Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Εκλογές Κοσμητόρων


25-10-2013 id:1857

"Αποτελέσματα Κλήρωσης για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ"
Κατόπιν της διενεργηθείσας κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα ημέρα Παρασκευή 25/10/2013 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του ΟΠΑ μεταξύ των υποψηφίων Γεωργίου Μπάλτα και Γεωργίου Σιώμκου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος.
περισσότερα...


25-10-2013 id:1856

"Αποτελέσματα 2ης Επαναληπτικής Εκλογής για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι στις 23/10/2013 πραγματοποιήθηκε η 2η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ηλεκτρονική ψήφο, κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων και ως εκ τούτου η τριμελής Επιτροπή Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την εκλογή του Κοσμήτορα της ΣΔΕ αποφάσισε τη διεξαγωγή κλήρωσης την Παρασκευή 25/10/2013 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 6212/11-10-2013 προηγούμενη απόφασή της.
περισσότερα...


21-10-2013 id:1849

"Αποτελέσματα 1ης Επαναληπτικής Εκλογής για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 21/10/2013 πραγματοποιήθηκε η 1η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ηλεκτρονική ψήφο, κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων και ως εκ τούτου η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 από ώρα 10:00 έως 15:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 11/10/2013/Αρ.Πρωτ.ΟΠΑ:6212 ανακοίνωση της Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.
περισσότερα...


11-10-2013 id:1837

"Επαναληπτικές Εκλογές για την Ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων"

περισσότερα...


31-7-2013 id:1799

"Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την Εκλογή του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (18/7/2013)"

περισσότερα...


31-7-2013 id:1798

"Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την Εκλογή του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (11/7/2013)"

περισσότερα...


31-7-2013 id:1797

"Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την Εκλογή του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (11/7/2013)"

περισσότερα...


31-7-2013 id:1796

"Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την Εκλογή του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (11/7/2013)"

περισσότερα...


11-7-2013 id:1778

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη των Κοσμητόρων των Σχολών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 11/7/2013 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των Κοσμητόρων των Σχολών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ηλεκτρονική ψήφο, κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.
περισσότερα...


4-7-2013 id:1763

"Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμητόρων των Σχολών του ΟΠΑ"
Έγγραφα των τριμελών Επιτροπών Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων για την εκλογή Κοσμητόρων των Σχολών του ΟΠΑ
περισσότερα...


28-6-2013 id:1761

"Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα των σχολών του ΟΠΑ"
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα των Σχολών του Πανεπιστημίου υποβλήθηκαν οι παρακάτω υποψηφιότητες ανά Σχολή
περισσότερα...


13-6-2013 id:1752

"Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή Κοσμητόρων στις Σχολές του ΟΠΑ"
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013.
περισσότερα...