Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Διδακτορικών Προγραμμάτων


18-10-2016 id:2854

"Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής"
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αίτηση μέχρι την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.
περισσότερα...


24-2-2016 id:2619

"Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής"
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αίτηση μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.
περισσότερα...


1-10-2015 id:2450

"Προκήρυξη δεκαοκτώ (18) Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής"
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη δεκαοκτώ (18) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203643.
περισσότερα...


1-4-2015 id:2320

"Προκήρυξη διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδ. έτους 2015-16 "
Αιτήσεις μέχρι 5 Ιουνίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα http://deos.aueb.gr/el/node/118 και από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Τ.Κ.11362, 7ος όροφος, γραφείο 705) Δευτέρα, Τετάρτη 12:00 - 14:00, Παρασκευή 11:00 - 13:00, τηλ. 210-8203 642.
περισσότερα...


18-3-2015 id:2300

"Προκήρυξη οκτώ (8) Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής"
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00). Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203643.
περισσότερα...


22-9-2014 id:2163

"Προκήρυξη οκτώ (8) Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής "
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00).
περισσότερα...


10-4-2014 id:2018

"Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων υποψήφιων διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής "
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Πληροφορικής αποφάσισε την προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων υποψήφιων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 9 Μαΐου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00).
περισσότερα...


20-12-2013 id:1903

"Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας"
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00).
περισσότερα...


15-10-2013 id:1843

"Προκήρυξη εννέα (9) θέσεων υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής "
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη εννέα (9) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013.
περισσότερα...


8-11-2012 id:1538

"Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής "
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου.
περισσότερα...


14-5-2012 id:1375

"Προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής"
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012.
περισσότερα...


3-11-2011 id:1199

"Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής "
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis ) μέχρι την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1).
περισσότερα...


11-5-2011 id:1075

"Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Καραμπίνη Νικόλαου (18/5/2011)"
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σας προσκαλεί στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Καραμπίνη Νικόλαου με θέμα "The effects of IFRS adoption on the quality of financial statements".
περισσότερα...


11-5-2011 id:1074

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος άμισθων υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων άμισθων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα. Αιτήσεις κατατίθενται (ή αποστέλλονται ταχυδρομικά) στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908, τηλ. 210-8203 633, μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011.
περισσότερα...


17-3-2011 id:1033

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων διδακτορικών φοιτητών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδακτορικών φοιτητών πλήρους φοίτησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συνεχής με πρώτη καταληκτική ημερομηνία την 30η Μαΐου 2011.
περισσότερα...


8-2-2011 id:1004

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος ΔΕΟΣ που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's), οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτησή τους στη γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, από 2 Φεβρουαρίου έως 10 Ιουνίου 2011.
περισσότερα...


7-6-2010 id:838

"Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Διδακτορικών Φοιτητών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΟΔΕ του ΟΠΑ με βάση το Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές (Ν. 3685/148/16-7-2008) και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 7 θέσεις διδακτορικών φοιτητών πλήρους φοίτησης. Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, γραφείο 206, τηλ. 210- 8203 874, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2010.
περισσότερα...


7-6-2010 id:836

"Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Άμισθων Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής "
Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ αποφάσισε (9η Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης Ακαδ. Έτους 2009-10 της 2/6/2010) την προκήρυξη θέσεων άμισθων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης. Αιτήσεις κατατίθενται (ή αποστέλλονται ταχυδρομικά) στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908, τηλ. 210-8203 633, μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010.
περισσότερα...


24-3-2010 id:783

"Χρηματοδότηση προγράμματος ετήσιων Διεθνών Θερινών Σχολείων και παραχώρηση 2 θέσεων σε Έλληνες διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς φοιτητές από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση"
Στις 11-23 Ιουλίου 2010 θα πραγματοποιηθεί το 11ο κατά σειρά διεθνές Θερινό Σχολείο που διοργανώνει το University of Trento (Ιταλία). Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση έχει εξασφαλίσει την παραχώρηση 2 θέσεων ετησίως σε Έλληνες διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
περισσότερα...


25-1-2010 id:727

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος ΔΕΟΣ που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος "
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's), οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟΣ από 1 Φεβρουαρίου έως 11 Ιουνίου 2010.
περισσότερα...


18-1-2010 id:720

"Προκήρυξη 7 Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής"
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 113 62, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00). Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής παρέχονται στο τηλ.: 210-8203 643.
περισσότερα...


15-10-2009 id:600

"Προκήρυξη 5 Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, Γραφείο 206, τηλ. 210-8203 874, μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2009.
περισσότερα...


2-10-2009 id:625

"Μετάβαση στη νέα πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης - Open eClass"
Σας ενημερώνουμε ότι από το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2009 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η νέα έκδοση της πλατφόρμας eclass (open eClass ή eclass 2) στη διεύθυνση http://eclass.aueb.gr . Η πλατφόρμα αυτή έχει κατασκευαστεί και εξελίσσεται από το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο (GUNet) και θα υποστηρίζεται στο ΟΠΑ από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της νέας πλατφόρμας, καθώς και για την παροχή πληροφοριών υποστήριξης μέσω του Help Desk και της διεύθυνσης eclass@aueb.gr.
περισσότερα...


28-9-2009 id:576

"Προκήρυξη 3 Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής"
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 113 62, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203643.
περισσότερα...


26-6-2009 id:530

"Ανακοίνωση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος άμισθων υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το ακαδ. έτος 2009-10"
Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε (10η Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης Ακαδ. Έτους 2008-09 της 24/6/2009) ότι τον Οκτώβριο του 2009 θα λάβει χώρα η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας για εισαγωγή στο διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2009.
περισσότερα...


27-5-2009 id:505

"Προκήρυξη 10 Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής"
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 113 62, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203643.
περισσότερα...


10-2-2009 id:420

"Ενημέρωση για το Πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση""
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά το Έντυπο υποβολής πρότασης και σε έντυπη μορφή τα σχετικά για κάθε υποψήφιο διδάκτορα μέχρι 28/2/2009.
περισσότερα...


27-1-2009 id:407

"Προκήρυξη 27 Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής"
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210 8203643.
περισσότερα...


25-11-2008 id:364

"Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορoς κας Ανδρονίκης Τριανταφύλλη"
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σας προσκαλεί στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος κας Ανδρονίκης Τριανταφύλλη με θέμα "Μελέτη των Συστημάτων Ελέγχου Διοίκησης στις Ελληνικές Ναυτιλιακές Εταιρείες" που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008.
περισσότερα...


31-10-2008 id:346

"Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Διδακτορικού Προγράμματος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09"
Ανακοινώνεται ότι η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Αποδοχής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008
περισσότερα...


22-10-2008 id:338

"Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής"
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1)
περισσότερα...


10-7-2008 id:242

"Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορoς κας Καϋμενάκη Ευφροσύνης"
Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορoς κας Καϋμενάκη Ευφροσύνης
περισσότερα...


30-6-2008 id:229

"Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορoς κας Εμμανουέλας Μαγγανάρη."
Δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορoς κας Εμμανουέλας Μαγγανάρη με θέμα: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"
περισσότερα...


24-6-2008 id:224

"Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Διδακτορικού Προγράμματος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για το Ακαδημαϊκό ΄Ετος 2008-09"
Ανακοινώνεται ότι η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Αποδοχής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2008
περισσότερα...


2-6-2008 id:204

"Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοικονομικής για το Ακαδ. Έτος 2008-09."
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνώνν αποφάσισε (7η Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης Ακαδ. έτους 2007-2008 της 16ης Απριλίου 2008) τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις άμισθων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
περισσότερα...


20-5-2008 id:185

"Προκήρυξη 3 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων"
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη τριών (3) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.
περισσότερα...


2-5-2008 id:165

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποψήφιους διδάκτορες, για το Διατμηματικό ΜΒΑ"
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποψήφιους διδάκτορες, για το Διατμηματικό ΜΒΑ
περισσότερα...


4-4-2008 id:156

"Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψ. διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κ. Δουκάκη Λεωνίδα"
Ο υποψήφιος δίδακτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κ. Δουκάκης Λεωνίδας πρόκειται να παρουσιάσει δημόσια τη διδακτορική διατριβή του την Παρασκευή 18/4/2008 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α36.
περισσότερα...


3-4-2008 id:154

"Yποβολή αιτήσεων Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, για το Ακαδ. Έτος 2008-09.
περισσότερα...


14-1-2008 id:83

"Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος κας Τσούνια Άννα με θέμα «Merger, Issue of Debt , Dividend Announcements and Market Efficiency. The case of the London and Athens Stock Exchanges»"

περισσότερα...


14-1-2008 id:84

"Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής."
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:
περισσότερα...


3-9-2007 id:17

"Oι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's), οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτησή τους στη γραμματεία του Τμήματος."
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's), οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτησή τους στη γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, από 18 Σεπτεμβρίου έως 18 Οκτωβρίου 2007
περισσότερα...


3-7-2007 id:19

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις άμισθων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης"
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε (5η Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης Ακαδ. Έτους 2006-2007 της 27ης Ιουνίου 2007) τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις άμισθων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
περισσότερα...