Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Εκλογές Μελών Συμβουλίου του ΟΠΑ


15-3-2013 id:1664

"Σύνθεση Συμβούλιου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης του συνόλου των μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τα νόμιμα αναδεδειγμένα εσωτερικά μέλη μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την εκλογή των εξωτερικών μελών και την εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου.
περισσότερα...


11-2-2013 id:1624

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη δύο (2) εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "
Ο Πρύτανης αποφασίζει την εκ νέου δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη δύο (2) Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους έως την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013.
περισσότερα...


21-11-2012 id:1545

"Αναλυτικά δεδομένα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "
Αρχικά δεδομένα ψηφοφορίας, αποτελέσματα ανά γύρο καταμέτρησης, ανάλυση ψήφων ανά γύρο καταμέτρησης και τελική αναφορά ψηφοφορίας.
περισσότερα...


2-11-2012 id:1534

"Αποτελέσματα εκλογών για τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην 8η /2-11-2012 συνεδρίασή του μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία διεξήχθη σήμερα Παρασκευή 2-11-2012 με ηλεκτρονική ψήφο ανακοινώνει το παρακάτω τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
περισσότερα...


2-11-2012 id:1533

"Οδηγίες για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του Συστήματος ΖΕΥΣ"
Το ακόλουθο αρχείο αφορά στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του Συστήματος ΖΕΥΣ.
περισσότερα...


1-11-2012 id:1525

"Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ"
Σήμερα, 1/11/2012, 7:30-8:00 το πρωί, στάλθηκε στους ψηφοφόρους για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το ηλεκτρονικό μήνυμα που απαιτείται για τη συμμετοχή τους στην εκλογή. Το μήνυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ψηφοφορία αύριο Παρασκευή 10:00 - 16:00, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου http://www.aueb.gr/pages/news/anakoinosi_item.php?catid=24&index=0.
περισσότερα...


31-10-2012 id:1523

"Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας "ΖΕΥΣ""
Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 και ώρες 10:00-16:00.
περισσότερα...


29-10-2012 id:1519

"Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ"
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή του της 29/10/2012, κατόπιν των δύο άγονων εκλογικών διαδικασιών και σε εφαρμογή της από 5/10/2012 απόφασής του, αποφάσισε η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ, να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 από 10.00 έως 16.00.
περισσότερα...


29-10-2012 id:1517

"Μη πραγματοποίηση των επαναληπτικών εκλογών της 29ης/10/2012 για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ"
Από την Εφορευτική Επιτροπή για την Ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνεται η μη πραγματοποίηση των επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, που επρόκειτο να διενεργηθούν σήμερα Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00 - 16:00.
περισσότερα...


25-10-2012 id:1514

"Αναβολή και επανάληψη εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ"
Από την Εφορευτική Επιτροπή για την Ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνεται η αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, που επρόκειτο να διενεργηθούν σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00 - 16:00.
περισσότερα...


22-10-2012 id:1504

"Οδηγίες για την επιλογή υποψηφίων"
Σας γνωρίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, στην αίθουσα Α36, στην Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος, από τις 10:00 έως και τις 16:00. Αν αυτή η εκλογική διαδικασία καταστεί άγονη, θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 στην ίδια αίθουσα και τις ίδιες ώρες.
περισσότερα...


16-10-2012 id:1498

"Αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ"
Οι υποψήφιοι στις εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κατά αλφαβητική σειρά οι παρακάτω.
περισσότερα...


5-10-2012 id:1486

"Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των οκτώ (8) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ"
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στην αριθ. 4η/5-10-2012 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει τις εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ, που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25/10/2012.
περισσότερα...


5-10-2012 id:1487

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των έξι (6) εξωτερικών μελών του συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στην αριθ. 4η/5-10-2012 συνεδρίασή του αποφάσισε να δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των έξι (6) εξωτερικών μελών του συμβουλίου του ΟΠΑ.
περισσότερα...


5-10-2012 id:1488

"Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΟΠΑ"
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στην αριθ. 4η/5-10-2012 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει τις εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΟΠΑ.
περισσότερα...


22-2-2012 id:1295

"Αναβολή εκλογών για ανάδειξη Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών 1ου Συμβουλίου του Ιδρύματος 22ας Φεβρουαρίου 2012"
Από την Οργανωτική Επιτροπή για την Ανάδειξη των Μελών του 1ου Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνεται η αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του 1ου Συμβουλίου του Ιδρύματος, που επρόκειτο να διενεργηθούν σήμερα Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:00 - 15:00.
περισσότερα...


21-2-2012 id:1293

"Απόσυρση υποψηφιότητας Καθηγητή κ. Κατσουλάκου"
Σας γνωρίζουμε ότι, ο κ. Ιωάννης Κατσουλάκος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, απέσυρε την υποψηφιότητά του ενόψει των εκλογών της 22ας Φεβρουαρίου 2012, για την ανάδειξη εσωτερικών μελών του 1ου Συμβουλίου του ΟΠΑ.
περισσότερα...


13-2-2012 id:1285

"Οδηγίες για την επιλογή των υποψηφίων "
Σας γνωρίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του 1ου Συμβουλίου του ΟΠΑ, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012, στην αίθουσα Α36, στην Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος, από τις 10.00 έως τις 15.00.
περισσότερα...


6-2-2012 id:1284

"Αλφαβητικός πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για τις θέσεις των εσωτερικών μελών του 1ου Συμβουλίου Διοίκησης του ΟΠΑ"
Στο πλαίσιο της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών - καθηγητών του 1ου Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012, παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα.
περισσότερα...


10-1-2012 id:1249

"Υπεύθυνες δηλώσεις υποβολής υποψηφιότητας καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή πλήρους απασχόλησης"
Υπεύθυνες δηλώσεις υποβολής υποψηφιότητας καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή πλήρους απασχόλησης με και χωρίς σύντομο βιογραφικό σημείωμα
περισσότερα...


5-1-2012 id:1245

"Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών - εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του ΟΠΑ"
Η Οργανωτική Επιτροπή για την ανάδειξη των μελών του πρώτου Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην υπ'αρ. 2/27.11.2011 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, αποφάσισε οι εκλογές για την ανάδειξη των καθηγητών - εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, να διεξαχθούν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012. Ο τόπος, καθώς και η διάρκεια της ψηφοφορίας θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση.
περισσότερα...


5-1-2012 id:1246

"Ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στο Συμβούλιο του Ιδρύματος"
Σας ενημερώνουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, στην υπ?αρ. 2/27-12-2011 συνεδρίασή της, προκήρυξε τις εκλογές για την ανάδειξη καθηγητών - εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του ΟΠΑ. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 22/2/2012. Στο Συμβούλιο συμμετέχει ως εσωτερικό μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.8 §3 του ν. 4009/2011, και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών του Ιδρύματος.
περισσότερα...