Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Εκλογές Μελών Συμβουλίου του ΟΠΑ

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

21-11-2012 id:1545

Αναλυτικά δεδομένα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αρχικά δεδομένα ψηφοφορίας

Αποτελέσματα ανά γύρο καταμέτρησης

Ανάλυση ψήφων ανά γύρο καταμέτρησης

Τελική αναφορά ψηφοφορίας