνωστικό αντικείμενο «Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου» (ΦΕΚ 763/14-8-08 τ.Γ')
 4. Καλυβίτης Σαράντης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ, Γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική και Διεθνής Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ 917/11-11-2009 τ.Γ')
 5. Κουρογένης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, ΠΑ.ΠΕΙ, Γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ 584/τ.Γ' 27-6-2016)
 6. Tessaromatis Nikolaos, Καθηγητής Business School, EDHEC Γαλλία. Γνωστικό αντικείμενο "Finance"(nikolaos.tessaromatis@edhec.edu http://faculty-research.edhec.com/faculty-researchers/alphabetical-list/r-s-t/tessaromatis-nikolaos-phd-172816.kjsp)
 7. Πίττης Νικήτας, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής, ΠΑ.ΠΕΙ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία», (ΦΕΚ 241/τ.ΝΠΔΔ/8-10-2004)
 8. Malliaris Anastasios, Καθηγητής Quinlan School of Business, Loyola University Chicago, Ηνωμένες Πολιτείες, Γνωστικό αντικείμενο «Financial Economics» (http://www.luc.edu/quinlan/faculty/agtassosmalliaris.shtml tmallia@luc.edu 312.915.6063)
 9. Κανάς Άγγελος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ΠΑ.ΠΕΙ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ 2434/τ.Β?/11-11-2015)
 10. Κοσμίδου Κυριακή, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Τραπεζική», (ΦΕΚ 244/24-3-2015 τ.Γ')
 11. Συριόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Παν/μιο Αιγαίου, Γνωστικό Αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ 830/06-08-2013 τ.Γ)

 • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, για την εκλογή του Προέδρου της Ενδεκαμελούς Επιτροπής : 19 Δεκεμβρίου 2017
 • Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής: 19 Δεκεμβρίου 2017