Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων


17-10-2016 id:2853

"Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη Μερικής Φοίτησης ακαδ. έτους 2016-17"
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909, Tηλ. 210-8203 649, Ώρες 15:00-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του τμήματος www.appliedeconomics.gr.
περισσότερα...


8-9-2016 id:2804

"Εκδήλωση Open day presentation από το ΠΜΣ μερικής φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη "
To ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη με κατεύθυνση σε Α. Χρηματοοικονομικά και Β. Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών πραγματοποιεί OPEN DAY PRESENTATION του προγράμματος τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 στο κτήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ.
περισσότερα...


22-7-2016 id:2779

"2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη σειρά εισαγωγής 2016 του Διατμηματικού ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών"
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016.
Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΔΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος καθημερινά από τις 14:00 έως και τις 18:00, 9ος όροφος, γραφείο 909, http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/MonetaryPartTime.html
περισσότερα...


22-7-2016 id:2778

"Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή φοιτητών του ΠΜΣ Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής"
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλέφ. 210-8203 643, ώρες 11.00-14.00 & 18.00-19.30 ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής.
περισσότερα...


31-5-2016 id:2730

"Παράταση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη με κατεύθυνση Α) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών και Β) στη Χρηματοοικονομική ακαδημαϊκού έτους 2016-2017"
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909, Tηλ. 210-8203 649, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.appliedeconomics.gr.
περισσότερα...


10-5-2016 id:2703

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα μερικής φοίτησης) του Τμήματος Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2016-17"
Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 12 Σεπτέμβρη 2016. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-8203 645, κυρία Ελπίδα Χιονά. Σημειώνεται ότι η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν θα λειτουργήσει μεταξύ 1-21 Αυγούστου 2016. Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp από όπου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται, μεταξύ άλλων και για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.
περισσότερα...


31-3-2016 id:2662

"Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ - Αλλαγή διεύθυνσης και νέα στοιχεία επικοινωνίας"
Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ αλλάζει διεύθυνση λειτουργίας και μεταφέρεται στο κτίριο της οδού Ελπίδος αριθμ. 13, 3ος όροφος. Το κτίριο βρίσκεται σε πεζόδρομο πλησίον της πλατείας Βικτωρίας, δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ Βικτώρια.
περισσότερα...


31-3-2016 id:2661

"Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής ακαδημαϊκού έτους 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλέφ. 210-8203 643, ώρες 11.00-14.00 & 18.00-19.30 ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής.
περισσότερα...


22-3-2016 id:2650

"Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη με κατεύθυνση Α) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών και Β) στη Χρηματοοικονομική ακαδημαϊκού έτους 2016-2017."
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και Τρίτη 31 Μαΐου 2016. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, Γραφείο 909, τηλ. 210-8203 649, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.appliedeconomics.gr.
περισσότερα...


21-3-2016 id:2648

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα πλήρους φοίτησης) του Τμήματος Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2016-17"
Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705, κυρία Άννα Παπάζογλου), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643. Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και αναλυτικό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/ από όπου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται, μεταξύ άλλων και για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών.
περισσότερα...


8-2-2016 id:2601

"Επιστημονική ημερίδα από το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (12/2/16)"
Το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΟΠΑ διοργανώνει επιστημονική ημερίδα «Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και του Τραπεζικού Συστήματος».
περισσότερα...


21-1-2016 id:2581

"Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών "
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2016. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΔΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος 9ος όροφος, γραφείο 909, τηλ. 210-8203 689.
περισσότερα...


19-10-2015 id:2458

"Παράταση 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη με κατεύθυνση Α) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών και Β) στη Χρηματοοικονομική ακαδημαϊκού έτους 2015-2016."
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 2108203649 ή 2108203689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.econ.aueb.gr.
περισσότερα...


27-8-2015 id:2423

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το ΜΠΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη με κατεύθυνση Α) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών και Β) στη Χρηματοοικονομική ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. "
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος στο www.appliedeconomics.gr.
περισσότερα...


4-6-2015 id:2376

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα μερικής φοίτησης) του Τμήματος Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2015-2016"
Υποβολή αιτήσεων έως την Πέμπτη 10 Σεπτέμβρη 2015. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203 645). Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.
περισσότερα...


2-6-2015 id:2373

"Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 από το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη"
Το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη με κατεύθυνση στα Α. Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών και Β. Χρηματοοικονομική ανακοινώνει ότι παρατείνει το διάστημα υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδ. Έτος 2015-2016 έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015. Πληροφορίες και αιτήσεις παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΟΠΑ Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 210-8203 649 ή 210-8203 689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του τμήματος www.econ.aueb.gr.
περισσότερα...


27-5-2015 id:2370

"Προκήρυξη νέων θέσεων Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση"
Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων η 30η Ιουνίου 2015. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908 (καθημερινά 11:30 - 19.30, τηλ. 210-8203 696 & 210-8203 633, φαξ: 210-8203 634, Email: msc.isfm@aueb.gr)
περισσότερα...


23-4-2015 id:2330

"Προκήρυξη Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ) για το Ακαδ. Έτος 2015-16"
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλέφ. 210-8203643, ώρες 11.00-14.00 & 18.00-19.30 ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής.
περισσότερα...


23-4-2015 id:2329

"Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη με κατευθύνσεις στα 1. Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ρύθμιση Αγορών και Στρατηγικές Αποφάσεις και 2. Χρηματοοικονομικά ακαδ. έτους 2015-16"
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 2108203649 ή 2108203689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του τμήματος www.econ.aueb.gr.
περισσότερα...


3-4-2015 id:2324

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2015-2016"
Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203 643). Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών και το πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/, από όπου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται, μεταξύ άλλων και για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών.
περισσότερα...


1-4-2015 id:2321

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας ΠΜΣ (MSc) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016"
Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705) Δευτέρα, Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203 642.
περισσότερα...


26-11-2014 id:2227

"Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών"
Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων είναι συνεχής και λήγει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015.
περισσότερα...


9-10-2014 id:2176

"Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά ακαδ. έτους 2014-15"
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, Γραφείο 909 Tηλ. 210-8203 649 ή 210-8203 689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr.
περισσότερα...


23-7-2014 id:2131

"2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη σειρά εισαγωγής 2014 του ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά"
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 210-8203 649 ή 210-8203 689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr
περισσότερα...


27-6-2014 id:2105

"2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη σειρά εισαγωγής 2014 του Διατμηματικού ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών"
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΔΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος καθημερινά 13:30-19:30, 9ος όροφος, Γραφείο 909,
http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/MonetaryPartTime.html
περισσότερα...


3-6-2014 id:2080

"Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά ακαδ. έτους 2014-15"
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014.
περισσότερα...


3-6-2014 id:2079

"Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών ακαδ. έτους 2014-15"
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014.
περισσότερα...


23-5-2014 id:2065

"Ανακοίνωση - περίληψη προκήρυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Μερικής Φοίτησης)"
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 10 Σεπτέμβρη 2014, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφόρηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Ευελπίδων 47Α, 7ος όροφος), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-8203 645, κα Ελπίδα Χιονά. Σημειώνεται ότι η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν θα λειτουργήσει μεταξύ 1-24 Αυγούστου 2014.
περισσότερα...


27-3-2014 id:2002

"Ανακοίνωση - περίληψη προκήρυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Πλήρους Φοίτησης)"
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643). Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και το πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του ΠΜΣ και την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών.
περισσότερα...


19-3-2014 id:1992

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά ακαδημαϊκού έτους 2014-15 "
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 210-8203 649 ή 210-8203 689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr.
περισσότερα...


19-3-2014 id:1991

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών ακαδημαϊκού έτους 2014-15"
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014.
περισσότερα...


23-7-2013 id:1788

"Νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2013-2014"
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και σε πτυχιούχους αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Διοικητική, Θετική, Οικονομική και Τεχνολογική κατεύθυνση. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 έως και την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


22-7-2013 id:1787

"Νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά" για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2013-2014"
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, το πρώτο που οργάνωσε συστηματικά Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα (1978), ανακοινώνει ότι ανοίγει ο δευτέρας κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2013 - 2014. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013.
περισσότερα...


28-5-2013 id:1735

"Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη "
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και σε πτυχιούχους αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Διοικητική, Θετική, Οικονομική και Τεχνολογική κατεύθυνση. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


23-5-2013 id:1728

"Περίληψη Προκήρυξης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα - Τμήμα Μερικής Φοίτησης"
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο έως την Τρίτη 10 Σεπτέμβρη 2013, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος), Δευτέρα-Πέμπτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203 643, κα Ελπίδα Χιονά). Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και σχετικό πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr
περισσότερα...


23-5-2013 id:1727

"Επιστημονική Ημερίδα ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη "Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος - Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα & Προκλήσεις στη Διαχείριση Κινδύνων" (30/5/2013)"
Το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο "Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος - Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα & Προκλήσεις στη Διαχείριση Κινδύνων" την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 στο Radisson Blu Park Hotel Athens.
περισσότερα...


12-4-2013 id:1690

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων "Athens MBA" μερικής φοίτησης ακαδημαϊκού έτους 2013-2014""
Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων "Athens MBA" ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης. Το πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο του 2013 και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων. Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 31 Μαΐου 2013.
περισσότερα...


5-4-2013 id:1683

"Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά μερικής φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά μερικής φοίτησης. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 17 Ιουνίου 2013.
περισσότερα...


1-4-2013 id:1678

"Περίληψη Προκήρυξης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα - Τμήμα Πλήρους Φοίτησης"
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο έως τη Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643). Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και το πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr
περισσότερα...


14-2-2013 id:1629

"Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης για τους φοιτητές και φοιτήτριες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης του ΟΠΑ"
Η παρακολούθηση του προγράμματος προσφέρεται δωρεάν κι είναι υποχρεωτική (υπάρχει δυνατότητα 2 απουσιών). Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, 10:00-13:00 στο αμφιθέατρο Αντωνιάδου. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των φοιτητών θα πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2013 με αποστολή email στο: cleo_erasmus@yahoo.gr.
περισσότερα...


29-8-2012 id:1392

"Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής φοίτησης στα "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά" για το Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών 2012-2013"
Το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το ανωτέρω ΠΜΣ. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012. Πληροφορίες και αιτήσεις παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΟΠΑ (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 τηλ. 210-8203 649, email: miliori@aueb.gr)
περισσότερα...


18-6-2012 id:1413

"Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής φοίτησης στα "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά" για το Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών 2012-2013"
Το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το ανωτέρω ΠΜΣ. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012. Πληροφορίες και αιτήσεις παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΟΠΑ (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 τηλ. 210-8203 649, email: miliori@aueb.gr)
περισσότερα...


30-5-2012 id:1397

"Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη για το Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών 2012-2013"
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη αναγκών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012. Πληροφορίες και αιτήσεις παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΟΠΑ (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 τηλ. 210-8203 689 & 649, email: nafsitzogani@aueb.gr, pennymakr@aueb.gr)
περισσότερα...


26-3-2012 id:1333

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής φοίτησης στα "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά" για το Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών 2012-2013"
Το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το ανωτέρω ΠΜΣ. Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 μέχρι και Παρασκευή 25 Μαΐου 2012. Πληροφορίες και αιτήσεις παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΟΠΑ (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 τηλ. 210-8203 649, email: miliori@aueb.gr)
περισσότερα...


5-10-2011 id:1166

"Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης, Σειρά 2η, ακαδ. Έτους 2011-2012"
Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης προς τους φοιτητές και φοιτήτριες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ πλήρους φοίτησης
περισσότερα...


31-8-2011 id:1144

"2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά για στελέχη για την 9η σειρά φοιτητών 2011-2012"
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά ανακοινώνει ότι θα διενεργήσει 2ο Κύκλο Υποβολής Αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2011-2012. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 στη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, Γραφείο 909, τηλ. 210-8203 649, email: miliori@aueb.gr
περισσότερα...


3-5-2011 id:1066

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής" για το Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών 2011-2012 "
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ. 210-8203 643, ώρες 11.00-14.00 & 18.00-19.30 ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής. Έντυπα αιτήσεων και συστατικών επιστολών παρέχονται στον ιστότοπο του προγράμματος http://www.aueb.gr/graduate/map.
περισσότερα...


3-5-2011 id:1065

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - "Athens ΜΒΑ" για το Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών 2011-2012 "
Υποβολή αιτήσεων μέχρι και Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011. Πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://simor.mech.ntua.gr/athensmba.
περισσότερα...


11-4-2011 id:1052

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής φοίτησης στα "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις" για το Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών 2011-2012"
Το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το ανωτέρω ΠΜΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Τετάρτη 13 Απριλίου 2011 μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011 στη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΟΠΑ, Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, Γραφείο 909, τηλ. 210-8203 649, email: miliori@aueb.gr
περισσότερα...


1-4-2011 id:1049

"Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα Πλήρους Φοίτησης) για το ακαδ. έτος 2011-2012"
Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 31 Μαΐου 2011. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203 643). Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και το σχετικό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mscis.cs.aueb.gr/, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του ΠΜΣ, καθώς και τις εξελίξεις στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών.
περισσότερα...


8-3-2011 id:1026

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Part-time MBA στις Τηλεπικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες των Τμημάτων Οργάνωσης & Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας ακαδημαϊκού έτους 2011-2012"
Το ΟΠΑ ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Part-time MBA στις Τηλεπικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες των Τμημάτων Οργάνωσης & Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και Παρασκευή 31 Μαΐου 2011. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 6ος όροφος) Δευτέρα έως και Πέμπτη 12:00-15:00, τηλ. 210-8203 616.
περισσότερα...


8-3-2011 id:1025

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA full-time των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ακαδημαϊκού έτους 2011-2012"
Το ΟΠΑ ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων ΜΒΑ των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και Παρασκευή 31 Μαΐου 2011. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 6ος όροφος, Γραφείο 600) Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 12:00-14:00, τηλ. 210-8203 615-616.
περισσότερα...


8-2-2011 id:1005

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012"
Το ΟΠΑ ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΟΣ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από Τετάρτη 2/2/2011 μέχρι και Παρασκευή 10/6/2011. Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ, (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705) Δευτέρα, Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203 642-643.
περισσότερα...


29-11-2010 id:961

"Το ΠΜΣ Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες του ΟΠΑ λαμβάνει την Πιστοποίηση "Committed to Excellence in Europe" του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πιστοποίησης EFQM"
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες του ΟΠΑ απέσπασε την Πιστοποίηση Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία, "Committed to Excellence in Europe" του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence (Ιανουάριος 2010).
περισσότερα...


18-11-2010 id:951

"Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους Φοίτησης) του Τμήματος ΟΔΕ του ΟΠΑ"
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους Φοίτησης) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων (για την 9η Σειρά). Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων είναι κυλιόμενη και λήγει την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011.
περισσότερα...


30-9-2010 id:910

"Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιουργεί το "Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης" ως μια ακόμη καινοτομία προς τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Συνεδρίαση 29/4/2010), δημιουργεί το "Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης" (Personal Development Planning), το οποίο θα αρχίσει να προσφέρεται από το τρέχον ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 ως οριζόντιο μάθημα επιλογής στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης.
περισσότερα...


31-8-2010 id:881

"2ος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής φοίτησης "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις" για το Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών 2010-2011 "
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις ανακοινώνει ότι θα διενεργήσει 2ο Κύκλο Υποβολής Αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2010-2011. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 στη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, Γραφείο 909, τηλ. 210-8203 649, 689, email: miliori@aueb.gr
περισσότερα...


13-7-2010 id:861

"Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ) ακαδημαϊκού έτους 2010-2011"
Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης και δηλώσεων αποδοχής ή μη της εγγραφής στο Πρόγραμμα υπολείπεται ένας μικρός αριθμός θέσεων μέχρι την συμπλήρωση κατ' ανώτατο 35 εισακτέων. Ως εκ τούτου, γίνονται δεκτές και νέες αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα. Οι νέες αιτήσεις θα κριθούν σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις όσων δεν έχουν περιληφθεί στον κατάλογο εισακτέων στο πρόγραμμα - οι οποίοι και ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν νέα αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010 τα κάτωθι δικαιολογητικά.
περισσότερα...


11-5-2010 id:814

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-"Athens ΜΒΑ" (Τμήμα Μερικής Φοίτησης) ακαδημαϊκού έτους 2010-2011"
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) συνεχίζουν για 13ο έτος το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - "Athens ΜΒΑ". Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010. Πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://simor.mech.ntua.gr/athensmba
περισσότερα...


28-4-2010 id:802

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ) ακαδημαϊκού έτους 2010-2011"
Το Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ) λειτουργεί με τη συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ, και των Τμημάτων α) Μαθηματικών και β) Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010 τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής.
περισσότερα...


16-4-2010 id:796

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα Πλήρους Φοίτησης) ακαδημαϊκού έτους 2010-2011"
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως και την Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203 643). Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και το σχετικό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mscis.cs.aueb.gr/.
περισσότερα...


13-4-2010 id:788

"Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής φοίτησης "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις" για το Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών 2010-2011"
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, το πρώτο που οργάνωσε συστηματικά Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα (1978), ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το ανωτέρω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 25 Μαΐου 2010.
περισσότερα...


24-3-2010 id:786

"Συνεργασία του MSM με το Κορυφαίο SDA BOCCONI School of Management και το USI"
Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSMfull), στο πλαίσιο ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών, συνεχίζει την εκπαιδευτική συνεργασία του με το κορυφαίο SDA BOCCONI School of Management (29-30/3/2010) και ταυτόχρονα εγκαινιάζει τη συνεργασία με το USI (Universita della Svizzera Italiania) του Λουγκάνο με διήμερο σεμινάριο (26-27/3/2010).
περισσότερα...


8-3-2010 id:763

"Η AIESEC HELLAS διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά φοιτητικό συνέδριο με θέμα "ACHIEVING TOGETHER" (20-23/3/2010). Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 12 Μαρτίου"
Η AIESEC HELLAS διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά φοιτητικό συνέδριο με θέμα "ACHIEVING TOGETHER" (20-23/3/2010). Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 12 Μαρτίου
περισσότερα...


2-3-2010 id:758

"Το ΜΒΑ International διοργανώνει διήμερο σεμινάριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα "Making Sense of Embedding CSR" (15 & 22/3/2010)"
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη, σε επαγγελματίες στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των ανθρώπινων πόρων και της επικοινωνίας - marketing, αλλά και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους.
περισσότερα...


23-2-2010 id:753

"Το ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες για Στελέχη και η Koufalis Media Corporation διοργανώνουν εσπερίδα με θέμα "Επιχειρηματικότητα: ο μόνος δρόμος για το αύριο" (3/3/2010)"
Το ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες για Στελέχη σε συνεργασία με τη Koufalis Media Corporation διοργανώνουν εσπερίδα με θέμα "Επιχειρηματικότητα: ο μόνος δρόμος για το αύριο" την Τετάρτη 3/3/2010 στις 18.00 στο Αμφιθέατρο του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9,84FM στην Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων.
περισσότερα...


4-2-2010 id:738

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής πλήρους και μερικής φοίτησης ακαδημαϊκού έτους 2010-2011"
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απευθύνεται σε νέους απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010 και του 2ου κύκλου η Παρασκευή 28 Μαΐου 2010.
περισσότερα...


26-1-2010 id:730

"Η Ένωση Αποφοίτων του ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη του ΟΠΑ διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Market versus Credit Risk" (5/2/2010) "
Η Ένωση Αποφοίτων του ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη του ΟΠΑ διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Market versus Credit Risk" την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, στην πτέρυγα Αντωνιάδου του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου
περισσότερα...


25-1-2010 id:728

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011"
Το ΟΠΑ ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΟΣ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από Δευτέρα 1/2/2010 μέχρι και Παρασκευή 11/6/2010. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705) Δευτέρα, Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ.: 210-8203 642-43.
περισσότερα...


19-1-2010 id:721

"Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων για την 8η σειρά (MSM-8) του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους Φοίτησης) "
Παρατείνεται μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2010 η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την 8η σειρά (MSM - 8) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSM). Για την έντυπη αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οι αιτήσεις, καθώς και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος καθημερινά 11:00-14:00.
περισσότερα...


28-12-2009 id:709

"Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master of Science σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες - Τμήμα Πλήρους Φοίτησης Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό"
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) "Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες".Το πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο του 2010 και απευθύνεται σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 15 μήνες. Η γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων είναι η αγγλική.
περισσότερα...


28-12-2009 id:708

"Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master of Science σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες - Τμήμα Μερικής Φοίτησης (Στελεχών Επιχειρήσεων)"
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) "Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες".Το πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο του 2010 και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων παρέχοντας τη δυνατότητα μερικής φοίτησης και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθούν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους.
περισσότερα...


28-12-2009 id:707

"Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master of Science σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες - Τμήμα Πλήρους Φοίτησης"
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) "Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες". Το πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο του 2010 και απευθύνεται σε φοιτητές χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 15 μήνες. Τέλος α' φάσης επιλογής: 31 Μαΐου 2010.
περισσότερα...


9-12-2009 id:693

"Χορήγηση υποτροφίας σε φοιτήτρια του ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης "Ειδίκευση στην Οικονομική Επιστήμη" από τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) για την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας"
Η κα Χαρμπή Αλεξάνδρα, φοιτήτρια του ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης "Ειδίκευση στην Οικονομική Επιστήμη" στην κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική, έλαβε μία από τις δύο υποτροφίες που χορήγησε ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) για την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας
περισσότερα...


27-11-2009 id:683

"Στο πλαίσιο του προγράμματος "Επισκέπτες Ομιλητές από το Εξωτερικό" του Tμήματος ΟΔΕ και του Διατμηματικού ΜΒΑ του ΟΠΑ, o καθ. Andrew Fearne (Kent Business School, University of Kent) θα δώσει διάλεξη (2/12/2009)"
Στο πλαίσιο του προγράμματος "Επισκέπτες Ομιλητές από το Εξωτερικό" του Tμήματος ΟΔΕ και του Διατμηματικού ΜΒΑ του ΟΠΑ, ο καθηγητής Andrew Fearne (Professor of Food Marketing and Supply Chain Management, Centre for Value Chain Research, Kent Business School, University of Kent)
περισσότερα...


16-10-2009 id:602

"Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους Φοίτησης) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Για την έντυπη αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.msmfull.aueb.gr). Οι αιτήσεις, καθώς και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος καθημερινά 11:00 -14:00. Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων είναι κυλιόμενη και λήγει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010.
περισσότερα...


2-10-2009 id:625

"Μετάβαση στη νέα πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης - Open eClass"
Σας ενημερώνουμε ότι από το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2009 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η νέα έκδοση της πλατφόρμας eclass (open eClass ή eclass 2) στη διεύθυνση http://eclass.aueb.gr . Η πλατφόρμα αυτή έχει κατασκευαστεί και εξελίσσεται από το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο (GUNet) και θα υποστηρίζεται στο ΟΠΑ από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της νέας πλατφόρμας, καθώς και για την παροχή πληροφοριών υποστήριξης μέσω του Help Desk και της διεύθυνσης eclass@aueb.gr.
περισσότερα...


10-9-2009 id:570

"Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - "Athens MBA""
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) συνεχίζουν για 12ο έτος το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - "Athens ΜΒΑ". Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009 στις Γραμματείες του Προγράμματος.
περισσότερα...


16-7-2009 id:544

"Συνεργασία του ΠΜΣ στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διατμηματικό ΜΒΑ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την αποκλειστική χρήση της υπηρεσίας InBroker Plus από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος"
Το ΠΜΣ στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διατμηματικό MBA και το Χρηματιστήριο Αθηνών υπέγραψαν συμφωνία με την οποία παραχωρείται η αποκλειστική χρήση της νέας on-line υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών InBroker Plus για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος.
περισσότερα...


13-7-2009 id:539

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - "Athens MBA" "
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) συνεχίζουν για 12ο έτος το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - "Athens ΜΒΑ". Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 (εξαιρείται το διάστημα 27/7-21/8) στις Γραμματείες του Προγράμματος.
περισσότερα...


11-5-2009 id:492

"Ανακοίνωση υποβολής υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's), οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτησή τους στη γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, από 4 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου 2009.
περισσότερα...


30-4-2009 id:484

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις"
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2009-2010. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Τρίτη 2 Ιουνίου 2009, ώρα 13:00-19:00 στη Γραμματεία του Τμήματος που βρίσκεται στην Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, Γραφείο 909. Υπεύθυνη Γραμματείας: κα. Μηλιώρη Εβελίνα.
περισσότερα...


1-4-2009 id:469

"Επετειακό λεύκωμα εξιστόρησης της πορείας του ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής για Στελέχη, με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του"
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής για Στελέχη, με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του, δημιούργησε ένα επετειακό λεύκωμα εξιστόρησης της πορείας του.
περισσότερα...


24-3-2009 id:456

"Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών, εγκαινιάζει την εκπαιδευτική συνεργασία του με το SDA Bocconi School of Management (24/3/2009)"
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSM), στο πλαίσιο ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών, εγκαινιάζει την εκπαιδευτική συνεργασία του με το SDA BOCCONI School of Management στις 24 Μαρτίου 2009 με την πραγματοποίηση ειδικού Σεμιναρίου - Προγράμματος για τους φοιτητές της 6ης σειράς του ΠΜΣ (MSM-6), που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Μιλάνο (21-25/3).
περισσότερα...


16-2-2009 id:425

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και απαραίτητα δικαιολογητικά"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2009-2010, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009 μέχρι και Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009 στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
περισσότερα...


10-2-2009 id:421

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους και μερικής φοίτησης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και απαραίτητα δικαιολογητικά"
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απευθύνεται σε νέους απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Η διαδικασία αποδοχής αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο κύκλους. Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009. Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Δευτέρα 18 Μαΐου 2009.
περισσότερα...


12-1-2009 id:381

"Ανακοίνωση Παράτασης του 2ου Κύκλου Υποβολής Αιτήσεων για την 7η σειρά (MSM-7) του ΜΠΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους Φοίτησης)"
Εξαιτίας των επεισοδίων και της κατάληψης του κεντρικού κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο διάστημα 10 Δεκεμβρίου 2008 έως 6 Ιανουαρίου 2009 διακόπηκε το δίκτυο δεδομένων και φωνής του κτηρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών της οδού Ευελπίδων όπου στεγάζεται και το ΜΠΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία εμφάνισης της ιστοσελίδας του Προγράμματος και τη διακοπή των τηλεφωνικών γραμμών. Έτσι, οι υποψήφιοι δεν είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη διαδικασία των αιτήσεων και κρίθηκε απαραίτητη η παράταση για την υποβολή των αιτήσεων του 2ου Κύκλου έως τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009.
περισσότερα...


9-10-2008 id:314

"Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους Φοίτησης) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα διενεργήσει τον 1ο Κύκλο Υποβολής Αιτήσεων (για την 7η Σειρά)"
Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους Φοίτησης) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα διενεργήσει τον 1ο Κύκλο Υποβολής Αιτήσεων (για την 7η Σειρά) για τις Κατευθύνσεις: (α) Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού, (β) Διοίκηση Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, (γ) Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών, (δ) Επικοινωνία - Διαφήμιση - Δημόσιες Σχέσεις, (ε) Διοίκηση Ναυτιλιακών Υπηρεσιών και (στ) Διοικητική Συμβουλευτική" με καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και δικαιολογητικών την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008.
περισσότερα...


30-9-2008 id:296

"Ανακοίνωση υποβολής υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's), οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτησή τους στη γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών από 13 έως 31 Οκτωβρίου 2008.
περισσότερα...


2-9-2008 id:271

"Ανακοίνωση 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις"
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις ανακοινώνει ότι θα διενεργήσει 2ο Κύκλο Υποβολής Αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2008-2009 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008, ώρα 13:00-19:00 στη Γραμματεία του Τμήματος που βρίσκεται στην Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 909. Υπεύθυνη Γραμματείας: κα. Μηλιώρη Εβελίνα
περισσότερα...


18-7-2008 id:248

"Ανακοίνωση 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc), Πλήρους Φοίτησης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στην κατεύθυνση της Διεθνής Οικονομικής και Χρηματοδοτικής "
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα διενεργήσει 2ο Κύκλο Υποβολής Αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc), Πλήρους Φοίτησης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων, με εξειδίκευση: "ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ" Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008, ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
περισσότερα...


18-7-2008 id:247

"Ανακοίνωση Μαθημάτων Προπαρασκευαστικού Σταδίου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών "
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ανακοινώνει τα μαθήματα του προπαρασκευαστικού σταδίου που θα πραγματοποιηθούν από 25/8/2008 έως 11/9/2008
περισσότερα...


4-7-2008 id:236

"Ανακοίνωση 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων αποδοχής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στην κατεύθυνση της Οικονομικής Θεωρίας"
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στην κατεύθυνση της Οικονομικής Θεωρίας θα διενεργήσει 2ο κύκλο υποβολής αιτήσεων αποδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων, με καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων τη Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008, ώρα 14:00
περισσότερα...


30-6-2008 id:230

"Φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στη Στατιστική έγινε δεκτός από το Πανεπιστήμιο Harvard στο John F. Kennedy School of Government, Mid-Career Master of Public Administration Program"
Ο φοιτητής Στέλιος Κωστάλας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στη Στατιστικής - Μερικής Φοίτησης με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών"
περισσότερα...


29-5-2008 id:191

"Προκήρυξη Εισακτέων για το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09"
Προκήρυξη Εισακτέων για το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09
περισσότερα...


29-5-2008 id:193

"Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Πλήρους Φοίτησης) του Τμήματος ΔΕΟΣ μέχρι και την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008"
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Πλήρους Φοίτησης) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 για το ακαδημαϊκό έτος 2008-09.
περισσότερα...


30-4-2008 id:163

"Προκήρυξη για το ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις στρατηγικές αποφάσεις"
Το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στο ανώτερο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθημερινά από την Παρασκευή 2 Μαΐου 2008 έως και τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008
περισσότερα...


7-4-2008 id:158

"Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει, ήδη από το 1994, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και είναι πλήρους φοίτησης (full time). "
Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει, ήδη από το 1994, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και είναι πλήρους φοίτησης (full time).
περισσότερα...


7-4-2008 id:159

"Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών."
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2008-2009
περισσότερα...


3-4-2008 id:155

"Yποβολή αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ των Τμημάτων Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (full-time)"
Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ των Τμημάτων Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (full-time)
περισσότερα...


3-4-2008 id:153

"Yποβολή αιτήσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, για το Ακαδ. Έτος 2008-09
περισσότερα...


2-4-2008 id:152

"Aιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για την ειδίκευση «Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων & Οργανισμών για στελέχη» του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (part-time)."
Aιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για την ειδίκευση «Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων & Οργανισμών για στελέχη» του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (part-time).
περισσότερα...


27-3-2008 id:150

"Ημέρα Παρουσίασης του Προγράμματος MBA International."
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International) διοργανώνει Ημέρα Παρουσίασης του Προγράμματος ενόψει της δεύτερης καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων.
περισσότερα...


24-3-2008 id:148

"Hμέρα Πληροφόρησης- ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική- 26/3/2008."
Η 1η Ημέρα Πληροφόρησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Ο.Π.Α. για τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο ΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2008-09, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2008 και ώρα 17.00 στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ.
περισσότερα...


6-2-2008 id:97

"Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απευθύνεται σε νέους απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής."
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απευθύνεται σε νέους απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
περισσότερα...


6-11-2007 id:45

"Ομιλία για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα με τίτλο "Μετά το Πανεπιστήμιο, τι;", η οποία διοργανώνεται από την AIESEC-ΟΠΑ "
H AIESEC του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ παρουσιάζει Μετά το πανεπιστήμιο ΤΙ??? Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου στην αίθουσα Δο Ομιλία για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος μετά το τέλος των σπουδών του.
περισσότερα...


31-8-2007 id:59

"Ανακοίνωση 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά" για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2007-2008"

περισσότερα...


27-8-2007 id:60

"Ανακοίνωση για τον προπαρασκευαστικό κύκλο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών"

περισσότερα...


24-7-2007 id:61

"Ανακοίνωση 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας, πλήρους φοίτησης)"

περισσότερα...


24-7-2007 id:62

"Ανακοίνωση 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών "

περισσότερα...