Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων


4-11-2016 id:2881

"Κατάθεση προσφορών για Προμήθεια Επίπλων, για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.
περισσότερα...


4-11-2016 id:2880

"Κατάθεση προσφορών για προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4, 80gr, και πενήντα (50) δεσμίδων Α3 80gr συσκευασμένο με αδιάβροχο υλικό για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος"
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284,264,214,215.
περισσότερα...


4-11-2016 id:2879

"Κατάθεση προσφορών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση τεσσάρων (4) συνολικά Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.
περισσότερα...


1-11-2016 id:2872

"Διακήρυξη Νο 159/2016 - Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφών μετά υλικών, χωρισμάτων από γυψοσανίδα, φωτιστικών με όλο τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό, αλλά και των χρωμάτων για τον χρωματισμό διαφόρων χώρων του Πανεπιστημίου για λόγους υγιεινής και ασφάλειας»"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με οποιοδήποτε τρόπο και θα κατατεθούν μέχρι τις 15/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


1-11-2016 id:2871

"Διακήρυξη Νο 158/2016 - Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πρωτότυπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με οποιοδήποτε τρόπο και θα κατατεθούν μέχρι τις 15/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


27-10-2016 id:2866

"Διακήρυξη Νο 157/2016 - Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για "Οικοδομικές Εργασίες σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών""
Ημερομηνία διαγωνισμού: 8/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 07/11/2016, ημέρα Δευτέρα, από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


27-10-2016 id:2865

"Διακήρυξη Νο 156/2016 - Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για "Αναβάθμιση του Τηλεφωνικού Δικτύου του Πανεπιστημίου και Σύνδεση του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών νέου ακινήτου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου με το τηλεφωνικό αυτό δίκτυο""
Ημερομηνία διαγωνισμού: 8/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 07/11/2016, ημέρα Δευτέρα, από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


18-10-2016 id:2860

"Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για «Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)»"
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Επιμελητείας ή να σταλούν με email (vania@rc.aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 21/10/2016.
περισσότερα...


4-7-2016 id:2764

"Διευκρίνιση για τη Διακήρυξη Nο 155/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών "
Διευκρινίζουμε ότι, σε ότι αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης Νο155/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, στο Παράρτημα Α', Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών, Ομάδα Α' Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, το μέγιστο μέγεθος της υποστηριζόμενης κεντρικής μνήμης να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 32 GB.
περισσότερα...


29-6-2016 id:2761

"Διακήρυξη Nο 155/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/07/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 08/07/2016, ημέρα Παρασκευή από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


27-6-2016 id:2755

"Διακήρυξη Nο 154/2016 Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 07/07/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 06/07/2016, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


8-6-2016 id:2741

"Διακήρυξη Νο 153/2016 Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πρωτότυπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/06/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14/06/2016, ημέρα Τρίτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


2-6-2016 id:2737

"Διακήρυξη Νο 152/2016 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «Ανακαίνιση Γραφείων»"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 14/6/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιονδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 13/6/2016, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


22-4-2016 id:2692

"Διακήρυξη Νο 1/2016 Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 6/6/16, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 8:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 13/6/16, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15:00.
περισσότερα...


22-4-2016 id:2691

"Διακήρυξη Νο 151/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 12/05/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 11/05/2016, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


22-4-2016 id:2690

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΠΑ για αγορά ακινήτου "
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενδιαφέρεται να αγοράσει για τις στεγαστικές του ανάγκες ακίνητο με τις ακόλουθες προδιαγραφές. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τη Δευτέρα 25/4/2016 έως και την Παρασκευή 27/5/2016 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 - 14:00, εκτός από το διάστημα 27/4/2016-4/5/2016). Επικοινωνία: κ. Γράπας Γεώργιος, τηλέφωνο 210-8213 157 και 210-8203 718.
περισσότερα...


22-3-2016 id:2651

"Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 148/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»"
Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 148/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
περισσότερα...


9-3-2016 id:2637

"Διακήρυξη Νο 150/2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και την προμήθεια δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές on-line βάσεων δεδομένων έτους 2016 για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 01/04/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 31/03/2016, ημέρα Πέμπτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


8-3-2016 id:2635

"Διακήρυξη Νο 149/2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για: «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού VolP» για την κάλυψη των τηλεφωνικών αναγκών του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΠΑ και άλλων κτηρίων του Πανεπιστημίου "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 30/03/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν από το πρωτόκολλο μέχρι τις 29/03/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
περισσότερα...


8-3-2016 id:2634

"Διακήρυξη Νο 148/2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για: «Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 29/03/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν από το πρωτόκολλο μέχρι τις 28/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
περισσότερα...


23-2-2016 id:2616

"Διακήρυξη Νο 147/2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και στο εσωτερικό έτους 2016 για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "
Ημερομηνία διαγωνισμού:07/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 04/03/2016, ημέρα Παρασκευή, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


16-2-2016 id:2608

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 146/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών νέου ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 22/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 19/02/2016, ημέρα Παρασκευή, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


9-2-2016 id:2602

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 145/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ»"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 23/02/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 22/02/2016, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


22-12-2015 id:2557

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 144/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ»"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 8/1/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 7/1/2016, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


15-12-2015 id:2552

"Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής Έργου: «Ανακατασκευή Διατηρητέου Κτιρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων»"
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 16-2-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Έργων.
περισσότερα...


9-12-2015 id:2537

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/12 Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη όλων των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου"
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 16/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία της Εταιρείας (Πατησίων 80, 4ος όροφος). Οι υποβαλλόμενες και οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου επί της οδού Πατησίων 76, μέχρι την 15/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. η οποία και ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. Πληροφορίες στα γραφεία της Εταιρείας, Πατησίων 80, 4ος όροφος, κα Όλγα Μάνου, τηλέφωνο 210-8203 726 και 210-8203 724.
περισσότερα...


9-12-2015 id:2536

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου"
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Πατησίων 80, 4ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου (Πατησίων 76, Αθήνα).
περισσότερα...


27-11-2015 id:2520

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 143/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΞ»"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 8/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 7/12/2015, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


18-11-2015 id:2501

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/15 Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη όλων των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου"
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/15 Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη όλων των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου
περισσότερα...


18-11-2015 id:2500

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου"
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 02/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Πατησίων 80, 4ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 01/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου (Πατησίων 76 - Αθήνα).
περισσότερα...


15-5-2015 id:2357

"Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Αρ. Διακήρυξης 139/2015 για την ανάδειξη Αναδόχου για την Καθαριότητα των κτηρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 26/6/2015 και ώρα 15:00.
περισσότερα...


6-5-2015 id:2345

"ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 140/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ»"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/05/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14/05/2015, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


29-4-2015 id:2338

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 138/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 2ο ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΡΙΓΝΥ»"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 18/05/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 15/05/2015, ημέρα Παρασκευή από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


24-4-2015 id:2333

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 137/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και την προμήθεια δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές on-line βάσεων δεδομένων έτους 2015 για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 12/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 11/05/2015, ημέρα Δευτέρα από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


31-3-2015 id:2317

"Επαναληπτική Διακήρυξη Νο 136/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ»"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 07/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 06/04/2015, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


20-3-2015 id:2305

"Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΟΠΑ με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ιατρικής βοήθειας στους Φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και το Διοικητικό προσωπικό» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες"
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Β΄ Προσωπικού, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34, Αθήνα, υπόψινκαςΤσολάκου (τηλ. επικοινωνίας: 210-8203280).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
περισσότερα...


25-2-2015 id:2287

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 135/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ»"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 12/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 11/03/2015, ημέρα Τετάρτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


20-2-2015 id:2284

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 133/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για: Διαμόρφωση χώρων στο 2ο Υπόγειο του κτηρίου Δεριγνύ "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 10/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 09/03/2015, ημέρα Δευτέρα από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


13-2-2015 id:2279

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 134/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και στο εσωτερικό έτους 2015 για τη διεύθυνση Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 27/02/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 26/02/2015, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00
περισσότερα...


12-2-2015 id:2277

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ακίνητο"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενδιαφέρεται να αγοράσει για στεγαστικές του ανάγκες ακίνητο. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Δευτέρα 16/2/2015 έως και την Παρασκευή 28/2/2015 και ώρες 08:00 έως 14:00.
περισσότερα...


20-11-2014 id:2221

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο.132/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ""
Ημερομηνία διαγωνισμού: 02/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την 01/12/2014, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


21-10-2014 id:2195

"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 130/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών" "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 31/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 30/10/2014, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


15-10-2014 id:2189

"Διακήρυξη Νο.131/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ""
Ημερομηνία διαγωνισμού: 29/10/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 27/10/2014, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00
περισσότερα...


17-9-2014 id:2158

"Διακήρυξη Νο.129/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ" "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 30/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 29/09/2014, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00
περισσότερα...


1-9-2014 id:2141

"Διακήρυξη Νο.128/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ" "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 16/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 15/09/2014, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


25-8-2014 id:2135

"Διακήρυξη Νο.127/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "Εκπόνηση Επιστημονικής Μελέτης για την Κατασκευή και Ανάλυση Δικτύου Συγγραφικής Συνδημιουργίας των Καθηγητών και Ερευνητών του ΟΠΑ" "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 5/09/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 4/09/2014, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


31-7-2014 id:2133

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις"
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής Εταιρεία) προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση συνεργασίας παροχής νομικών υπηρεσιών ορισμένης χρονικής διάρκειας (6 μηνών), έναν Δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις, ως βοηθό νομικό σύμβουλο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α'), συνοδευόμενες από Βιογραφικό Σημείωμα, Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικηγόρου και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και οιουδήποτε άλλου στοιχείου τεκμηριώνει πλήρως όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Πατησίων 80, 4ος όροφος, Αθήνα, 104 34, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.
περισσότερα...


7-7-2014 id:2124

"Διακήρυξη Νο.126/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ»"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 14/07/2014, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


2-6-2014 id:2076

"Διακήρυξη Νο.125/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ""
Ημερομηνία διαγωνισμού: 20/06/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 19/06/2014, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


21-5-2014 id:2062

"Διακήρυξη Νο.124/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ""
Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/06/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 10/06/2014, ημέρα Τρίτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


14-5-2014 id:2053

"Διακήρυξη Νο.123/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 90 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 50 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ» "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 30/05/2014, ημέρα Παρασκευή 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 29/05/2014, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


30-4-2014 id:2028

"Διακήρυξη Νο.122/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "Οικοδομικές Εργασίες Αναμόρφωσης Αποθηκών Υπογείου""
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/05/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 14/05/2014, ημέρα Τετάρτη από το πρωτόκολλο μέχρι τiς 14:00.
περισσότερα...


20-3-2014 id:1997

"Διακήρυξη Νο.121/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 03/04/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 02/04/2014, ημέρα Τετάρτη από το Τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


20-3-2014 id:1995

"Διακήρυξη Νο.120/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης Κτιρίων του ΟΠΑ"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 01/04/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 31/03/2014, ημέρα Δευτέρα από το Τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


25-2-2014 id:1965

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις"
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής Εταιρεία) προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, έναν Δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α'), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και οιουδήποτε άλλου στοιχείου τεκμηριώνει πλήρως όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Πατησίων 80, 4ος όροφος, Αθήνα, 104 34, μέχρι τις 4 Μαρτίου 2014.
περισσότερα...


18-2-2014 id:1955

"Διακήρυξη Νο.119/2014 Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ξενόγλωσσων Έντυπων - Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 27/3/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 26/03/2014, ημέρα Τετάρτη από το πρωτόκολλο μέχρι της 2 μ.μ.
περισσότερα...


15-1-2014 id:1924

"Διακήρυξη Νο118/2014: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια έντυπων ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων""
Ημερομηνία διαγωνισμού: 3/2/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 31/1/2014, ημέρα Παρασκευή από το Τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


13-11-2013 id:1876

"Διακήρυξη 117/2013: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη "Συντήρηση Ανελκυστήρων Κτηρίων του ΟΠΑ""
Ημερομηνία διαγωνισμού: 26/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Τμήμα Επιμελητείας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 25/11/2013, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


22-10-2013 id:1852

"Διακήρυξη 116/2013: Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την "Ανακατασκευή χώρων WC στο Κεντρικό Κτίριο και στην Πτέρυγα Δεριγνύ" "
Ημερομηνία διαγωνισμού: 26/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ (Πατησίων 76, ισόγειο) μέχρι την Δευτέρα 25/11/2013 και ώρα 14:30, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


30-9-2013 id:1826

"Διακήρυξη 115/2013: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για: Α) Προμήθεια & Τοποθέτηση 13 Κλιματιστικών Μονάδων, και Β) Εργασίες-Επεμβάσεις-Επισκευές σε υπάρχοντα συστήματα κλιματισμού-εξαερισμού» "
Ημερομηνία Διαγωνισμού: 17/10/2013, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Τετάρτη 16/10/2013 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


11-9-2013 id:1811

"Διακήρυξη 114/2013: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αντικείμενο την "Προμήθεια & Τοποθέτηση 3 Λεβήτων""
Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20/9/2013, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Πέμπτη 19/9/2013 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


30-7-2013 id:1793

"Επαναληπτική Διακήρυξη 2/2013 Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του κεντρικού κτηρίου του ΟΠΑ "
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΟΠΑ στις 19/9/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου είτε ιδιοχείρως, είτε υπό τη μορφή συστημένης επιστολής (επί αποδείξει) μέχρι την Τρίτη 17/9/2013 και ώρα 14:00.
περισσότερα...


23-7-2013 id:1791

"Διακήρυξη 113/2013 Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την "Επισκευή Επιχρισμάτων Όψεων και Χρωματισμό Εξωτερικών-Εσωτερικών χώρων του ΟΠΑ""
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Τρίτη 10/9/2013 και ώρα 14:30, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


7-6-2013 id:1748

"Διακήρυξη 1/2013 Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του κεντρικού κτηρίου του ΟΠΑ "
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΟΠΑ στις 4/7/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου είτε ιδιοχείρως, είτε υπό τη μορφή συστημένης επιστολής (επί αποδείξει) μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 3/7/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
περισσότερα...


22-5-2013 id:1725

"Διακήρυξη 111/2013 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για "Προμήθεια και τοποθέτηση δύο ανυψωτικών συστημάτων εσωτερικών κλιμακοστασίων για άτομα με ειδικές ανάγκες στην Πτέρυγα Δεριγνύ και στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου"."
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Τετάρτη 5/6/2013 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


27-2-2013 id:1640

"Διακήρυξη 110/2013 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο "Προμήθεια Έντυπων Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Βιβλίων""
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 14/3/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 13/3/2013, ημέρα Τετάρτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


4-1-2013 id:1587

"Διευκρινήσεις για τον Επαναληπτικό Διαγωνισμό 109/2012 για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση 3 λεβήτων"
Για την ολοκλήρωση του έργου είναι αναγκαίες οι ακόλουθες εργασίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά και στη Διακήρυξη 109/2012.
περισσότερα...


21-12-2012 id:1584

"Επαναληπτική Διακήρυξη 109/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση 3 Λεβήτων"
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 9/1/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ (κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) μέχρι 8/1/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
περισσότερα...


21-12-2012 id:1583

"Επαναληπτική Διακήρυξη 108/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την "Ανακατασκευή χώρων WC στο Κεντρικό Κτήριο και στην Πτέρυγα Δεριγνύ του Πανεπιστημίου""
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 8/1/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ (κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) μέχρι 7/1/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
περισσότερα...


18-12-2012 id:1578

"Διακήρυξη 107/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίων του ΟΠΑ""
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 28/12/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Τμήμα Επιμελητείας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 27/12/2012, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


11-12-2012 id:1571

"Διακήρυξη 106/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίων του ΟΠΑ""
Ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η κατάθεση προσφορών του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίων του ΟΠΑ", καθώς το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη 11/12/12, λόγων των γεγονότων της 10ης/12/12. Για τον εν λόγω διαγωνισμό θα υπάρξει ενημέρωση σε νεότερη ανακοίνωση.
περισσότερα...


11-12-2012 id:1570

"Διακήρυξη 103/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την "Ανακατασκευή χώρων WC στο Κεντρικό Κτήριο και στην Πτέρυγα Δεριγνύ του Πανεπιστημίου""
Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών μετατίθεται για την Παρασκευή 14/12/2012, καθώς το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη 11/12/12, λόγων των γεγονότων της 10ης/12/12. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Τμήμα Επιμελητείας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14:00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17/12/12
περισσότερα...


11-12-2012 id:1569

"Διακήρυξη 105/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο "Συντήρηση Ανελκυστήρων Κτηρίων του ΟΠΑ""
Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών μετατίθεται για την Παρασκευή 14/12/2012, καθώς το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη 11/12/12, λόγων των γεγονότων της 10ης/12/12. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Τμήμα Επιμελητείας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14:00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17/12/12
περισσότερα...


28-11-2012 id:1556

"Διακήρυξη 103/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την "Ανακατασκευή χώρων WC στο Κεντρικό Κτήριο και στην Πτέρυγα Δεριγνύ του Πανεπιστημίου""
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Τρίτη 11/12/2012 και ώρα 14:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


27-11-2012 id:1554

"Διακήρυξη 106/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίων του ΟΠΑ""
Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Τμήμα Επιμελητείας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 12/12/2012, ημέρα Τετάρτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


27-11-2012 id:1553

"Διακήρυξη 105/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο "Συντήρηση Ανελκυστήρων Κτηρίων του ΟΠΑ""
Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Τμήμα Επιμελητείας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 12/12/2012, ημέρα Τετάρτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


23-11-2012 id:1549

"Διακήρυξη 102/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Υ και Περιφερειακών""
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Πέμπτη 6/12/2012 και ώρα 14:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


22-11-2012 id:1546

"Διακήρυξη 104/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση 3 Λεβήτων "
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Τρίτη 4/12/2012 και ώρα 14:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


31-10-2012 id:1520

"Διακήρυξη 101/2012 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ"
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Τρίτη 13/11/2012 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


9-10-2012 id:1490

"Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης "
Κείμενο διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης" που προκηρύσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 26/10/2012. Προσφορές μέχρι τις 25/10/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
περισσότερα...


3-10-2012 id:1481

"Διακήρυξη 100/2012 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ"
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Τρίτη 16/10/2012 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


14-9-2012 id:1465

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φωτογράφου για την φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη όλων των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου"
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 2/10/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία της Εταιρείας (Πατησίων 80, 4ος όροφος). Οι υποβαλλόμενες και οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου επί της οδού Πατησίων 76, μέχρι την 28/9/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Πληροφορίες στα Γραφεία της Εταιρείας, Πατησίων 80, 4ος όροφος, κα Χριστίνα Βάγγη, τηλέφωνο 210-8203 726 και 210-8203 724.
περισσότερα...


13-9-2012 id:1464

"Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Ξενόγλωσσων Έντυπων/Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων""
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΟΠΑ (1η συνεδρίαση της 7/9/2012) αποφάσισε την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού "Προμήθεια Ξενόγλωσσων Έντυπων/Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων".
περισσότερα...


7-9-2012 id:1459

"Διακήρυξη 98/2012 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ"
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Τρίτη 18-9-2012 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


6-7-2012 id:1427

"Διακήρυξη 95/2012 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ"
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Τρίτη 17/7/2012 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


4-7-2012 id:1424

"Επαναληπτική Διακήρυξη 97/2012 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών διάτρητων πλακών προς αντικατάσταση υπαρχόντων ορυκτών ινών στις ψευδοροφές των Αμφιθεάτρων (4), της Αίθουσας (Δ Οικονομικού) και λοιπών χώρων στο Κεντρικό Κτήριο του ΟΠΑ"
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 11/7/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Γραφείο Επιμελητείας στο ΟΠΑ, Πατησίων 76. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι 10/7/2012 (την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
περισσότερα...


4-7-2012 id:1423

"Επαναληπτική Διακήρυξη 96/2012 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια και τοποθέτηση κλιματισμού στα Αμφιθέατρα Α, Β, Γ και Χημείο του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ, επισκευή των υπαρχόντων μονάδων εξαερισμού, αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων της αίθουσας Άουλα"
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 11/7/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Γραφείο Επιμελητείας στο ΟΠΑ, Πατησίων 76. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι 10/7/2012 (την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
περισσότερα...


3-7-2012 id:1421

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη όλων των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου "
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 20/07/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στα Γραφεία της Εταιρείας (Πατησίων 80, 4ος όροφος). Οι υποβαλλόμενες και οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την 17/7/2012. Πληροφορίες στα Γραφεία της Εταιρείας (κα Χριστίνα Βάγγη, τηλ. 210-8203 726 και 210-8203 724).
περισσότερα...


2-7-2012 id:1420

"Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ"
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Πέμπτη 12-7-2012 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


11-6-2012 id:1409

"Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακών ορυκτών ινών στις ψευδοροφές των Αμφιθεάτρων (4) και της Αίθουσας (Δ Οικονομικού) στο Κεντρικό Κτήριο του ΟΠΑ"
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 25/6/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Γραφείο Επιμελητείας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, παρουσία των συμμετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ (κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) μέχρι 22/6/2012 (την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
περισσότερα...


11-6-2012 id:1408

"Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για προμήθεια και τοποθέτηση κλιματισμού στα Αμφιθέατρα Α, Β, Γ και Χημείο του Κεντρικού Κτηρίου, επισκευή των υπαρχόντων μονάδων εξαερισμού, αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων της αίθουσας Άουλα"
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 22/6/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο γραφείο Επιμελητείας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι 21/6/2012 (την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
περισσότερα...


5-6-2012 id:1398

"Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ"
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Πέμπτη 14-6-2012 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


11-5-2012 id:1373

"Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου και σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ξενόγλωσσων εντύπων/ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων "
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 20/6/2012 ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00 ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στα γραφεία του Τμήματος Επιμελητείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αθήνα, οδός Πατησίων 76. Οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την 19/6/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. (Πληροφορίες: κα Αρετή Κατσιγιάννη, Υπεύθυνη Τμήματος Επιμελητείας, τηλ. 210-8203 282).
περισσότερα...


11-5-2012 id:1372

"Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Ξενόγλωσσων Έντυπων/Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων"
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20/6/2012. Προσφορές στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού 19/6/2012.
περισσότερα...


2-5-2012 id:1359

"Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ"
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Δευτέρα 14-5-2012 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


19-3-2012 id:1322

"Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ"
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Δευτέρα 2-4-2012 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


19-3-2012 id:1321

"Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης 87/2012"
Το ΟΠΑ προκηρύσσει Επαναληπτικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ. Προσφορές μέχρι τις 2/5/2012.
περισσότερα...


28-2-2012 id:1304

"Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ"
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι την Δευτέρα 12-3-2012 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.
περισσότερα...


17-2-2012 id:1291

"Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο "Προμήθεια έντυπων ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων""
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα διακηρύξεων από τη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Επιμελητείας (Πατησίων 76, Αθήνα) κα Αρετή Κατσιγιάννη καθημερινά 11:00 - 14:00. Πληροφορίες (τηλ 210-8203 282, fax: 210-8229 454 και Ε-mail: Αreti@aueb.gr). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 9/3/2012. Προσφορές μέχρι τις 8/3/12 και ώρα 14:00.
περισσότερα...


9-2-2012 id:1279

"Επαναληπτικός ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο την εκμετάλλευση του φοιτητικού εστιατορίου του ΟΠΑ"
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του ΟΠΑ. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ μέχρι και την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012.
περισσότερα...


3-2-2012 id:1272

"Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ"
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α. μέχρι την Δευτέρα 13-2-2012 και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο. Οι διαγωνιζόμενοι που έλαβαν μέρος στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (αρ. Διακήρυξης 82/2011) δεν υποχρεούνται στην εκ νέου προσκόμιση δικαιολογητικών τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
περισσότερα...


2-2-2012 id:1265

"Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, συντήρησης ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου"
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα διακηρύξεων από τη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Επιμελητείας (Πατησίων 76, Αθήνα) κα Αρετή Κατσιγιάννη καθημερινά 11:00 ? 14:00 και πληροφορίες (τηλ 210-8203 282, fax: 210-8229 454 και e-mail: Αreti@aueb.gr). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 16/2/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Προσφορές μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 15/2/2012, ημέρα Τετάρτη από το πρωτόκολλο και ώρα 14:00.
περισσότερα...


1-2-2012 id:1261

"Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης 81/2011"
Το ΟΠΑ προκηρύσσει Επαναληπτικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ. Προσφορές μέχρι τις 5/3/2012.
περισσότερα...


30-12-2011 id:1243

"Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ "
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ (κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) μέχρι 12/1/2012 (την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
περισσότερα...


7-12-2011 id:1235

"Διακήρυξη ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Πανεπιστημίου"
Κείμενο διακήρυξης ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Πανεπιστημίου, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21/12/2011. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Τμήμα Επιμελητείας, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού στις 20/12/2011, ημέρα Τρίτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
περισσότερα...


12-10-2011 id:1172

"Πρακτικό IIΙ Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το Ν.3316/2005, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων""
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (που συστάθηκε με την Ο.Π.Α.988/02.03.2010 Πράξη του Πρυτάνεως του ΟΠΑ), συνήλθαν την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011, σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στο ΟΠΑ (οδός Πατησίων, αριθμ. 80, 4ος όροφος), παρουσία και της κας Κατόπη Μαρίας, Διοικητικού υπαλλήλου του ΟΠΑ, ως γραμματέως, προκειμένου να προβούν στο άνοιγμα των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης της επικεφαλίδας, των διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν σύμφωνα με το Πρακτικό Ι / 14-2-2011 και ΙΙ / 19-09-2011 της Επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη και τις κείμενες διατάξεις.
περισσότερα...


20-9-2011 id:1156

"Πρακτικό II Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου διαγωνισμού μελέτης "Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων" με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το Ν.3316/2005, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης της επικεφαλίδας."
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (που συστάθηκε με την Ο.Π.Α.988/02.03.2010 Πράξη του Πρυτάνεως του ΟΠΑ), συνήλθαν τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011, σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στο ΟΠΑ (οδός Πατησίων, αριθμ. 80), παρουσία και της κας Κατόπη Μαρίας, Διοικητικού υπαλλήλου του ΟΠΑ, ως γραμματέως, προκειμένου να προβούν στο άνοιγμα των φακέλων Τεχνικής Προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης επικεφαλίδας, των διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν σύμφωνα με το Πρακτικό Ι / 14-2-2011 της Επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη και τις κείμενες διατάξεις.
περισσότερα...


10-6-2011 id:1104

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου"
Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του ΟΠΑ ΑΕ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 14/7/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στο Γραφείο του κ. Ι. Χαλικιά (πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος). Πληροφορίες στα Γραφεία της Εταιρείας, Πατησίων 80, 4ος όροφος, αρμόδια κα Χριστίνα Βάγγη, τηλέφωνο 210 82.03.229 και 82.03.726
περισσότερα...


27-5-2011 id:1092

"Διακήρυξη αρ.79/2011 Διεθνούς Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "Αγορά ακινήτου για την κάλυψη εκπαιδευτικών-ερευνητικών αναγκών ΟΠΑ""
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10/6/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Τμήμα Έργων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Πατησίων 80, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210-8203719, Fax 210-8213157, ενώπιον Επιτροπής που θα οριστεί από το ΟΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΠΔ715/1979. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή, αφού προηγουμένως έχουν πρωτοκολληθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Τελική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9/6/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30.
περισσότερα...


9-3-2011 id:1027

"Πρόσκληση για άνοιγμα τεχνικών προσφορών έργου 'Ανακατασκευή διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων'"
Τη Δευτέρα 14/3/2011 και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Τμήματος Έργων (κτήριο Πατησίων 80, 5ος όροφος) η Επιτροπή διαγωνισμού για "Σύνταξη οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής, έκδοση οικοδομικής άδειας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο 'Ανακατασκευή διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων'" θα ανοίξει σε δημόσια συνεδρίαση τους φακέλους 'Τεχνικής Προσφοράς' των διαγωνιζομένων.
περισσότερα...


14-2-2011 id:1014

"Πρακτικό Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού μελέτης "Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων" και πλήρης λίστα των διαγωνιζομένων συμπράξεων με τους νομίμους εκπροσώπους τους"
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (που συστάθηκε με την Ο.Π.Α.988/02.03.2010 Πράξη του Πρυτάνεως του ΟΠΑ, συνήλθαν την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στο ΟΠΑ (Αμφιθέτρο Αντωνιάδου, Πατησίων 76), προκειμένου να προβούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη και τις κείμενες διατάξεις.
περισσότερα...


8-2-2011 id:1007

"Πρόσκληση Επιτροπής Διαγωνισμού μελέτης "Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων" για συμπληρωματικά στοιχεία"
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης "Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων" προσκαλούν τους παρακάτω διαγωνιζόμενους να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την κατανομή των αμοιβών των κατηγοριών μελετών που απουσιάζουν από την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέχρι την 11/2/2011, 13:00.
περισσότερα...


2-2-2011 id:1001

"Ματαίωση διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης 76/2010) για την αγορά ακινήτου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών-ερευνητικών του ΟΠΑ"
Σας γνωρίζουμε ότι, στην με ημερομηνία 31/1/2011 συνεδρίασή του, το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε την ματαίωση διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης 76/2010) για την αγορά ακινήτου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών-ερευνητικών του ΟΠΑ, καθώς και την έκδοση νέας διακήρυξης.
περισσότερα...


16-12-2010 id:974

"Διεθνής ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την αγορά ακινήτου για κάλυψη εκπαιδευτικών-ερευνητικών αναγκών του ΟΠΑ"
Κείμενο διακήρυξης διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο "Αγορά Ακινήτου για κάλυψη εκπαιδευτικών-ερευνητικών αναγκών ΟΠΑ", ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 4/2/2011. Προσφορές μέχρι τις 3/2/2011.
περισσότερα...


1-12-2010 id:963

"Διακήρυξη ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών""
Κείμενο ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών", ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 στο Γραφείο του Τμήματος Επιμελητείας του ΟΠΑ (Πατησίων 76 - Αθήνα), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Ο χρόνος λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ. η 13η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
περισσότερα...


1-12-2010 id:962

"Οριστική κατακύρωση Διαγωνισμού τίτλο "Προμήθεια Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων""
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΟΠΑ (συνεδρία 29/11/2010) αποφάσισε την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού "Προμήθεια Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων".
περισσότερα...


18-11-2010 id:949

""Διεθνής Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ" (23/11/2010)"
Ο Διαγωνισμός με αριθμό 71/2010 και τίτλο "Διεθνής Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΟΠΑ" θα διενεργηθεί στις 23/11/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού, Δευτέρα 22/11/2010 και ώρα 13:00.
περισσότερα...


9-11-2010 id:944

"Επαναληπτική διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων"
Κείμενο επαναληπτικής διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 25/11/2010. Προσφορές μέχρι τις 24/11/2010.
περισσότερα...


8-11-2010 id:943

"Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25/11/2010. Προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού 24/11/2010.
περισσότερα...


4-11-2010 id:942

"Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Σύνταξη οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής, έκδοση οικοδομικής άδειας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο "Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων" "
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει σύμβαση εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Σύνταξη οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής, έκδοση οικοδομικής άδειας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο "Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων". Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 19/1/2011.
περισσότερα...


13-7-2010 id:860

"Επαναληπτική διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων"
Κείμενο επαναληπτικής διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 2/9/2010. Προσφορές μέχρι τις 1/9/2010.
περισσότερα...


6-7-2010 id:856

"Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί στις 2/9/2010. Προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού 1/9/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 έως 14:00.
περισσότερα...


27-5-2010 id:827

"Επαναληπτική διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά αποθηκευτικού χώρου φύλαξης βιβλίων και άλλων συναφών ειδών ΟΠΑ"
Κείμενο επαναληπτικής διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά αποθηκευτικού χώρου φύλαξης βιβλίων και άλλων συναφών ειδών ΟΠΑ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 14/6/2010. Προσφορές μέχρι τις 14/6/2010.
περισσότερα...


27-5-2010 id:826

"Περίληψη επαναληπτική διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Αγορά αποθηκευτικού χώρου φύλαξης βιβλίων και άλλων συναφών ειδών ΟΠΑ""
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ.715/79, για την "Αγορά αποθηκευτικού χώρου φύλαξης βιβλίων και άλλων συναφών ειδών ΟΠΑ", που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010. Τελική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010.
περισσότερα...


13-5-2010 id:817

"Οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ""
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΟΠΑ (συνεδρία 12/5/2010) αποφάσισε την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ".
περισσότερα...


23-3-2010 id:782

"Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά αποθηκευτικού χώρου φύλαξης βιβλίων και άλλων συναφών ειδών ΟΠΑ"
Κείμενο διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά αποθηκευτικού χώρου φύλαξης βιβλίων και άλλων συναφών ειδών ΟΠΑ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Απριλίου 2010 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Τμήματος Έργων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 80 - Αθήνα), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Τελική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 20 Απριλίου 2010 και ώρα 11:30πμ.
περισσότερα...


23-3-2010 id:781

"Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά αποθηκευτικού χώρου φύλαξης βιβλίων και άλλων συναφών ειδών ΟΠΑ"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την "Αγορά αποθηκευτικού χώρου φύλαξης βιβλίων και άλλων συναφών ειδών ΟΠΑ". Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Απριλίου 2010 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Τμήματος Έργων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 80 - Αθήνα), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Τελική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 20 Απριλίου 2010 και ώρα 11:30πμ.
περισσότερα...


13-1-2010 id:714

"Οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης"
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΟΠΑ (συνεδρία 11/1/2010), αποφάσισε την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
περισσότερα...


16-12-2009 id:697

"Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ξενόγλωσσων Έντυπων/Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων"
Κείμενο διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ξενόγλωσσων Έντυπων/Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 2/2/2010. Προσφορές μέχρι τις 1/2/2010.
περισσότερα...


10-12-2009 id:695

"Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ξενόγλωσσων Έντυπων/Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων "
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Ξενόγλωσσων Έντυπων/Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί στις 2/2/2010. Προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού 1/2/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 έως 14:00.
περισσότερα...


6-11-2009 id:672

"Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του ΟΠΑ"
Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του ΟΠΑ
περισσότερα...


5-11-2009 id:670

"Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός ή περισσοτέρων ακινήτων"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε Ευρώ για τη μίσθωση ενός ή περισσοτέρων ακινήτων, που θα πραγματοποιηθεί την 1/12/2009. Προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού 30/11/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 έως 14:00.
περισσότερα...


12-10-2009 id:591

"Επαναληπτική διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (27/10/2009)"
Κείμενο επαναληπτικής διακήρυξης επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης που προκηρύσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 27/10/2009. Προσφορές μέχρι τις 26/10/2009.
περισσότερα...


9-10-2009 id:594

"Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 27/10/2009. Προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού 26/10/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 έως 14:00.
περισσότερα...


27-7-2009 id:553

"Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (29/9/2009)"
Κείμενο διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης που προκηρύσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 29/9/2009. Προσφορές μέχρι τις 28/9/2009.
περισσότερα...


24-7-2009 id:551

"Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 29/9/2009. Προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού 28/9/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 έως 14:00.
περισσότερα...


3-7-2009 id:538

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου"
Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του ΟΠΑ ΑΕ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου. Οι υποβαλλόμενες και οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μέχρι την 13/7/2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Πληροφορίες στα γραφεία της Εταιρείας, Πατησίων 80, 4ος όροφος, αρμόδια κα Χριστίνα Βάγγη, τηλέφωνο 210-82.03.229 και 210-82.03.726
περισσότερα...


20-5-2009 id:501

"Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (Αριθμ. 57/2009) για την προμήθεια και ταυτόχρονη εγκατάσταση ενιαίου λογισμικού προγράμματος Γραμματειών και των οκτώ Τμημάτων του ΟΠΑ"
Κείμενο επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (Αριθμ. 57/2009) για την προμήθεια και ταυτόχρονη εγκατάσταση ενιαίου λογισμικού προγράμματος Γραμματειών και των οκτώ Τμημάτων του ΟΠΑ.
περισσότερα...


4-5-2009 id:487

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (Αριθμ. 56/2009) για την προμήθεια και ταυτόχρονη εγκατάσταση ενιαίου λογισμικού προγράμματος γραμματειών και των οκτώ Τμημάτων του ΟΠΑ"
Κείμενο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (Αριθμ. 56/2009) για την προμήθεια και ταυτόχρονη εγκατάσταση ενιαίου λογισμικού προγράμματος γραμματειών και των οκτώ Τμημάτων του ΟΠΑ.
περισσότερα...


6-3-2009 id:442

"Οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης"
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΟΠΑ (συνεδρία 4/3/2009), αποφάσισε την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
περισσότερα...


18-11-2008 id:359

"Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης"
Κείμενο διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης που προκηρύσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
περισσότερα...


12-11-2008 id:357

"Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 8/1/2009. Προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού 7/1/2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 έως 14:00.
περισσότερα...