Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Εκλογές Προέδρων Τμημάτων


12-7-2016 id:2772

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι στις 30-6-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


29-6-2016 id:2759

"Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Γεώργιου Γιαγλή πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσής του, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


24-6-2016 id:2754

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι στις 24-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


21-6-2016 id:2750

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι στις 17-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


21-6-2016 id:2749

"Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Σταθακόπουλου Βλάσιου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσής του, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


17-6-2016 id:2748

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 16-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


14-6-2016 id:2745

"Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Καραμάνη Κωνσταντίνου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσής του, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


10-6-2016 id:2744

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018"
Η Συνέλευση του Τμήματος (7η συνεδρίαση/8-6-2016) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 24η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την 17η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και έως τις 13:00. Κατατίθενται, επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
περισσότερα...


8-6-2016 id:2758

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018 "
Η Συνέλευση του Τμήματος (9η συνεδρίαση/25-5-2016) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο 24η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Κατατίθενται, επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
περισσότερα...


8-6-2016 id:2742

"Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας"
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Βασίλειου Βασδέκη πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση την υπεύθυνη δήλωσή του δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


30-5-2016 id:2725

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018"
Η Συνέλευση του Τμήματος (9η συνεδρίαση/25-5-2016) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή, 17η Ιουνίου 2016, τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και έως τις 13:00. Κατατίθενται, επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
περισσότερα...


18-5-2016 id:2714

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018"
Η Συνέλευση του Τμήματος (7η συνεδρίαση/11-5-2016) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 17η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τρίτη, 21η Ιουνίου 2016, τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την 13η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και έως τις 13:00. Κατατίθενται, επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
περισσότερα...


22-12-2015 id:2556

"Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2015 από ώρα 10:00 έως 16:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα ΖΕΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ.
περισσότερα...


18-12-2015 id:2555

"Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Σήμερα, Παρασκευή 18/12/15 και ώρα 14.00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 3η συνεδρίαση της 16ης-12-2015, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ'αρ. πρωτ. Τ.Λ.&Χ.: 3244/16-12-2015 (ΑΔΑ: 64ΠΥ469Β4Μ-ΟΣΩ) Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Προέδρου διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας της κυρίας Παπαδάκη Αφροδίτης του Ιωάννη, (αρ. πρωτ. Τ. Λ&Χ.: 3265/17-12-2015) πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και την ανακηρύσσει υποψήφια για τη θέση της Πρόεδρου του Τμήματος.
περισσότερα...


17-12-2015 id:2554

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ με διετή θητεία"
Η Συνέλευση του Τμήματος (3η συνεδρίαση/16-12-2015) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την 22α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και έως τις 14:00. Κατατίθενται, επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
περισσότερα...


6-11-2015 id:2488

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30, μετά την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψήφου, προκειμένου να συντάξει το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 5 της Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.02.2013 τ.Β΄) Πρακτικό. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.
περισσότερα...


5-11-2015 id:2487

"Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας "
Σήμερα 26 Οκτωβρίου 2015 από ώρα 10:00 έως 14:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα ΖΕΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ.
περισσότερα...


3-11-2015 id:2479

"Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών"
Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.30, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 3η συνεδρίαση της 29ης-10-2015, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ'αρ. 1990/29-10-2015 (ΑΔΑ: Β8Ζ9469Β4Μ-1ΚΖ) Προκήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικών Εκλογών Προέδρου διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Ντέμου Αντωνίου του Αγγέλου, αρ. πρωτ. αίτησης 2084/02-11-2015 πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.
περισσότερα...


29-10-2015 id:2476

"Προκήρυξη διενέργειας επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 05.11.2015 έως 31.08.2017"
Η Συνέλευση του Τμήματος (3η συνεδρίαση/29-10-2015) όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου την 5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 10η πρωινή και ώρα λήξης τη 14η μεσημβρινή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
περισσότερα...


23-10-2015 id:2471

"Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών"
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας που να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


22-10-2015 id:2469

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:30, μετά την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψήφου, προκειμένου να συντάξει το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 5 της Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.02.2013 τ.Β') Πρακτικό. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.
περισσότερα...


19-10-2015 id:2467

"Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών"
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας της κυρίας Λουρή - Δενδρινού Ελένης πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση την υπεύθυνη δήλωσή της δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό της και την ανακηρύσσει υποψήφια για τη θέση της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


19-10-2015 id:2466

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01.11.2015 έως 31.08.2017"
Η Συνέλευση του Τμήματος (2η συνεδρίαση/19-10-2015) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
περισσότερα...


15-10-2015 id:2463

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01.11.2015 έως 31.08.2017"
Η Συνέλευση του Τμήματος (2η συνεδρίαση/15-10-2015) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
περισσότερα...


14-10-2015 id:2461

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01.11.2015 έως 31.08.2017"
Η Συνέλευση του Τμήματος (3η συνεδρίαση/14-10-2015) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
περισσότερα...


7-7-2014 id:2121

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι την 27η-06-2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.
περισσότερα...


3-7-2014 id:2114

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι την 30η-06-2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.
περισσότερα...


3-7-2014 id:2113

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι την 27η-06-2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.
περισσότερα...


1-7-2014 id:2112

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι την 30η-06-2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.
περισσότερα...


24-6-2014 id:2101

"Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, 4η Συνεδρία της 18ης Ιουνίου 2014, μετά την εξέταση της αίτησης υποψηφιότητας της κας Φλώρας Κοκκινάκη, διαπίστωσε ότι η αίτηση υποψηφιότητας πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.
περισσότερα...


24-6-2014 id:2099

"Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, 10η Συνεδρία της 5ης Ιουνίου 2014, μετά την εξέταση της αίτησης υποψηφιότητας της κας Αθανασίας Πουλούδη, διαπίστωσε ότι η αίτηση υποψηφιότητας πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.
περισσότερα...


24-6-2014 id:2098

"Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνεται ο πίνακας υποψηφίων Προέδρων για τις εκλογές της 27ης Ιουνίου 2014.
περισσότερα...


24-6-2014 id:2097

"Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι υπογράφοντες ανακηρύσσουμε ως υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τις εκλογές που θα διενεργηθούν την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00-17:00, τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Νικολόπουλο, ο οποίος υπέβαλε υποψηφιότητα και πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας.
περισσότερα...


23-6-2014 id:2095

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2014 έως 31.08.2016"
Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (στην 7η συνεδρίασή της την 18η Ιουνίου 2014) αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη χρονική περίοδο από 01.09.2014 έως 31.08.2016 δεδομένου ότι η θητεία του απερχόμενου Προέδρου λήγει, σύμφωνα με τα παραπάνω, την 31η.08.2014. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή.
περισσότερα...


23-6-2014 id:2094

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2014 έως 31.08.2016"
Η Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (στην 4η συνεδρίασή της την 18η Ιουνίου 2014) αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη χρονική περίοδο από 01.09.2014 έως 31.08.2016 δεδομένου ότι η θητεία του απερχόμενου Προέδρου λήγει, σύμφωνα με τα παραπάνω, την 31η.08.2014. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα.
περισσότερα...


23-6-2014 id:2093

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Σας ενημερώνουμε ότι την 19η-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως ακολούθως.
περισσότερα...


12-6-2014 id:2089

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2014 έως 31.08.2016"
Η Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (στην 7η συνεδρίασή της την 11η Ιουνίου 2014) αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη χρονική περίοδο από 01.09.2014 έως 31.08.2016 δεδομένου ότι η θητεία του απερχόμενου Προέδρου λήγει, σύμφωνα με τα παραπάνω, την 31η.08.2014. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή.
περισσότερα...


12-6-2014 id:2087

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2014 έως 31.08.2016"
Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (στη 10η συνεδρίασή της την 5η Ιουνίου 2014) αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη χρονική περίοδο από 01.09.2014 έως 31.08.2016 δεδομένου ότι η θητεία του απερχόμενου Προέδρου λήγει, σύμφωνα με τα παραπάνω, την 31η.08.2014. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα.
περισσότερα...


10-6-2014 id:2084

"Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας"
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, διαπίστωσε ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και Ανακηρύσσει τον Καθηγητή Μιχαήλ Ζαζάνη και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Κωστάκη, υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας.
περισσότερα...


22-10-2013 id:1851

"Αποτελέσματα Επαναληπτικής Εκλογής για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών "
Σας ενημερώνουμε ότι, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με ηλεκτρονική ψήφο, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.
περισσότερα...


18-10-2013 id:1848

"Επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα ΔΕΟΣ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για τα ακαδ. έτη 2013-14 & 2014-15"

περισσότερα...


14-10-2013 id:1840

"Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα ΔΕΟΣ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για τα ακαδ. έτη 2013-14 & 2014-15"

περισσότερα...


20-6-2013 id:1758

"Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων Τμημάτων α) Οικονομικής Επιστήμης & β) Πληροφορικής για τα ακαδ. έτη 2013-2014 & 2014-2015"
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 20-6-2013 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα ακαδ. έτη 2013-2014 και 2014-2015, με ηλεκτρονική ψήφο, κατ΄εφαρμογή των κείμενων διατάξεων του νόμου. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.
περισσότερα...


17-6-2013 id:1756

"Υποψηφιότητες Προέδρων Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης & Πληροφορικής"
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου των Τμημάτων: α) Οικονομικής Επιστήμης και β) Πληροφορικής ανακοινώνεται ο Πίνακας Υποψηφίων Προέδρων για τις εκλογές της 20ης Ιουνίου 2013.
περισσότερα...


6-6-2013 id:1747

"Εκλογές Προέδρου των Τμημάτων: α) Οικονομικής Επιστήμης & β) Πληροφορικής για τα ακαδ. έτη 2013-2014 και 2014-2015 "
Διενέργεια εκλογών Προέδρων Τμημάτων α) Οικονομικής Επιστήμης & β) Πληροφορικής με ηλεκτρονική ψήφο, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 από 10:00 έως 15:00.
περισσότερα...