Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Εκλογές Μελών Συμβουλίου του ΟΠΑ

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

2-11-2012 id:1533

Οδηγίες για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του Συστήματος ΖΕΥΣ

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ακόλουθο αρχείο αφορά στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του Συστήματος ΖΕΥΣ.

Οδηγίες

Από την Εφορευτική Επιτροπή