Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Εκλογές Μελών Συμβουλίου του ΟΠΑ

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

29-10-2012 id:1519

Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή του της 29/10/2012, κατόπιν των δύο άγονων εκλογικών διαδικασιών και σε εφαρμογή της από 5/10/2012 απόφασής του, αποφάσισε η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ, να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 από 10.00 έως 16.00.