Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Εκλογές Μελών Συμβουλίου του ΟΠΑ

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

25-10-2012 id:1514

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Αναβολή και επανάληψη εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Εφορευτική Επιτροπή για την Ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνεται η αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, που επρόκειτο να διενεργηθούν σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00 - 16:00.

Ο λόγος της αναβολής είναι ότι τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής παρεμποδίστηκαν να εισέλθουν στη αίθουσα της ψηφοφορίας που είχε οριστεί.

Οι εκλογές θα επαναληφθούν, σύμφωνα με την από 5/10/2012 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΟΠΑ, τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 στην ίδια αίθουσα και τις ίδιες ώρες.


Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής


          Γεώργιος Βενιέρης
                Καθηγητής