Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Προπτυχιακών Τμημάτων


13-10-2016 id:2850

"Εγγραφές των εισαγόμενων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017"
Οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 14/10/2016 μέχρι και 21/10/2016, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
περισσότερα...


30-9-2016 id:2829

"Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 από 4 έως 13 Οκτωβρίου 2016"
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 4 έως 13 Οκτωβρίου 2016, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00 και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
περισσότερα...


30-9-2016 id:2828

"Αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ΟΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2016-17"
Τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών/τριών για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμης της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ΟΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ανακοινώθηκαν στους ιστοτόπους των Τμημάτων.
περισσότερα...


22-9-2016 id:2819

"Έναρξη διδασκαλίας προπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-17"
Η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ξεκινά τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


21-9-2016 id:2816

"Κατάθεση δικαιολογητικών επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων 2016-2017 για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους"
Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr είναι απαραίτητο να προσέλθουν στο ΟΠΑ με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


21-9-2016 id:2815

"Εγγραφές των εισαγομένων ακαδ. έτους 2016-2017 με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής "
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Αλλοδαπών - Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), καθώς και των Αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00.
περισσότερα...


15-9-2016 id:2810

"Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας "
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2016, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής, τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, Παρασκευή 11:00 - 13:00).
περισσότερα...


14-9-2016 id:2809

"Εγγραφή επιτυχόντων χωρίς χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) "
Σύμφωνα με τo με αριθμ. πρωτ. 148413/Α5/14-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία, για την εγγραφή των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016.
περισσότερα...


14-9-2016 id:2808

"Υποβολή αίτησης Ορκωμοσίας των φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2016"
Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο ως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.
περισσότερα...


29-8-2016 id:2794

"Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμης της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ΟΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2016-17"
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2016. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 18ης Απριλίου 2013.
περισσότερα...


25-8-2016 id:2792

"Υποβολή αίτησης χορήγησης πτυχίου των φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2016 "
Οι φοιτητές του Τμήματος που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016 και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων το αργότερο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00), για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.
περισσότερα...


27-7-2016 id:2787

"Υποβολή αίτησης χορήγησης πτυχίου των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2016"
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2016, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00).
περισσότερα...


11-7-2016 id:2771

"Aκύρωση βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2016"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2016, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξεταστικών, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα από 24 Αυγούστου έως και 14 Σεπτεμβρίου.
περισσότερα...


1-6-2016 id:2735

"Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-16"
Σύμφωνα με το νέο έγγραφο του Τμήματος Δ' - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι Δ/νσεις Φοιτητικής Μέριμνας των Ιδρυμάτων θα μπορούν να δέχονται αιτήσεις δικαιούχων στεγαστικού επιδόματος και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
περισσότερα...


10-5-2016 id:2706

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιόδου Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


10-5-2016 id:2705

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


10-5-2016 id:2704

"Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μαθημάτων έκτακτης εξεταστικής περιόδου "
Καλούνται οι φοιτητές που έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση (από 9ο εξάμηνο και άνω) όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω διάταξης, να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην επόμενη εξεταστική περίοδο και τα οποία α) δεν δήλωσαν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου και β) είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό. Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 11/5/2016 έως και την Κυριακή 22/5/2016, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.
περισσότερα...


26-4-2016 id:2698

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016"
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος, εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016, ότι η ορκωμοσία τους θα γίνει τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 13.00 στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτηρίου Αντωνιάδου.
περισσότερα...


26-4-2016 id:2697

"Ορκωμοσία αποφοίτων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016"
Ανακοινώνεται ότι η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


26-4-2016 id:2696

"Παράταση ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων εαρ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16"
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2016. Επίσης, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 66884/Ζ1/20-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το οποίο έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2015-16.pdf έχει παραταθεί η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και έχει οριστεί ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές η Παρασκευή 27 Μαΐου 2016.
περισσότερα...


19-4-2016 id:2685

"Υποβολή αίτησης ορκωμοσίας Τμήματος Στατιστικής "
Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2016, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο έως και την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016.
περισσότερα...


8-4-2016 id:2676

"Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου 2016"
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184/30.12.15, Τ. Α', "Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο".
περισσότερα...


6-4-2016 id:2671

"Υποβολή αίτησης ορκωμοσίας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων "
Οι φοιτητές του Τμήματος που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2016 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων το αργότερο μέχρι τις 25 Απριλίου 2016, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00), για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.
περισσότερα...


1-4-2016 id:2663

"Υποβολή αίτησης χορήγησης πτυχίου των αποφοίτων Ιανουαρίου 2016 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00).
περισσότερα...


31-3-2016 id:2662

"Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ - Αλλαγή διεύθυνσης και νέα στοιχεία επικοινωνίας"
Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ αλλάζει διεύθυνση λειτουργίας και μεταφέρεται στο κτίριο της οδού Ελπίδος αριθμ. 13, 3ος όροφος. Το κτίριο βρίσκεται σε πεζόδρομο πλησίον της πλατείας Βικτωρίας, δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ Βικτώρια.
περισσότερα...


17-3-2016 id:2646

"Ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16"
Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 και θα λήξει την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016. Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα λήξει την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.
περισσότερα...


23-2-2016 id:2618

"Ενημερωτική συνάντηση Προγράμματος ERASMUS+ για τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (25/2/16)"
Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, 14.00 - 15.00, θα γίνει ενημερωτική συνάντηση στην Αίθουσα Y για το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό, στην οποία καλούνται να παρευρεθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
περισσότερα...


23-2-2016 id:2615

"Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Στατιστικής ακαδ. έτους 2015-16"
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Στατιστικής.
περισσότερα...


19-2-2016 id:2609

"Ενημερωτική συνάντηση Προγράμματος ERASMUS+ για τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πληροφορικής (23/2/16)"
Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13:00 - 14:30 θα γίνει ενημερωτική συνάντηση στην Αίθουσα Δ12 (Δεριγνύ 12 - 1ος όροφος) για το Πρόγραμμα ERASMUS+, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Πληροφορικής που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
περισσότερα...


9-2-2016 id:2603

"Έναρξη διδασκαλίας προπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16"
Η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


5-2-2016 id:2600

"Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ακαδ. έτους 2015-16"
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.
περισσότερα...


5-2-2016 id:2599

"Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2015-16"
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος, ακαδ. Έτους 2015-16, τα οποία επικυρώθηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρίαση 27-1-2016).
περισσότερα...


26-1-2016 id:2590

"Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 από 27/1/2016 έως 5/2/2016"
Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.12.2015 (ΦΕΚ Α' 184/30.12.2015) θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 27/1/2016 μέχρι και 5/2/2016, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
περισσότερα...


22-1-2016 id:2587

"Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016"
Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 25/1/2016 έως και τη Δευτέρα 1/2/2016, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.
περισσότερα...


15-1-2016 id:2576

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015"
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016.
περισσότερα...


14-1-2016 id:2572

"Έκτακτη εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2016"
Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 15/1/2016 έως και την Κυριακή 24/1/2016, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.
περισσότερα...


4-1-2016 id:2564

"Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015"
Ανακοινώνεται ότι η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


4-1-2016 id:2563

"Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015"
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016.
περισσότερα...


11-12-2015 id:2545

"Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 από 11/12/2015 έως 23/12/2015."
Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 11/12/2015 μέχρι και 23/12/2015, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
περισσότερα...


9-12-2015 id:2540

"Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2015"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


9-12-2015 id:2539

"Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2015"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής περιόδου Ιουνίου 2015, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


9-12-2015 id:2538

"Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015"
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιόδου Ιουνίου 2015, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015, θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2016.
περισσότερα...


8-12-2015 id:2534

"Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015"
Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016, ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


1-12-2015 id:2526

"Υποβολή αιτήσεων χορήγησης πτυχίου Τμήματος Στατιστικής (ολοκλήρωση σπουδών την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015)"
Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο έως και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2015.
περισσότερα...


1-12-2015 id:2525

"Υποβολή αιτήσεων χορήγησης πτυχίου Τμήματος Στατιστικής (ολοκλήρωση σπουδών την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2015)"
Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2015, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο έως και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015.
περισσότερα...


27-11-2015 id:2519

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας ακαδημαϊκού έτους 2015-16"
Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων (200) στο Τμήμα Πληροφορικής, ήτοι σε 24 άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξάμηνου σπουδών, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.
περισσότερα...


25-11-2015 id:2516

"Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιλογής μαθημάτων μέχρι και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015"
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015.
περισσότερα...


25-11-2015 id:2515

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-16"
Ανακοινώνεται στους υποψήφιους που έχουν υποβάλλει αίτηση προς κατάταξη στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το ακαδ. έτος 2015-2016, το Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων.
περισσότερα...


25-11-2015 id:2514

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016"
Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έχει ως εξής.
περισσότερα...


25-11-2015 id:2513

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016"
Ανακοινώνεται στους υποψηφίους προς κατάταξη πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2015-2016, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, το Πρόγραμμα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων.
περισσότερα...


25-11-2015 id:2512

"Υποβολή αιτήσεων χορήγησης πτυχίου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης "
Kαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο 2015, να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, το αργότερο έως και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-14.00, Παρασκευή 11.00-13.00).
περισσότερα...


24-11-2015 id:2511

"Αίτηση ορκωμοσίας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015"
Οι φοιτητές του Τμήματος που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00), για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.
περισσότερα...


24-11-2015 id:2510

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016"
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχους πτυχίων ανωτέρων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για κατάταξη στο Τμήμα, ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


24-11-2015 id:2509

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Σχολής Οικονομικών Επιστημών εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015 θα γίνει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτιρίου Αντωνιάδου.
περισσότερα...


23-11-2015 id:2508

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


23-11-2015 id:2507

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


19-11-2015 id:2502

"Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιλογής μαθημάτων μέχρι και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015"
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015.
περισσότερα...


10-11-2015 id:2491

"Μη πραγματοποίηση διανομής πανεπιστημιακών σημειώσεων την Πέμπτη 12/11/15"
Ανακοινώνεται ότι η διανομή των πανεπιστημιακών σημειώσεων δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 λόγω τεχνικών εργασιών στο χώρο της Βιβλιοδιανομής.
περισσότερα...


30-10-2015 id:2477

"Ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16"
Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων όλων των φοιτητών του ΟΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 αρχίζει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και θα λήξει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015. Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 έχει ξεκινήσει και θα λήξει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015.
περισσότερα...


26-10-2015 id:2473

"Προπτυχιακά μαθήματα κατά την τελετή εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 (27/10/2015)"
Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015, λόγω της τελετής εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, τα προπτυχιακά μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 12:00-14:00.
περισσότερα...


23-10-2015 id:2472

"Έναρξη υποβολής δηλώσεων επιλογής συγγραμμάτων και διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016"
Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων - Εύδοξος (www.eudoxus.gr), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 μέχρι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015. Η διανομή των διδακτικών βιβλίων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.
περισσότερα...


15-10-2015 id:2462

"Εγγραφές υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016"
Οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 16/10/2015 μέχρι και 30/10/2015, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
περισσότερα...


13-10-2015 id:2460

"Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προπτυχιακών Φοιτητών - Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο)"
Ανακοινώνεται ότι από σήμερα Τρίτη 13/10/2015 όλοι οι φοιτητές του ΟΠΑ θα έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (http://academicid.minedu.gov.gr/) και Εύδοξος (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων - www.eudoxus.gr), με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την ενεργοποίηση των λογαριασμών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://uregister.aueb.gr, (η οποία εμφανίζεται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΟΠΑ / Γρήγορη Πρόσβαση) και η οποία παραμένει διαθέσιμη για όσους φοιτητές δεν έχουν ενεργοποιήσει τους λογαριασμούς τους ακόμη.
περισσότερα...


6-10-2015 id:2456

"Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 από 8 έως 20 Οκτωβρίου 2015. "
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 8 έως 20 Οκτωβρίου 2015, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
περισσότερα...


2-10-2015 id:2452

"Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προπτυχιακών Φοιτητών - Ενεργοποίηση Λογαριασμών"
Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 7/10/2015 θα τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής γραμματείας προπτυχιακών φοιτητών του ΟΠΑ URegister.
περισσότερα...


2-10-2015 id:2453

"Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές"
Ανακοινώνεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές είναι δυνατόν να κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου στις αστικές και υπεραστικές, οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες έως και την 31η Οκτωβρίου, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής τους και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
περισσότερα...


28-9-2015 id:2445

"Έναρξη διδασκαλίας προπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16"
Η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 ξεκινά την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


22-9-2015 id:2440

"Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου 2015"
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Αλλοδαπών - Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), καθώς και των Αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου 2015, καθημερινά 10:00 - 13:00.
περισσότερα...


18-9-2015 id:2439

"Παράταση εγγραφών πρωτοετών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016"
Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι το διάστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής που έληγε κανονικά στις 17 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται έως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου 2015.
περισσότερα...


17-9-2015 id:2438

"Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας "
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου έκαστου έτους, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής, τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών (Δευτέρα και Τετάρτη 12 - 2, Παρασκευή 11-1).
περισσότερα...


14-9-2015 id:2434

"Υποβολή αίτησης ορκωμοσίας για τους φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2015"
Οι φοιτητές του Τμήματος που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2015 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το αργότερο μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00), για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.
περισσότερα...


28-8-2015 id:2424

"Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ ακαδ. έτους 2015-16"
Καλούνται οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές (7ου και 8ου εξαμήνου) όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους, αποκλειστικά από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2015.
περισσότερα...


24-8-2015 id:2421

"Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2015"
Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2015
περισσότερα...


24-8-2015 id:2420

"Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2015"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2015, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξεταστικών, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά, οφείλουν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την ανάλογη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός τους προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα από 27 Αυγούστου έως και 18 Σεπτεμβρίου.
περισσότερα...


26-6-2015 id:2396

"Συγγράμματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος ΔΕΟΣ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016"
Συγγράμματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος ΔΕΟΣ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
περισσότερα...


2-6-2015 id:2375

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Πληροφορικής για το Ακαδ. Έτος 2015-2016"
Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Πληροφορικής. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2015. Απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
περισσότερα...


2-6-2015 id:2374

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016"
Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2015 συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
περισσότερα...


26-5-2015 id:2368

"Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουλίου 2015"
Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 8ο εξάμηνο και άνω) όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ, που επιθυμούν να κάνουν χρήση της διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4237/2015, (ΦΕΚ 50/14.5.15, Τ. Α'), να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην επόμενη εξεταστική περίοδο και τα οποία α) δεν δήλωσαν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου και β) είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό. Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 27/5/2015 έως και την Κυριακή 7/6/2015, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.
περισσότερα...


21-5-2015 id:2364

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016"
Η Συνέλευση του Τμήματος (8η συνεδρίαση/20-5-2015) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι όλων των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2015.
περισσότερα...


15-5-2015 id:2356

"Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-15 μέχρι και την Τετάρτη 20/5"
Ανακοινώνεται ότι θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 από το Σάββατο 16 Μαΐου 2015 έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, κάνοντας χρήση των προσωπικών στοιχείων πρόσβασης (username/password).
περισσότερα...


13-5-2015 id:2352

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2015"
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2015, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


13-5-2015 id:2351

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών περιόδου Ιανουαρίου 2015"
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2015, θα γίνει την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


13-5-2015 id:2350

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιόδου Ιανουαρίου 2015"
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιόδου Ιανουαρίου 2015, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 11η Μαΐου 2015, θα γίνει στις 19 Ιουνίου 2015 στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


12-5-2015 id:2348

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής περιόδου Ιανουαρίου 2015"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής περιόδου Ιανουαρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


30-4-2015 id:2341

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το Ακαδ. Έτος 2015-2016"
Η Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρίαση της 1/4/2015) αποφάσισε ότι οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2015. Απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
περισσότερα...


30-4-2015 id:2339

"Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2015 του Τμήματος Στατιστικής "
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2015, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο έως και τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015.
περισσότερα...


27-4-2015 id:2337

"Συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου 2015 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων "
Για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου 2015 του Τμήματος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ορκωμοσίας μέχρι και τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015. Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να παραδοθεί στη γραμματεία και το φοιτητικό πάσο.
περισσότερα...


24-4-2015 id:2335

"Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων χορήγησης πτυχίου φοιτητών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιανουάριο 2015, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00).
περισσότερα...


23-4-2015 id:2328

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδ. Έτος 2015-2016"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (4η Γ.Σ./13-2-2015) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2015. Απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
περισσότερα...


21-4-2015 id:2327

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδ. Έτος 2015-2016"
Ανακοινώνεται ότι, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι και κατόχων πτυχίων ανωτέρω σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε ποσοστό 12% επι του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2015. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2015. Εξεταστέα ύλη και απαιτούμενα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


27-3-2015 id:2312

"Παράταση διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιλογής μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015"
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 19 Απριλίου 2015.
περισσότερα...


23-3-2015 id:2308

"Ορκωμοσία πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας περιόδου Σεπτεμβρίου 2014"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


23-3-2015 id:2306

"Προπτυχιακά μαθήματα κατά την τελετή εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ηςΜαρτίου 1821 (24/3/2015)"
Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015, λόγω της τελετής εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, τα προπτυχιακά μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 12:00-14:00.
περισσότερα...


18-3-2015 id:2302

"Ορκωμοσία πτυχιούχων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών Εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014"
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015, ώρα 10:00 (Α-Λ) και ώρα 13:00 (Μ-Ω), στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


18-3-2015 id:2301

"Ορκωμοσία πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών Εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 , θα γίνει την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτηρίου Αντωνιάδου.
περισσότερα...


17-3-2015 id:2299

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014"
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, ώρες 10:00 για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Α - Λ και 13:00 για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Μ - Ω στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου.
περισσότερα...


12-3-2015 id:2294

"Έναρξη υποβολής δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2014-2015"
Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων-Εύδοξος (www.eudoxus.gr), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.
περισσότερα...


6-3-2015 id:2292

"Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015"
Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα ξεκινήσει το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 και θα λήξει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015.
περισσότερα...


5-3-2015 id:2289

"Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015""
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.
περισσότερα...


16-2-2015 id:2282

"Έναρξη προπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-15"
Η έναρξη της διδασκαλίας των προπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου, που έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


16-2-2015 id:2281

"Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015"
Για την απόκτηση 2ου πτυχίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, κατατάσσονται οι παρακάτω. Η εγγραφή τους στο Τμήμα θα γίνει αποκλειστικά στις 18-2-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00-11.00. Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
περισσότερα...


10-2-2015 id:2275

"Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015"
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Στατιστικής.
περισσότερα...


10-2-2015 id:2274

"Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος ΔΕΟΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015"
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος ΔΕΟΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, τα οποία επικυρώθηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρία 10/2/2015). Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας και των δύο βαθμολογητών. Για να καταταγεί ένας υποψήφιος στο Τμήμα πρέπει να έχει προαγωγικό βαθμό και στα τρία μαθήματα.
περισσότερα...


21-1-2015 id:2267

"Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος"
Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ.: Φ5/8993/Ζ1/20-01-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 2/ 19525/0026/ 21-2-2013 Υ.Α.(Β'393) Υπουργικής Απόφασης για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα μπορούν να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2015 (για εισοδήματα έτους 2014).
περισσότερα...


19-1-2015 id:2264

"Μεταφορά θέσης εισαγωγής φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5 %) "
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, από τη Δευτέρα 19-1-2015 έως τη Δευτέρα 2-2-2015 (δεδομένου ότι η 31.1.2015 είναι Σάββατο) στην οικεία Γραμματεία τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


12-1-2015 id:2255

"Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος"
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 2/ 19525/0026/ 21-2-2013 Υ.Α.(Β' 393) Υπουργικής Απόφασης για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ ετησίως, να υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Ο.Π.Α. (πτέρυγα Δεριγνύ, 3ος όροφος) καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.
περισσότερα...


8-1-2015 id:2253

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014"
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 13.00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου.
περισσότερα...


8-1-2015 id:2252

"Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 "
Καλούνται οι φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ, που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 σε μαθήματα πέραν εκείνων που έχουν ήδη δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο, να τα δηλώσουν, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας, http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, από 10/1/2015 έως 18/1/2015.
περισσότερα...


30-12-2014 id:2251

"Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια "
Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Τετάρτη 7/1/2015 έως και την Τρίτη 13/1/2015, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.
περισσότερα...


30-12-2014 id:2249

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτηρίου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


30-12-2014 id:2248

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 17η Δεκεμβρίου 2014, θα γίνει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00 για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Α-Λ και 13:00 για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Μ-Ω στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτηρίου της πτέρυγας Αντωνιάδου.
περισσότερα...


19-12-2014 id:2244

"Λειτουργία Βιβλιοδιανομής κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων"
Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοδιανομή του Πανεπιστημίου (Αντωνιάδου & Πατησίων) θα λειτουργεί μέχρι και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 και θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015. Ώρες λειτουργίας 9:00 - 13:00.
περισσότερα...


19-12-2014 id:2243

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014, θα γίνει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00πμ στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτηρίου της πτέρυγας Αντωνιάδου.
περισσότερα...


12-12-2014 id:2238

"Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιλογής μαθημάτων και συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-15"
Ανακοινώνεται ότι, ενόψει της ολοκλήρωσης των εγγραφών φοιτητών ειδικών κατηγοριών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014 έως και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, για όσους φοιτητές δεν έχουν πραγματοποιήσει δήλωση μαθημάτων. Υπενθυμίζεται ότι, η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το ίδιο εξάμηνο, η οποία πραγματοποιείται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Εύδοξος, θα λήξει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014. Η διανομή των διδακτικών βιβλίων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015.
περισσότερα...


9-12-2014 id:2234

"Νέα ημερομηνία εξέτασης μαθήματος "Εισαγωγή στην Επικοινωνία" κατατακτήριων εξετάσεων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας"
Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Επικοινωνία» για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, η οποία, λόγω του ότι το πανεπιστήμιο παρέμεινε κλειστό δεν πραγματοποιήθηκε στην προγραμματισμένη ημερομηνία, θα διεξαχθεί ως ακολούθως.
περισσότερα...


5-12-2014 id:2231

"Αναβολή κατατακτήριας εξέτασης μαθήματος "Εισαγωγή στην Επικοινωνία" Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας"
Η εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Επικοινωνία" που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10:00-12:00 στη αίθουσα Α31 (πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος) δεν θα πραγματοποιηθεί. Η καινούργια ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "Εισαγωγή στην Επικοινωνία" θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
περισσότερα...


25-11-2014 id:2224

"Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015"
Ανακοινώνεται στους υποψηφίους προς κατάταξη του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2014-2015, θα διενεργηθούν ως ακολούθως.
περισσότερα...


25-11-2014 id:2223

"Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015"
Ανακοινώνεται στους υποψηφίους προς κατάταξη του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2014-2015, θα διενεργηθούν ως ακολούθως.
περισσότερα...


20-11-2014 id:2222

"Πρόγραμμα γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. Έτους 2014-15"
Το πρόγραμμα των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, διαμορφώνεται ως ακολούθως.
περισσότερα...


18-11-2014 id:2218

"Παράταση αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2014-15"
Ανακοινώνεται ότι, δεδομένης της μη λειτουργίας του Πανεπιστημίου από την Πέμπτη 13/11/2014 έως και τη Δευτέρα 17/11/2014, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 20/11/2014.
περισσότερα...


7-11-2014 id:2213

"Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιλογής μαθημάτων και συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-15"
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014.
περισσότερα...


6-11-2014 id:2209

"Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2014-15 λήγει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 "
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα λήξει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014.
περισσότερα...


31-10-2014 id:2206

"Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 από 3/11/2014 έως 18/11/2014."
Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 3/11/2014 μέχρι και 18/11/2014, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
περισσότερα...


30-10-2014 id:2202

"Δήλωση μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-15 στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας"
Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρατηρήθηκε στις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων, όσοι φοιτητές του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (εξαμήνου φοίτησης μεγαλύτερου ή ίσου του 7ου) επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας για το χειμερινού εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-15, θα πρέπει να τα δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τις ημέρες και ώρες που δέχεται κοινό και φοιτητές (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00) μέσα στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων μαθημάτων (από Δευτέρα 20/10/2014 έως Κυριακή 9/11/2014).
περισσότερα...


24-10-2014 id:2199

"Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών"
Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών, βάσει του άρθρου 53 του Ν.4264/2014, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Τετάρτη 29/10/2014 έως και την Τετάρτη 5/11/2014, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.
περισσότερα...


22-10-2014 id:2197

"Εγγραφές υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015"
Οι εγγραφές των υποψηφίων στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α?) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 22/10/2014 μέχρι και 5/11/2014, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00. Επισημαίνεται ότι τη Δευτέρα 27/10/2014 οι Γραμματείες θα δεχθούν 10:00 - 12:00.
περισσότερα...


17-10-2014 id:2193

"Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων και συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-15"
Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και θα λήξει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014. Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και θα λήξει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων - Εύδοξος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διανομή των διδακτικών βιβλίων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015.
περισσότερα...


9-10-2014 id:2175

"Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές"
Ανακοινώνεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές είναι δυνατόν να κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου στις αστικές και υπεραστικές, οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες έως και την 31η Οκτωβρίου, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής τους και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
περισσότερα...


8-10-2014 id:2174

"Εγγραφές τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό & Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού ακαδ. έτους 2014-15 "
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού Ελλήνων, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
περισσότερα...


6-10-2014 id:2173

"Έναρξη διανομής πανεπιστημιακών σημειώσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2014-2015"
Ανακοινώνεται ότι η διανομή των πανεπιστημιακών σημειώσεων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ξεκινά τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014.
περισσότερα...


26-9-2014 id:2169

"Αποτελέσματα εισαχθέντων φοιτητών/τριων στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ ακαδ. έτους 2014-15 και πρώτη συνάντηση του εργαστηρίου της ΠΑΔ Ι"
Καλούνται όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να προσέλθουν στην πρώτη υποχρεωτική συνάντηση του εργαστηρίου της ΠΑΔ Ι στις 7/10/2014 ώρες 9:00-15:00 στο αμφιθέατρο Υ (παλιό κυλικείο). Η παρουσία είναι υποχρεωτική, καθώς θα δοθεί το συνολικό πλαίσιο του εργαστηρίου ΠΑΔ Ι, θα δημιουργηθούν οι ομάδες εργασίας της πρώτης φάσης εκπαίδευσης και θα μοιραστεί και υπογραφεί το έντυπο ΠΑΔ Ι. Απουσίες δεν δικαιολογούνται στο εργαστήριο.
περισσότερα...


29-8-2014 id:2139

"Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ ακαδ. έτους 2014-15"
Καλούνται οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές (7ου και 8ου εξαμήνου) όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους, αποκλειστικά από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2014.
περισσότερα...


28-8-2014 id:2138

"Αίτηση χορήγησης πτυχίου φοιτητών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης "
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2014, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00 -14.00, Παρασκευή 11.00-13.00).
περισσότερα...


16-7-2014 id:2129

"Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2014 & επανεξέταση"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξεταστικών, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα από 27 Αυγούστου έως και 19 Σεπτεμβρίου.
περισσότερα...


4-7-2014 id:2119

"Κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, T.E.I., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών βάσει της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α') στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015"
Κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, T.E.I., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών βάσει της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α') στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
περισσότερα...


2-6-2014 id:2075

"Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2014"
Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2014
περισσότερα...


22-5-2014 id:2063

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδ. Έτος 2014-2015"
Ανακοινώνεται ότι, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν 1-20/12/2014. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1-15/11/2014. Εξεταστέα ύλη, απαιτούμενα δικαιολογητικά, συγγράμματα.
περισσότερα...


16-5-2014 id:2057

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το Ακαδ. Έτος 2014-2015"
Η Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρίαση της 14/5/2014) αποφάσισε ότι οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014. Δικαιολογητικά, ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
περισσότερα...


12-5-2014 id:2050

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2014"
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2014, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, ώρα 12.00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


9-5-2014 id:2048

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδ. Έτος 2014-2015"
Η Συνέλευση του Τμήματος (6η συνεδρίαση της 30/4/2014) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2014.
περισσότερα...


9-5-2014 id:2045

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2014"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


8-5-2014 id:2043

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2014"
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2014, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 7η Μαΐου 2014, θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2014.
περισσότερα...


5-5-2014 id:2033

"Ανακοίνωση εγγραφής επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ακαδ. Έτους 2013-14"
Καλείται ο κάτωθι επιτυχών στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος, ακαδ. έτους 2013-2014, όπως προσέλθει στη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού, προκειμένου να πραγματοποιήσει την εγγραφή του.
περισσότερα...


5-5-2014 id:2031

"Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ακαδ. Έτους 2013-14"
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.
περισσότερα...


29-4-2014 id:2027

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-15"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Αιτήσεις από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014. Δικαιολογητικά, ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
περισσότερα...


14-4-2014 id:2023

"Προθεσμία αιτήσεων ορκωμοσίας πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου 2014 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου 2014 του Τμήματος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ορκωμοσίας μέχρι και την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014.
περισσότερα...


14-4-2014 id:2022

"Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014"
Για την απόκτηση 2ου πτυχίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, κατατάσσονται οι παρακάτω.
περισσότερα...


11-4-2014 id:2020

"Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014"
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος, ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, τα οποία επικυρώθηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρία 10/4/2014).
περισσότερα...


10-4-2014 id:2019

"Υποβολή αιτήσεων χορήγησης Πτυχίου των πτυχιούχων Ιανουαρίου 2014 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιανουάριο 2014, θα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00-14.00, Παρασκευή 11.00-13.00), προκειμένου να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία Πτυχιούχων Ιανουαρίου 2014. Η ακριβής ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί προσεχώς.
περισσότερα...


10-4-2014 id:2016

"Εγγραφή επιτυχόντων κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Στατιστικής ακαδ. έτους 2013-14"
Καλούνται οι παρακάτω επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους από την Τρίτη 8/4/2014 έως την Παρασκευή 11/4/2014 και ώρα 09:00-13:00.
περισσότερα...


10-4-2014 id:2015

"Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Στατιστικής Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 "
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Στατιστικής.
περισσότερα...


19-3-2014 id:1993

"Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ακαδ. έτους 2013-2014"
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού καθώς και των πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2013-2014, από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τα οποία επικυρώθηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών κατά τη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2014.
περισσότερα...


17-3-2014 id:1983

"Υποβολή αίτησης εγγραφής & δικαιολογητικών επιτυχόντων διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οφείλουν να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 17/03/2014 έως και τη Δευτέρα 31/03/2014, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.
περισσότερα...


17-3-2014 id:1982

"Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη λήψη φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος"
Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ ετησίως παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 2/ 19525/0026/ 21-2-2013 Υ.Α.(Β'393) Υπουργικής Απόφασης για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ ετησίως υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου (πτέρυγα Δεριγνύ 3ος όροφος) καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.
περισσότερα...


4-3-2014 id:1972

"Πρόγραμμα προπτυχιακών υποτροφιών επίδοσης και βραβείων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοιτητών ΑΕΙ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων "
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) χορηγεί υποτροφίες με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας και βραβεία στους ακόλουθους φοιτητές.
περισσότερα...


27-2-2014 id:1969

"Πρόγραμμα προπτυχιακών υποτροφιών και βραβείων επίδοσης ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 και εισαγωγής 2012 φοιτητών ΑΕΙ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής "
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) χορηγεί υποτροφίες με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας και βραβεία στους ακόλουθους φοιτητές.
περισσότερα...


27-2-2014 id:1968

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 "
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013, ότι η Oρκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, ώρα 10.00 (Α-Λ) και ώρα 13.00 (Μ-Ω) στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


27-2-2014 id:1967

"Ορκωμοσίες πτυχιούχων εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2013"
Σας γνωρίζουμε ότι οι ορκωμοσίες των πτυχιούχων της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2013 θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου ως εξής.
περισσότερα...


25-2-2014 id:1964

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


19-2-2014 id:1959

"Αιτήσεις συμμετοχής στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων "
Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 του Τμήματος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ορκωμοσίας μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014
περισσότερα...


19-2-2014 id:1958

"Ορκωμοσία πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013"
Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων φοιτητών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 στις 10 π.μ. το γκρουπ Α-Λ και στη 1 μ.μ το γκρουπ Μ-Ω στην αίθουσα Τελετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
περισσότερα...


19-2-2014 id:1957

"Μεταφορά θέσης εισαγωγής φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5% "
Σύμφωνα με την υπ' αρ. Φ1/21140/Β3/14.2.2014 (ΦΕΚ 349/Τ. Β') υπουργική απόφαση οι επιτυχόντες, οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά τα σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, με την ειδική κατηγορία 5%, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ.
περισσότερα...


18-2-2014 id:1956

"Ορκωμοσία πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013, θα γίνει την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 και ώρα 10:00πμ στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου
περισσότερα...


4-2-2014 id:1942

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και των πτυχιούχων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ακαδημαϊκού έτους 2013-14"
Το πρόγραμμα των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, διαμορφώνεται ως εξής.
περισσότερα...


27-1-2014 id:1935

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Στατιστικής ακαδημαϊκού έτους 2013-14"
Το πρόγραμμα των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Στατιστικής, διαμορφώνεται ως εξής.
περισσότερα...


24-1-2014 id:1933

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


23-1-2014 id:1932

"Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος"
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 2/ 19525/0026/ 21-2-2013 Υ.Α.(Β'393) Υπουργικής Απόφασης για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ ετησίως να υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου (πτέρυγα Δεριγνύ 3ος όροφος) καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.
περισσότερα...


23-1-2014 id:1931

"Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 από 24 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2014"
Οι εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 24/1/2014 μέχρι και 3/2/2014, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, και Παρασκευή 11:00-13:00.
περισσότερα...


20-1-2014 id:1929

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ακαδημαϊκού έτους 2013-14"
Το πρόγραμμα των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, διαμορφώνεται ως εξής.
περισσότερα...


20-1-2014 id:1928

"Υποβολή αιτήσεων χορήγησης πτυχίου για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο 2013"
Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο του 2013, καλούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, το αργότερο έως και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00 Παρασκευή 11:00-13:00).
περισσότερα...


16-1-2014 id:1926

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-14"
Το πρόγραμμα των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, διαμορφώνεται ως εξής.
περισσότερα...


10-1-2014 id:1916

"Κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, T.E.I., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014"
Υποβολή αιτήσεων από 13 έως και 23 Ιανουαρίου 2014. Δικαιολογητικά και εξεταστέα ύλη.
περισσότερα...


9-1-2014 id:1913

"Παράταση δηλώσεων μαθημάτων"
Οι φοιτητές όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2ου έτους και άνω, μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014 μέχρι την Κυριακή 12/1/2014, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.
περισσότερα...


7-1-2014 id:1909

"Νέα παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014"
Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, ενώ ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.
περισσότερα...


6-1-2014 id:1908

"Πραγματοποίηση μαθημάτων Τρίτης 7/1/2014 στην καινούργια αίθουσα διδασκαλίας Υ"
Τα μαθήματα που ήταν προγραμματισμένα να παγματοποιηθούν την Τρίτη 7/1/2014 στην αίθουσα Α23 θα πραγματοποιηθούν στην καινούργια αίθουσα διδασκαλίας Υ στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου απέναντι από το Χημείο.
περισσότερα...


20-12-2013 id:1902

"Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτος 2013-2014"
Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014, ενώ ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.
περισσότερα...


18-12-2013 id:1899

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου"
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, θα υποβληθούν από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014, στις Γραμματείες των Τμημάτων, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00). Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.
περισσότερα...


17-12-2013 id:1896

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδ. Έτος 2013-2014"
Η ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για τα εξεταζόμενα μαθήματα έχει ως εξής.
περισσότερα...


6-12-2013 id:1892

"Μεταφορά θέσεων εισαγωγής και κατατάξεις πτυχιούχων"
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων που επιθυμούν τη μεταφορά τη θέσης εισαγωγής τους σε ΑΕΙ πραγματοποιείται από 5.12.2013 - 18.12.2013. Όσον αφορά στις κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ψηφίστηκε σχετική νομοθετική ρύθμιση και αναμένεται η δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθώς και Υπουργική Απόφαση, η οποία θα καθορίσει τα ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
περισσότερα...


18-11-2013 id:1879

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013"
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος, εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013, στο Αμφιθέατρο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου, ως ακολούθως.
περισσότερα...


18-11-2013 id:1878

"Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου 2013, Ιουνίου 2013, καθώς και παλαιοτέρων εξεταστικών περιόδων"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2013, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου. Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2013, καθώς και παλαιοτέρων εξεταστικών περιόδων που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Α-Λ) και 13:00 (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Μ-Ω) στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου.
περισσότερα...


13-11-2013 id:1874

"Ορκωμοσία πτυχιούχων φοιτητών των εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013 Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων φοιτητών των εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 στις 10:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου.
περισσότερα...


13-11-2013 id:1873

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2013"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2013, θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


11-11-2013 id:1870

"Ύλη - προτεινόμενη βιβλιογραφία γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ ακαδ. έτους 2013-14 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Ύλη - προτεινόμενη βιβλιογραφία γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ ακαδ. έτους 2013-14 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
περισσότερα...


11-11-2013 id:1869

"Αιτήσεις ορκωμοσίας πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013.
περισσότερα...


31-10-2013 id:1862

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου"
Σύμφωνα με το άρθρο 57 του 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.9.2013, Τ. Α'), το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου, από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 δεν κατατάσσονται στα Τμήματα των Πανεπιστημίων απόφοιτοι σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης.
περισσότερα...


30-10-2013 id:1859

"Νέα εγγραφή επιτυχόντων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της ειδικής περίπτωσης των πολυτέκνων έτους 2011 ακαδ. έτους 2013-2014 έως και 5 Νοεμβρίου 2013"
Οι εγγραφές των υποψηφίων της ειδικής περίπτωσης των πολυτέκνων 2011, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Τρίτη 5/11/2013, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
περισσότερα...


30-10-2013 id:1858

"Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014"
Ανακοινώνεται ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ξεκινά την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.
περισσότερα...


17-10-2013 id:1846

"Εγγραφές υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14"
Οι εγγραφές των υποψηφίων στην ειδική κατηγορία ατόμων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 18/10/2013 μέχρι και 31/10/2013, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
περισσότερα...


14-10-2013 id:1839

"Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές "
Ανακοινώνεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές είναι δυνατόν να κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. έως και την 31η Οκτωβρίου, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής τους και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
περισσότερα...


10-10-2013 id:1835

"Εγγραφές τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού ακαδ. έτους 2013-2014 από 18 έως 25 Οκτωβρίου 2013."
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού Ελλήνων, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, τις παρακάτω ημέρες και ώρες.
περισσότερα...


3-10-2013 id:1833

"Παράταση αιτήσεων ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξετ. περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2013 & επανεξέταση "
Παρατείνεται έως 9 Οκτωβρίου 2013 η κατάθεση αιτήσεων όσων φοιτητών επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου & Ιουνίου 2103, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιακών εξεταστικών, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά. Η ανάλογη αίτηση συμπληρώνεται και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας.
περισσότερα...


27-9-2013 id:1824

"Διαδικασία νέας εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πολυτέκνων-επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2011 "
Διαδικασία νέας εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πολυτέκνων-επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2011. Αιτήσειςαπό Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013.
περισσότερα...


13-9-2013 id:1813

"Τροποποίηση προγράμματος εγγραφών πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2013-14 των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Πληροφορικής"
Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Πληροφορικής του ΟΠΑ, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την Παρασκευή 20/9/2013, αναβάλλονται για την Πέμπτη 26/9/2013. Οι εισαγόμενοι στα Τμήματα αυτά με την ειδική κατηγορία Αλλοδαποί - Αλλογενείς και απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της ΕΕ μη ελληνικής καταγωγής θα πρέπει να προσέλθουν στις οικείες Γραμματείες μόνο την Παρασκευή 27/9/2013 και ώρα 09:00-11:00, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


2-9-2013 id:1807

"Υποβολή αιτήσεων χορήγησης πτυχίου για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο του 2013"
Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο του 2013, καλούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, το αργότερο έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00-14.00, Παρασκευή 11.00-13.00).
περισσότερα...


29-8-2013 id:1803

"Κατατάξεις πτυχιούχων AEI, TEI και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14"
Oι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ εσωτερικού και ισοτίμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών και ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής κατατάσσονται στο Τμήμα Πληροφορικής, σύμφωνα με τα παρακάτω. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2013, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


27-8-2013 id:1800

"Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής & της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14"
Καλούνται οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές (7ου και 8ου εξαμήνου) όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 2 Σεπτεμβρίου 2013 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2013.
περισσότερα...


12-7-2013 id:1779

"Κατατάξεις πτυχιούχων AEI, TEI και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14"
Oι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ εσωτερικού και ισοτίμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών και ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, σύμφωνα με τα παρακάτω. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2013, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


4-7-2013 id:1766

"Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξετ. περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2013 & επανεξέταση"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου & Ιουνίου 2103, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιακών εξεταστικών, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία από 26 Αυγούστου έως και 20 Σεπτεμβρίου.
περισσότερα...


14-6-2013 id:1755

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδ. Έτος 2013-2014"
Ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία μαθημάτων.
περισσότερα...


17-5-2013 id:1716

"Μείωση κατά 50% του κομίστρου στις μετακινήσεις των φοιτητών στα ΚΤΕΛ"
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας ότι, βάσει σύμβασης που έχει συνάψει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με την Ομοσπονδία Υπεραστικών ΚΤΕΛ, από τις 13/5/2013 ισχύει μείωση κατά 50% του κομίστρου στις μετακινήσεις των φοιτητών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου, με τις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της σχολής φοίτησης τους με τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
περισσότερα...


15-5-2013 id:1709

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (3η συνεδρίαση της 24/4/2013) αποφάσισε ότι οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2013.
περισσότερα...


12-4-2013 id:1689

"Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ και σχολών διετούς κύκλου σπουδών, Πτυχιούχων ΤΕΙ, και Πτυχιούχων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρίαση της 9/4/2013) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 θα γίνουν με εξετάσεις στα μαθήματα: "Μικροοικονομική Ι", "Μαθηματικά Ι" και "Πολιτική Ολοκλήρωση στην ΕΕ". Οι ενδιαφερόμενοι όλων των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2013.
περισσότερα...


14-3-2013 id:1663

"Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εαρ. εξαμήνου εξεταστ. περίοδο Σεπτ. '12 ή Φεβρ. '13 & επανεξέταση"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου που έχουν ήδη επιτύχει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2012 ή κατά την πτυχιακή εξεταστική Φεβρουαρίου 2013 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία και κατά την περίοδο των δηλώσεων.
περισσότερα...


28-2-2013 id:1645

"Αλλαγές στο στεγαστικό επίδομα φοιτητών"
Σας ενημερώνουμε, σχετικά με το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, ότι με Υπουργική Απόφαση η διαδικασία άλλαξε. Αναμένεται, εντός των ημερών, ερμηνευτική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα διευκρινίζει τη διαδικασία.
περισσότερα...


5-2-2013 id:1618

"Ορκωμοσίες πτυχιούχων εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2012"
Σας γνωρίζουμε ότι οι ορκωμοσίες των πτυχιούχων της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2012 θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου ως εξής.
περισσότερα...


4-2-2013 id:1617

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2012"
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιόδου Σεπτεμβρίου 2012, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου 2013, θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 10:00, για όσους το επίθετο ξεκινάει από Α - ΚΙ και στις 28 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα 10:00, για όσους το Επίθετο ξεκινάει από ΚΟ - Μ και ώρα 13:00 για όσους το Επίθετο ξεκινάει από Ν - Ω.
περισσότερα...


31-1-2013 id:1610

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2012"
Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων φοιτητών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, σε δύο τμήματα, στις 10:00 το τμήμα Α-Λ και στις 13:00 το τμήμα Μ-Ω στην Αίθουσα Τελετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην τελετή της ορκωμοσίας να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013.
περισσότερα...


29-1-2013 id:1607

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2012"
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος, περιόδου Σεπτεμβρίου 2012, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 11:00 (Α-Λ) και ώρα 13:00 (Μ-Ω) στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


29-1-2013 id:1606

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 "
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2012, θα γίνει την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00πμ στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου
περισσότερα...


24-1-2013 id:1603

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 "
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2012, θα γίνει την 1η Μαρτίου 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


23-1-2013 id:1601

"Συμμετοχή στην Ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 του Τμήματος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013.
περισσότερα...


10-1-2013 id:1592

"Αποτελέσματα γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Για την απόκτηση 2ου πτυχίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, κατατάσσονται οι παρακάτω.
περισσότερα...


13-12-2012 id:1572

"Πρόγραμμα προπτυχιακών υποτροφιών επίδοσης και βραβείων Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2010-11"
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές του Τμήματος ΟΔΕ σύμφωνα με τα παρακάτω. Κατάθεση δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος από 14/12/2012 έως και 21/12/2012 (Δευτέρα, Τετάρτη 12:00 - 14:00 και Παρασκευή 11:00 - 13:00).
περισσότερα...


10-12-2012 id:1567

"Αίτηση χορήγησης πτυχίου για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές του τον Σεπτέμβριο 2012"
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο 2012, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2012, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα - Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00).
περισσότερα...


28-11-2012 id:1555

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2012-2013"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


27-11-2012 id:1552

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


23-11-2012 id:1548

"Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων γαλλικής γλώσσας"
Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση για τα μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012.
περισσότερα...


8-11-2012 id:1539

"Εγγραφές εισαγομένων αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013"
Οι αθλητές που εισήχθησαν στις σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής τους έως και την Τρίτη 13/11/2012 τα εξής δικαιολογητικά.
περισσότερα...


2-11-2012 id:1532

"Ορκωμοσίες πτυχιούχων εξεταστικής Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012 Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Σας γνωρίζουμε ότι οι ορκωμοσίες των πτυχιούχων της εξεταστικής Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012 του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων που επρόκειτο να διεξαχθούν την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 & 13:00 μεταφέρονται την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012 τις ίδιες ώρες. Οι ορκωμοσίες θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


2-11-2012 id:1531

"Ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012 Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών"
Σας γνωρίζουμε ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων της εξεταστικής Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012 του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 μεταφέρεται την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 την ίδια ώρα. Η ορκωμοσία θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


2-11-2012 id:1530

"Ορκωμοσίες πτυχιούχων εξεταστικής Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012"
Σας γνωρίζουμε ότι οι ορκωμοσίες των πτυχιούχων της εξεταστικής Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012 των Τμημάτων Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου ως εξής.
περισσότερα...


1-11-2012 id:1529

"Αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. Ημερομηνίες, αίτηση, δικαιολογητικά και ημερομηνίες εξέτασης"
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα για τα οποία η εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος www.mbc.aueb.gr. Αίτηση, Ημερομηνίες και δικαιολογητικά αιτήσεων και ημερομηνίες εξέτασης.
περισσότερα...


1-11-2012 id:1528

"Κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων και πτυχιούχους ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ακαδ. έτους 2012-2013"
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το ακαδ. έτος 2012-2013 να δεχθεί προς κατάταξη στο Τμήμα πτυχιούχους Πανεπιστημίων και πτυχιούχους ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 2% επί του προβλεπόμενου αριθμού των εισακτέων φοιτητών στο Τμήμα. Μαθήματα, εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία. Αιτήσεις από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2012.
περισσότερα...


1-11-2012 id:1527

"Κατατάξεις πτυχιούχων ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ακαδ. έτους 2012-2013"
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το ακαδ. έτος 2012-2013 να δεχθεί προς κατάταξη στο τμήμα ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά σε ποσοστό 5% επί του προβλεπόμενου αριθμού των εισακτέων φοιτητών στο τμήμα. Μαθήματα, εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία. Αιτήσεις από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2012.
περισσότερα...


1-11-2012 id:1526

"Κατατάξεις πτυχιούχων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το ακαδ. έτος 2012-2013"
Η Γ.Σ. του τμήματος δεν θεωρεί καμία ανώτερη σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών ως αντίστοιχη ή συναφής με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και ως εκ τούτου δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων για κατάταξη στο Τμήμα για το ακαδ. έτος 2012-2013.
περισσότερα...


31-10-2012 id:1522

"Αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ακαδημαϊκού έτους 2012-2013"
Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2012, καθημερινά 9:00-12:00.
περισσότερα...


19-10-2012 id:1502

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2012-2013"
Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος 1 με 15 Νοεμβρίου 2012 από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, τις παρακάτω μέρες και ώρες.
περισσότερα...


17-10-2012 id:1499

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Στατιστικής ακαδ. έτους 2012-2013"
Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ εσωτερικού, καθώς και ισότιμων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών και Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών που ενδιαφέρονται να καταταγούν στο Τμήμα Στατιστικής, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2012. Απαιτούμενα δικαιολογητικά και περίγραμμα εξεταστέας ύλης.
περισσότερα...


15-10-2012 id:1495

"Εγγραφές υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13"
Η εγγραφή των υποψηφίων στην ειδική κατηγορία ατόμων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 15/10/12 έως 22/10/12 τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, και Παρασκευή 11:00-13:00.
περισσότερα...


8-10-2012 id:1489

"Εγγραφές Ελλήνων εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2012-2013 από 8 έως 15 Οκτωβρίου 2012"
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εγγράφονται από 8 έως 15 Οκτωβρίου 2012, Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00.
περισσότερα...


4-10-2012 id:1484

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012"
Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων φοιτητών των εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου 2012 και Ιουνίου 2012 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 στην Αίθουσα Τελετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως.
περισσότερα...


4-10-2012 id:1483

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012"
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012, θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου 2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ για τους πτυχιούχους Ιανουαρίου ώρα 10:00 (Τμήμα Α-Λ) και ώρα 13:00 (Τμήμα Μ-Ω) και στις 7 Νοεμβρίου 2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ για τους πτυχιούχους Ιουνίου ώρα 10:00 (Τμήμα Α-Λ) και ώρα 13:00 (Τμήμα Μ-Ω).
περισσότερα...


3-10-2012 id:1482

"Ορκωμοσίες πτυχιούχων εξεταστικής Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012 "
Σας γνωρίζουμε ότι οι ορκωμοσίες των πτυχιούχων της εξεταστικής Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012 των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Στατιστικής και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τα ακόλουθα.
περισσότερα...


3-10-2012 id:1480

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012"
Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, σε δύο τμήματα, στις 10:00 το τμήμα Α-Λ και στις 13:00 το τμήμα Μ-Ω στην Αίθουσα Τελετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
περισσότερα...


3-10-2012 id:1479

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής των εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012, θα γίνει την 31η Οκτωβρίου 2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


21-9-2012 id:1470

"Απόκτηση φοιτητικής ταυτότητας - πάσο"
Για την έκδοση της φοιτητικής ταυτότητας - πάσο, οι δικαιούχοι θα βρουν λεπτομερείς οδηγίες στη σελίδα http://academicid.minedu.gov.gr.
περισσότερα...


13-9-2012 id:1463

"Διεξαγωγή εξετάσεων μαθήματος "Αγγλικά ΙΙ""
Οι εξετάσεις του μαθήματος "Αγγλικά ΙΙ", με την κα Κ. Λεγάκη - Σωτήρχου, στις 17/9/2012, θα διεξαχθούν κανονικά.
περισσότερα...


5-9-2012 id:1456

"Υποβολή αίτησης ορκωμοσίας πτυχιούχων Ιουνίου 2012 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο του 2012, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00μ.μ. - 14.00 μ.μ., Παρασκευή 11.00 π.μ.- 13.00 μ.μ.).
περισσότερα...


24-7-2012 id:1448

"Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξετ. περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2012 και επανεξέταση"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2012 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα.
περισσότερα...


5-7-2012 id:1425

"Κατατάξεις πτυχιούχων AEI, TEI και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13"
Oι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ εσωτερικού και ισοτίμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών και ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, σύμφωνα με την Φ2/121871/Β3/3 11-2005 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τα παρακάτω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2012
περισσότερα...


17-5-2012 id:1380

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (4η συνεδρίαση στις 9-5-2012) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2012.
περισσότερα...


9-5-2012 id:1369

"Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ και σχολών διετούς κύκλου σπουδών, Πτυχιούχων ΤΕΙ, Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013"
Ανακοινώνεται ότι, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και σχολών διετούς κύκλου σπουδών (σε ποσοστό 2%), πτυχιούχων ΤΕΙ (σε ποσοστό 5%) και αιτήσεις πτυχιούχων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών (σε ποσοστό 2%) επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2012.
περισσότερα...


8-5-2012 id:1366

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (6η συνεδρίαση της 28/3/2011) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι όλων των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2012.
περισσότερα...


2-5-2012 id:1361

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (4η συνεδρίαση της 2/5/2012) αποφάσισε ότι οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2012.
περισσότερα...


4-4-2012 id:1339

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδ. Έτος 2012-2013"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (6η συνεδρίαση της 28/3/2011) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2012.
περισσότερα...


9-3-2012 id:1314

"Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου εξετ. περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 και επανεξέταση"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου που έχουν ήδη επιτύχει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2011 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα.
περισσότερα...


24-2-2012 id:1299

"Ροή φοιτητικής κινητικότητας για το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση/ΈΡΑΣΜΟΣ ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας σχετικά με τη ροή της φοιτητικής κινητικότητας για το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση/ΈΡΑΣΜΟΣ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013
περισσότερα...


14-2-2012 id:1287

"Το Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης "Erasmus Intensive Programme in Rail and Logistics - RailNewcastle""
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα RailNewcastle προσφέρει ένα εντατικό πρόγραμμα επιμόρφωσης φοιτητών σε θέματα εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics) και μεταφορών με έμφαση στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 εβδομάδες (24/6-13/7/2012) και περιλαμβάνει διαλέξεις, εκπόνηση εργασίας, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ημερίδες και σεμινάρια. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 2/3/2012 στον Τοπικό Συντονιστή του Προγράμματος, Καθηγητή Κωνσταντίνο Γ. Ζωγράφο τα ακόλουθα.
περισσότερα...


10-2-2012 id:1281

"Τροποποίηση γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012"
Ανακοινώνεται ότι η αναβληθείσα εξέταση του μαθήματος "Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι", θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/2/2012, 11:30-14:00, ως εκ τούτου το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2011-2012, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω.
περισσότερα...


9-2-2012 id:1278

"Αποτελέσματα γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012"
Για την απόκτηση 2ου πτυχίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, κατατάσσονται οι παρακάτω, οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή στο Τμήμα αποκλειστικά στις 20/2/2012
περισσότερα...


9-2-2012 id:1277

"Αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ERASMUS του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδ. Έτος 2012-2013"
Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ΟΔΕ ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ERASMUS το ακαδ. Έτος 2012-2013, παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 9 έως 29 Φεβρουαρίου 2012.
περισσότερα...


7-2-2012 id:1275

"Ορκωμοσία πτυχιούχων φοιτητών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 11:00 (Α-Λ) και ώρα 13:00 (Μ-Ω), στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


3-2-2012 id:1268

"Ορκωμοσία πτυχιούχων φοιτητών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011, θα γίνει τη 16η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


3-2-2012 id:1266

"Ορκωμοσία πτυχιούχων φοιτητών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 Τμήματος Στατιστικής"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011, θα γίνει τη 16η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


1-2-2012 id:1263

"Ορκωμοσία πτυχιούχων φοιτητών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος ΟΔΕ της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 27η Ιανουαρίου 2012, θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου 2012.
περισσότερα...


1-2-2012 id:1262

"Ορκωμοσία πτυχιούχων φοιτητών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων φοιτητών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012. Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην τελετή ορκωμοσίας μέχρι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012.
περισσότερα...


18-1-2012 id:1254

"Αίτηση ορκωμοσίας φοιτητών - πτυχιούχων περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων "
Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία των πτυχιούχων περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 του Τμήματος ΟΔΕ, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στη Γραμματεία μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012.
περισσότερα...


17-1-2012 id:1253

"Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδ. έτους 2011-2012"
Τα αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
περισσότερα...


11-1-2012 id:1250

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2011-2012 Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης διαμορφώνεται όπως φαίνεται παρακάτω.
περισσότερα...


9-1-2012 id:1248

"Αίτηση ορκωμοσίας φοιτητών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο 2011"
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο 2011, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα - Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00).
περισσότερα...


29-11-2011 id:1223

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών, και πτυχιούχων ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


29-11-2011 id:1222

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών, και πτυχιούχων ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


25-11-2011 id:1218

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


23-11-2011 id:1215

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. Έτους 2011-2012 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα.
περισσότερα...


11-11-2011 id:1209

"Εγγραφές αθλητών σπουδαστών ακαδ. έτους 2011-2012"
Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου καλούν τους Αθλητές που εισήχθησαν το ακαδ. έτος 2011-2012, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στην αντίστοιχη Γραμματεία από 10/11/2011 έως 18/11/2011, κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία.
περισσότερα...


11-11-2011 id:1208

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. Έτους 2011-2012 Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας "
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα και θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2011 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


11-11-2011 id:1207

"Παραλαβή φοιτητικών ταυτοτήτων και USB για τους πρωτοετείς φοιτητές εισαγωγής 2011-2012 του Τμήματος ΟΔΕ (όλων των κατηγοριών) (11-14/11/2011)"
Οι πρωτοετείς φοιτητές εισαγωγής 2011-2012 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλων των κατηγοριών) καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία από τις 11/11/2011 μέχρι 14/11/2011 για να παραλάβουν φοιτητικές ταυτότητες - USB στις παρακάτω ημέρες και ώρες.
περισσότερα...


10-11-2011 id:1205

"Αίτηση για συμμετοχή σε ορκωμοσία των πτυχιούχων περιόδου Ιουνίου 2011 του Τμήματος ΟΔΕ μέχρι και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011"
Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία των πτυχιούχων περιόδου Ιουνίου 2011 του Τμήματος ΟΔΕ, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στη Γραμματεία μέχρι και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011.
περισσότερα...


1-11-2011 id:1194

"Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου εξετ. περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 και επανεξέταση"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα χειμερινού εξαμήνου που έχουν ήδη επιτύχει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2011 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα.
περισσότερα...


24-10-2011 id:1185

"Εγγραφές υποψήφιων φοιτητών ειδικής κατηγορίας του νόμου 3794 αρθ. 35 παρ.1 του 2009 - (5%) Ακαδ. έτους 2011-2012"
Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας του νόμου 3794 αρθ. 35 παρ.1 του 2009 (5%) πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή στα τμήματα του Πανεπιστημίου και να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 24/10/2011 μέχρι και 1/11/2011. Για την εγγραφή του, ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, καταθέτει στη γραμματεία του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


24-10-2011 id:1184

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. Έτους 2011-2012 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος 1 με 15 Νοεμβρίου 2011 από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στις παρακάτω μέρες και ώρες.
περισσότερα...


13-10-2011 id:1178

"Βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Εργαστήριο του μαθήματος Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι"
Συνίσταται στους φοιτητές/τριες που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης να μελετήσουν προσεχτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος «DET 135 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ι» τον Φεβρουάριο και τον Σεπτέμβριο:
περισσότερα...


12-10-2011 id:1175

"Εγγραφές τέκνων Ελλήνων εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων του Εξωτερικού ακαδ. έτους 2011-2012"
Τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλούν τους φοιτητές της παραπάνω κατηγορίας, που εισήχθησαν στα Τμήματα το ακαδ. έτος 2011-2012, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, από 10/10/2011 έως 17/10/2011 κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, ανάλογα με τη κατηγορία που ανήκετε, είναι τα κάτωθι.
περισσότερα...


11-10-2011 id:1170

"Παραλαβή φοιτητικής ταυτότητας για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος ΟΔΕ "
Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (εκτός των ειδικών περιπτώσεων: κοιν. κριτ. τρίτεκνοι, πολύτεκνοι) καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν τη φοιτητική τους ταυτότητα με την επίδειξη απαραιτήτως της αστυνομικής τους ταυτότητας τις παρακάτω ημέρες και ώρες αλφαβητικά με βάση το επίθετό τους.
περισσότερα...


7-10-2011 id:1168

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Στατιστικής ακαδ. έτους 2011-2012"
Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ εσωτερικού, καθώς και ισότιμων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών και Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών που ενδιαφέρονται να καταταγούν στο Τμήμα Στατιστικής, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2011. Απαιτούμενα δικαιολογητικά και περίγραμμα εξεταστέας ύλης.
περισσότερα...


5-10-2011 id:1167

"Πρόγραμμα προπτυχιακών υποτροφιών επίδοσης και βραβείων ακαδ. έτους 2009-2010 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές σύμφωνα με τα παρακάτω.
περισσότερα...


5-10-2011 id:1165

"Ενημερωτικό έντυπο Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Ν.3848/2010"
Ενημερωτικό έντυπο Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Ν.3848/2010. Σχεδιασμός, συντονισμός και επιστημονική ευθύνη Προγράμματος, Δρ. Βασιλική Μπρίνια
περισσότερα...


3-10-2011 id:1164

"Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξετ. περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2011 και επανεξέταση"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2011 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα.
περισσότερα...


3-10-2011 id:1163

"Ανακοίνωση έναρξης Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής "Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια" (3-11/10/2011) και ενημερωτική συνάντηση (Πέμπτη 6/10/2011)"
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των οκτώ Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών στις επιστήμες της αγωγής (Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία του Τμήματός τους για το χειμερινό εξάμηνο αποκλειστικά από 3 Οκτωβρίου 2011 έως και 11 Οκτωβρίου 2011. Κατόπιν της προθεσμίας αυτής οι φοιτητές δεν θα μπορούν πλέον να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο 2011-2012. Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 16:30-18:30 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Δεριγνύ ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα.
περισσότερα...


15-9-2011 id:1148

"Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής "Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια""
Λόγω της μη λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναβάλλεται η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τον καθορισμό νέας περιόδου αιτήσεων.
περισσότερα...


31-8-2011 id:1145

"Υποβολή αίτησης για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής "Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια" από 1-15/9/2011"
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των οκτώ Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών στις επιστήμες της αγωγής (Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια) να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία του Τμήματός τους για το χειμερινό εξάμηνο αποκλειστικά από 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2011.
περισσότερα...


8-7-2011 id:1127

"Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών "
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι, η Γενική Συνέλευση (συνεδρία 13-4-2011) αποφάσισε τα κάτωθι, όσον αφορά στο πρόγραμμα για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
περισσότερα...


7-7-2011 id:1125

"Ακύρωση βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2011 και επανεξέταση κατά την εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2011 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα.
περισσότερα...


30-6-2011 id:1116

"Κατατάξεις πτυχιούχων AEΙ, TEI και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12, εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία"
Oι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ εσωτερικού και ισοτίμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών και ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, σύμφωνα με τα παρακάτω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2011.
περισσότερα...


21-6-2011 id:1109

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2011-2012"
Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ εσωτερικού, καθώς και ισότιμων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών και Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών κατατάσσονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα παρακάτω.
περισσότερα...


3-6-2011 id:1101

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδ. Έτος 2011-2012"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (11η συνεδρίαση της 6/4/2011) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2011.
περισσότερα...


17-5-2011 id:1082

"Αναβολή μαθημάτων την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Μαΐου 2011 λόγω των Φοιτητικών Εκλογών"
Την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Μαΐου 2011 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα λόγω των Φοιτητικών Εκλογών.
περισσότερα...


13-5-2011 id:1080

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής & Στατιστικής εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011"
Η ορκωμοσία των Πτυχιούχων των Τμημάτων Πληροφορικής & Στατιστικής της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011, που θα υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας μέχρι 16η Μαΐου και 20η Μαΐου2011, αντίστοιχα, θα γίνει την 1η Ιουνίου 2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


13-5-2011 id:1079

"Αίτηση για ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μέχρι και 20.5.2011 "
Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές έγιναν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2011 και δεν έχουν κάνει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 για να κάνουν αίτηση ορκωμοσίας.
περισσότερα...


11-5-2011 id:1073

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011"
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011, που θα υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας μέχρι και την 20η Μαΐου 2011, θα γίνει την 1η Ιουνίου 2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
περισσότερα...


11-5-2011 id:1072

"Αιτήσεις για ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011 των Τμημάτων Οικον. Επιστήμης και ΟΔΕ μέχρι και 13.5.2011 "
Αιτήσεις για ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011 των Τμημάτων Οικον. Επιστήμης και ΟΔΕ μέχρι και 13.5.2011
περισσότερα...


10-5-2011 id:1071

"Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011 του Τμήμ. Οικον. Επιστήμης μέχρι και 13/5/2011"
Ανακοινώνεται ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011.
περισσότερα...


9-5-2011 id:1070

"Αιτήσεις για ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011 του Τμήματος ΟΔΕ μέχρι και 13.5.2011"
Αιτήσεις για ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011 του Τμήματος ΟΔΕ μέχρι και 13.5.2011
περισσότερα...


12-4-2011 id:1055

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδ. Έτος 2011 2012"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (11η συνεδρίαση της 6/4/2011) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2011.
περισσότερα...


11-4-2011 id:1054

"Εγγραφές κατατασσόμενων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής"
Ανακοινώνεται ότι οι κάτωθι κατατάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, σύμφωνα με την απόφαση της 11ης Γ.Σ. (6-4-2011) του Τμήματος. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 11/4/11 μέχρι και Παρασκευή 15/4/11, καθημερινά από 9:00-11:00πμ.
περισσότερα...


23-3-2011 id:1042

"Ακύρωση βαθμολογίας και δυνατότητα επανεξέτασης σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2010"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου που έχουν ήδη επιτύχει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2010 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία, κατά την περίοδο από 22 Μαρτίου έως και 14 Απριλίου 2011.
περισσότερα...


14-2-2011 id:1013

"Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2010-2011"
Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011
περισσότερα...


9-2-2011 id:1009

"Αποτελέσματα μετεγγραφών Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδ. έτους 2010-2011"
Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 30.11.2010 και 8.2.2011 αντίστοιχα, εγκρίθηκαν οι κάτωθι μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος και με υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος.
περισσότερα...


8-2-2011 id:1006

"Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων Τμήματος ΔΕΟΣ ακαδ. έτους 2010-2011"
Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδ. έτους 2010-2011 σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (Συνεδρία 8/2/2011).
περισσότερα...


25-1-2011 id:993

"Συμμετοχή σε ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2010 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2010 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011.
περισσότερα...


13-1-2011 id:985

"Εγγραφές υποψήφιων φοιτητών ειδικής κατηγορίας (5%) ακαδ. έτους 2010-2011"
Οι επιτυχόντες πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή στα Τμήματα του Πανεπιστημίου και να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 10/1/2011 μέχρι και 14/1/2011.
περισσότερα...


10-1-2011 id:984

"Πίνακας αποτελεσμάτων μετεγγραφών ακαδ. έτους 2010-2011 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Κατά τη 2η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της 8ης-12-2010, εγκρίθηκαν οι μετεγγραφές των παρακάτω φοιτητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος και με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
περισσότερα...


16-12-2010 id:975

"Αποτελέσματα μετεγγραφών Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδ. έτους 2010-2011"
Κατά τη 2η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 30.11.2010 εγκρίθηκαν οι κάτωθι μετεγγραφές ακαδ. έτους 2010-2011, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος και με υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος.
περισσότερα...


10-12-2010 id:971

"Έγκριση μετεγγραφών μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ακαδ. έτους 2010-2011"
Κατά τη 2η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος της 8-12-2010, εγκρίθηκαν οι μετεγγραφές των παρακάτω φοιτητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Νόμου 3879/2010 και της Φ.5/121055/Β3/10 Υπουργικής Απόφασης, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011.
περισσότερα...


10-12-2010 id:970

"Εγγραφές φοιτητών ΑΕΙ, δικαιούχων μετεγγραφής φοιτητών ΑΕΙ που υπέβαλαν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κατά το ακαδ. έτος 2010-2011"
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τη συνεδρία της 2/8ης-12-2010 ενέκρινε τις αιτήσεις μετεγγραφής (υποβαλλόμενες στη Γραμματεία) των παρακάτω φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011.
περισσότερα...


9-12-2010 id:969

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


3-12-2010 id:958

"Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2010-2011"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ακαδ. έτους 2010-2011 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


3-12-2010 id:965

"Εγγραφές Αθλητών Ακαδ. Έτους 2010-2011"
Τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούν τους Αθλητές που εισήχθησαν το ακαδ. έτος 2010-2011 να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος από 3/12/2010 έως 10/12/2010, κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία.
περισσότερα...


2-12-2010 id:964

"Παραλαβή πανεπιστημιακών σημειώσεων από τη Βιβλιοδιανομή για την 1η ομάδα συγγραμμάτων "Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές & Προεκτάσεις, Τόμος Α'" του μαθήματος "Μικροοικονομική Θεωρία Ι""
Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που έχουν δηλώσει στο μάθημα "Μικροοικονομική Θεωρία Ι", την 1η ομάδα συγγραμμάτων "Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές & Προεκτάσεις, Τόμος Α'", δικαιούνται να παραλάβουν τις Πανεπιστημιακές σημειώσεις ως συμπληρωματική ύλη από τη Βιβλιοδιανομή.
περισσότερα...


19-11-2010 id:956

"Εγγραφές Ομογενών και Αλλοδαπών - Αλλογενών φοιτητών υποτρόφων του Ελληνικού κράτους στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ακαδ. Έτους 2010-2011"
Τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούν τους φοιτητές της παραπάνω κατηγορίας, που εισήχθησαν στα Τμήματα το ακαδ. έτος 2010-2011, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, από 19/11/2010 έως 30/11/2010 κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία.
περισσότερα...


10-11-2010 id:945

"Παραλαβή φοιτητικής ταυτότητας και πάσο για τους πρωτοετείς φοιτητές με μετεγγραφή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν με μετεγγραφή στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων το ακαδ. έτος 2010-11 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν τη φοιτητική ταυτότητα και το φοιτητικό πάσο την Παρασκευή 12/11/2010 κατά τις ώρες 10.00 - 13.00
περισσότερα...


26-10-2010 id:931

"Εγγραφές τέκνων Ελλήνων εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων του Εξωτερικού ακαδ. έτους 2010-2011"
Τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούν τους φοιτητές της παραπάνω κατηγορίας, που εισήχθησαν στα Τμήματα το ακαδ. έτος 2010-2011, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, από 1/11/2010 έως 10/11/2010 κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία.
περισσότερα...


22-10-2010 id:928

"Διανομή φοιτητικών εισιτηρίων (πάσο) στους φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2010-2011"
Διανομή φοιτητικών εισιτηρίων (πάσο) στους φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2010-2011 που βρίσκονται από το 2ο έτος και πάνω από Δευτέρα 25/10/2010
περισσότερα...


18-10-2010 id:927

"Παραλαβή φοιτητικής ταυτότητας και φοιτητικού πάσο για τους πρωτοετείς φοιτητές εισαγωγής 2010-2011 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Παραλαβή φοιτητικής ταυτότητας και φοιτητικού πάσο για τους πρωτοετείς φοιτητές εισαγωγής 2010-2011 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων τη Δευτέρα 18 και Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
περισσότερα...


1-9-2010 id:885

"Δικαιολογητικά εγγραφής νεοεισαγόμενων σπουδαστών-στριών ακαδ. έτους 2010-2011 όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου"
Οι νεοεισαγόμενοι σπουδαστές-στριες πρέπει για την εγγραφή τους να υποβάλουν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος τα κάτωθι δικαιολογητικά.
περισσότερα...


23-8-2010 id:874

"Ακύρωση βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2010 και αίτηση επανεξέτασης"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2010 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα τις ακόλουθες ημερομηνίες.
περισσότερα...


2-7-2010 id:853

"Κατατάξεις πτυχιούχων AEΙ, TEI και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Διετούς και Υπερδιετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11, εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία"
Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ εσωτερικού και ισότιμων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών, καθώς και οι πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών κατατάσσονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα παρακάτω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2010.
περισσότερα...


23-6-2010 id:851

"Κατατάξεις πτυχιούχων AEΙ, TEI και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11, εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία"
Oι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ εσωτερικού και ισοτίμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών και ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής κατατάσσονται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, σύμφωνα με τα παρακάτω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2010.
περισσότερα...


11-5-2010 id:813

"Κατατάξεις Πτυχιούχων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδ. Έτος 2010-2011"
Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2010.
περισσότερα...


11-5-2010 id:812

"Κατατάξεις Πτυχιούχων ΤΕΙ στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδ. Έτος 2010-2011"
Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2010.
περισσότερα...


11-5-2010 id:811

"Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ και σχολών διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδ. Έτος 2010-2011"
Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και σχολών διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2010.
περισσότερα...


6-5-2010 id:807

"Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδ. Έτος 2010-2011"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (14η συνεδρίαση της 28/4/2010) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2010.
περισσότερα...


18-3-2010 id:773

"Εγγραφές κατατασσόμενων φοιτητών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Ανακοινώνεται ότι οι κάτωθι κατατάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, σύμφωνα με την απόφαση της 13ης Γ.Σ. (17/3/10) του Τμήματος. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από Πέμπτη 18/3/10 μέχρι και Τετάρτη 24/3/10, καθημερινά 9:00-11:00.
περισσότερα...


12-3-2010 id:768

"Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Όσοι φοιτητές/ φοιτήτριες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (Student Application Form) έως 19 Μαρτίου 2010 στο Γραφείο της κας Γαλανάκη.
περισσότερα...


8-3-2010 id:763

"Η AIESEC HELLAS διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά φοιτητικό συνέδριο με θέμα "ACHIEVING TOGETHER" (20-23/3/2010). Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 12 Μαρτίου"
Η AIESEC HELLAS διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά φοιτητικό συνέδριο με θέμα "ACHIEVING TOGETHER" (20-23/3/2010). Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 12 Μαρτίου
περισσότερα...


2-3-2010 id:757

"Πίνακας Ροής Φοιτητικής Κινητικότητας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ακαδ. Έτους 2010-2011"
Πίνακας Ροής Φοιτητικής Κινητικότητας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ακαδ. Έτους 2010-2011
περισσότερα...


11-2-2010 id:744

"Παραλαβή φοιτητικής ταυτότητας και φοιτητικού πάσο για τους μετεγγραφόμενους φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές περιόδου 2009-2010 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία για να παραλάβουν τη φοιτητική ταυτότητα και το φοιτητικό πάσο στις 17/2/2010 και 19/2/2010
περισσότερα...


29-1-2010 id:731

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2009"
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2009, που θα έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010 σε δύο τμήματα, στις 12:00 (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Α-Λ) και στη 13:30 (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Μ-Ω) στην Αίθουσα Τελετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
περισσότερα...


21-1-2010 id:725

"Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2009"
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2009, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 29η Ιανουαρίου 2010, θα γίνει την 1η Μαρτίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Α-Λ) και ώρα 12:00 (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Μ-Ω).
περισσότερα...


20-1-2010 id:723

"Δυνατότητα συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Έρασμος για σπουδές το τρέχον εαρινό εξάμηνο και για τρίμηνη πρακτική άσκηση στο εξωτερικό"
Όσοι από τους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Έρασμος, τηλ.: 210-8203 250 και 210-8203 270 και e-mail galanaki@aueb.gr, μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010, από 9:00 έως 17:00.
περισσότερα...


20-1-2010 id:722

"Τελική Ημερομηνία Διανομής Συγγραμμάτων και Σημειώσεων του Χειμ. Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2009-10"
Η τελική ημερομηνία διανομής συγγραμμάτων και σημειώσεων του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. Έτους 2009-2010 είναι η Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010.
περισσότερα...


18-1-2010 id:717

"Ανακοίνωση για την εγγραφή των επιτυχόντων από τις γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδ. έτος 2009-2010 "
Για την απόκτηση 2ου πτυχίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 κατατάσσονται οι παρακάτω, οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν για την εγγραφή τους στο Τμήμα αποκλειστικά στις 25/1/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00-11:00.
περισσότερα...


15-1-2010 id:716

"Εγγραφές μετεγγραφομένων φοιτητών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων "
Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μετεγγραφομένων φοιτητών ακαδ. έτους 2009-10 στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2/2/2010 και ώρα 10:00-13:00, στο αμφιθέατρο Αντωνιάδου. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των οποίων έχει εγκριθεί η μετεγγραφή οφείλουν να συγκεντρώσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.
περισσότερα...


12-1-2010 id:713

"Κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2009-2010 για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής "
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2009-2010 για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιηθούν 21/1/2010, 25/1/2010 και 12/2/2010. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα.
περισσότερα...


22-12-2009 id:703

"Αναπλήρωση μαθημάτων "Οικονομετρία Ι" και "Αξιολόγηση Επενδύσεων" (7/1/2010)"
Την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010 θα αναπληρωθούν τα μαθήματα του καθηγητή Τζαβαλή "Οικονομετρία Ι" και "Αξιολόγηση Επενδύσεων" που δεν πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα παρακάτω.
περισσότερα...


17-12-2009 id:700

"Εγγραφές μετεγγραφομένων φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης"
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τη συνεδρία της 16ης Δεκεμβρίου 2009 ενέκρινε τις αιτήσεις μετεγγραφής των παρακάτω φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των οποίων έχει εγκριθεί η μετεγγραφή οφείλουν να συγκεντρώσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εγγραφή τους και να τα προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 18/12/2009 μέχρι και 8/1/2010.
περισσότερα...


17-12-2009 id:699

"Εγγραφές μετεγγραφομένων φοιτητών στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής"
Η Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καλεί τους κάτωθι, οι οποίοι μετεγγράφονται στο Τμήμα σύμφωνα με την απόφαση της 8ης Γ.Σ. (16.12.2009) να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθημερινά 9:00-12:00, από την Παρασκευή 18/12/2009 έως την Παρασκευή 8/1/2010, προκειμένου να κάνουν την εγγραφή τους
περισσότερα...


16-12-2009 id:698

"Ύλη εξετάσεων μαθήματος "Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά Προβλήματα" του Α' εξαμήνου"
Η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος "Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά Προβλήματα" του Α' εξαμήνου θα είναι η ίδια και για όσους συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του μαθήματος.
περισσότερα...


7-12-2009 id:689

"Εξέταση μαθήματος κ. Καβουσανού, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Τμήμα Μ-Ω, καθώς και οι κατατακτήριες εξετάσεις του εν λόγω μαθήματος"
Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος του κ. Καβουσανού, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Τμήμα Μ-Ω, καθώς και οι κατατακτήριες εξετάσεις του μαθήματος Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 7-9 μ.μ. Οι κατατακτήριες εξετάσεις του εν λόγω μαθήματος θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Δ11, στον πρώτο όροφο της πτέρυγας Δεριγνύ.
περισσότερα...


26-11-2009 id:682

"Κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2009-2010 για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2009-2010 για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν από 16-18 Δεκεμβρίου 2009. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα.
περισσότερα...


24-11-2009 id:680

"Παραλαβή συγγραμμάτων για την πρώτη ομάδα συγγραμμάτων στο μάθημα "Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου" για τους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, αλλά για φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΟΠΑ που δήλωσαν την ανωτέρω ομάδα συγγραμμάτων στο συγκεκριμένο μάθημα"
Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει την πρώτη ομάδα συγγραμμάτων στο μάθημα "Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου" θα παραλάβουν τη νέα έκδοση του βιβλίου "Επενδύσεις" των κ.κ. Η. Τζαβαλή και Αθ. Πετραλιά, και επιπλέον το βιβλίο "Επενδύσεις Ασκήσεις" του κ. Η. Τζαβαλή. Το βιβλίο "Επενδύσεις Ασκήσεις" είναι ήδη διαθέσιμο στη Βιβλιοδιανομή. Η έναρξη διανομής του βιβλίου "Επενδύσεις Νέα Έκδοση" θα ανακοινωθεί από τη Βιβλιοδιανομή. Τα παραπάνω ισχύουν και για φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΟΠΑ που δήλωσαν την ανωτέρω ομάδα συγγραμμάτων στο μάθημα "Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
περισσότερα...


11-11-2009 id:677

"Αναβολή υποδοχής πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010"
Η Εκδήλωση Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 αναβάλλεται για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 13.00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1ος όροφος πτέρυγας Αντωνιάδου).
περισσότερα...


6-11-2009 id:671

"Παραλαβή συσκευών USB για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Tμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2009-2010, μπορούν από τις 9 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2009 να προσέλθουν στην Γραμματεία για να παραλάβουν τo USB.
περισσότερα...


30-10-2009 id:623

"Ανακοίνωση κατατάξεων για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών Ακαδ. έτους 2009-2010 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 16 Νοεμβρίου 2009, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


27-10-2009 id:612

"Δυνατότητα επιλογής δεύτερης ομάδας συγγραμμάτων στο μάθημα "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων" του 7ου εξαμήνου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να επιλέξουν τη δεύτερη ομάδα συγγραμμάτων που έχει εγκριθεί, που εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη στο ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων, για το μάθημα "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων" του 7ου εξαμήνου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία μέχρι την Τετάρτη 4/11/2009 προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση.
περισσότερα...


27-10-2009 id:610

"Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ εσωτερικού, γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2009-2010"
Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2009 από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 9:00-11:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.
περισσότερα...


21-10-2009 id:606

"Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Ακαδ. Έτους 2009-2010"
Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Α' εξαμήνου, ότι τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Α21.
περισσότερα...


15-10-2009 id:601

"Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Ακαδ. Έτους 2009-2010"
Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Α' του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η Εκδήλωση Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδ. Έτος 2009-10.
περισσότερα...


14-10-2009 id:597

"Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής Ακαδ. Έτους 2009-2010"
Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1ος όροφος πτέρυγας Αντωνιάδου) θα πραγματοποιηθεί η Εκδήλωση Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδ. Έτος 2009-10.
περισσότερα...


14-10-2009 id:596

"Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ακαδ. Έτους 2009-2010"
Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1ος όροφος πτέρυγας Αντωνιάδου) θα πραγματοποιηθεί η Εκδήλωση Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για το Ακαδ. Έτος 2009-10.
περισσότερα...


14-10-2009 id:595

"Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ακαδ. Έτους 2009-2010"
Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1ος όροφος πτέρυγας Αντωνιάδου) θα πραγματοποιηθεί η Εκδήλωση Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδ. Έτος 2009-10.
περισσότερα...


9-10-2009 id:593

"Ακύρωση βαθμολογίας και επανεξέταση μαθημάτων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2009"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα φθινοπωρινού εξαμήνου που έχουν ήδη επιτύχει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2009 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία και κατά την περίοδο των δηλώσεων.
περισσότερα...


8-10-2009 id:589

"Εγγραφές Ομογενών και Αλλοδαπών - Αλλογενών φοιτητών υποτρόφων του Ελληνικού κράτους στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ακαδ. Έτους 2009-2010"
Τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλούν τους φοιτητές της παραπάνω κατηγορίας, που εισήχθησαν στα Τμήματα το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος από 12/10/2009 έως 23/10/2009 κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία.
περισσότερα...


8-10-2009 id:590

"Εγγραφές τέκνων Ελλήνων εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων του Εξωτερικού"
Τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούν τους φοιτητές της παραπάνω κατηγορίας, που εισήχθησαν στα Τμήματα το ακαδ. έτος 2009-2010, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, από 15/10/2009 έως 30/10/2009 κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία.
περισσότερα...


8-10-2009 id:587

"Δηλώσεις Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων φθινοπωρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2009-2010 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι δηλώσεις Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων φθινοπωρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2009-2010 τους Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν 5-22 Οκτωβρίου 2009.
περισσότερα...


7-10-2009 id:584

"Δηλώσεις Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων φθινοπωρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2009-2010 Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Οι δηλώσεις Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων φθινοπωρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2009-2010 τους Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιηθούν 5-22 Οκτωβρίου 2009.
περισσότερα...


2-10-2009 id:625

"Μετάβαση στη νέα πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης - Open eClass"
Σας ενημερώνουμε ότι από το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2009 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η νέα έκδοση της πλατφόρμας eclass (open eClass ή eclass 2) στη διεύθυνση http://eclass.aueb.gr . Η πλατφόρμα αυτή έχει κατασκευαστεί και εξελίσσεται από το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο (GUNet) και θα υποστηρίζεται στο ΟΠΑ από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της νέας πλατφόρμας, καθώς και για την παροχή πληροφοριών υποστήριξης μέσω του Help Desk και της διεύθυνσης eclass@aueb.gr.
περισσότερα...


1-10-2009 id:580

"Παραλαβή φοιτητικής ταυτότητας και φοιτητικού πάσο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων "
Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν από τις 2/10/2009 μέχρι τις 9/10/2009 να προσέλθουν στη Γραμματεία για να παραλάβουν τη φοιτητική ταυτότητα και το πάσο τους τις παρακάτω μέρες και ώρες.
περισσότερα...


30-9-2009 id:579

"Εγγραφές Κυπρίων (από αναβολή λόγω στράτευσης), αλλοδαπών που διατηρούν το δικαίωμα εγγραφής (λόγω γλωσσομάθειας) και επιτυχόντων μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης"
Εγγραφές Κυπρίων (από αναβολή λόγω στράτευσης), αλλοδαπών που διατηρούν το δικαίωμα εγγραφής (λόγω γλωσσομάθειας) και επιτυχόντων μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης
περισσότερα...


30-9-2009 id:578

"Εγγραφές υποψήφιων φοιτητών ειδικής κατηγορίας 5%"
Εγγραφές υποψήφιων φοιτητών ειδικής κατηγορίας 5%
περισσότερα...


16-9-2009 id:573

"Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της AIESEC και ενημερωτικό φυλλάδιο. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 18/9/2009"
Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2009 δίδεται η ευκαιρία στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε να εργαστούν σε μια από τις 103 χώρες του δικτύου της AIESEC.
περισσότερα...


27-7-2009 id:552

"Μεταβατικές διατάξεις Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2009-2010, καινούργια μαθήματα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με τα μαθήματα της ξένης γλώσσας για τα ακαδ. έτη 2009-2010 & 2010-2011"
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνει τις μεταβατικές διατάξεις του Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2009-2010, τα καινούργια μαθήματα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και τις ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με τα μαθήματα της ξένης γλώσσας για τα ακαδ. έτη 2009-2010 & 2010-2011.
περισσότερα...


15-7-2009 id:543

"Ακύρωση βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2009 και αίτηση επανεξέτασης"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2009 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα τις ακόλουθες ημερομηνίες.
περισσότερα...


16-6-2009 id:523

"Ανακοίνωση κατατάξεων για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών Ακαδ. έτους 2009-2010 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (12η συνεδρίαση της 29/4/2009) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 θα γίνουν με εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα.
περισσότερα...


16-6-2009 id:522

"Ανακοίνωση κατατάξεων για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών Ακαδ. έτους 2009-2010 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία"
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (12η συνεδρίαση της 29/4/2009) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 θα γίνουν με εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα, και με την ακόλουθη ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
περισσότερα...


10-6-2009 id:516

"Ανακοίνωση για κατατάξεις πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδ. έτος 2009-2010"
Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ εσωτερικού και ισότιμων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών, καθώς και οι πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών κατατάσσονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
περισσότερα...


26-3-2009 id:462

"Διόρθωση δήλωσης μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημ. Έτους 2008-2009 (27/3 & 30/3/2009)"
Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να διορθώσουν τη δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων την οποία έχουν καταθέσει για το εαρινό εξάμηνο 2008-2009 μπορούν να τη διορθώσουν την Παρασκευή 27 & Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009 τις ώρες υποδοχής της Γραμματείας προσκομίζοντας υποχρεωτικά το αντίγραφο της δήλωσης που έχουν.
περισσότερα...


24-3-2009 id:460

"Ανακοίνωση κατατάξεων για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών Ακαδ. έτους 2008-2009 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Για την απόκτηση 2ου πτυχίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, κατατάσσονται οι παρακάτω.
περισσότερα...


16-3-2009 id:451

"Δηλώσεις μαθημάτων για φοιτητές πέραν του 6ου έτους σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Η υποβολή των εαρινών δηλώσεων μαθημάτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τους φοιτητές πέραν του 6ου έτους σπουδών (έτος εισαγωγής 2002 και παλαιότεροι), θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 23 Μαρτίου 2009.
περισσότερα...


11-3-2009 id:449

"Αίτηση επανεξέτασης για ακύρωση βαθμολογίας σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2008"
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου που έχουν ήδη επιτύχει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2008 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους από τις 11 έως και τις 27 Μαρτίου 2009 τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία.
περισσότερα...


17-2-2009 id:427

"Εγγραφή μετεγγραφομένων φοιτητών και δικαιολογητικά εγγραφής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μετεγγραφομένων φοιτητών ακαδ. έτους 2008-09 θα πραγματοποιηθούν με βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου τους σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
περισσότερα...


16-2-2009 id:426

"Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ εσωτερικού χωρίς ποσοτικό περιορισμό στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. Έτους 2008-09"
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των κάτωθι φοιτητών ΑΕΙ Εσωτερικού για μετεγγραφή χωρίς ποσοτικό περιορισμό στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδ. έτος 2008-09
περισσότερα...


5-2-2009 id:415

"Ανακοίνωση Κατατάξεων Αποφοίτων ΑΕΙ-Ανώτερων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών, ΤΕΙ, Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών"
Ανακοινώνεται ότι οι κάτωθι κατατάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, σύμφωνα με την απόφαση της 6ης ΓΣ (4/2/09) του Τμήματος. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 9/2/09 μέχρι Πέμπτη 19/2/09, καθημερινά 9-11πμ.
περισσότερα...


4-2-2009 id:414

"Παραλαβή συσκευών USB για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν με Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατά το ακαδ. έτος 2008-09, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία για να παραλάβουν USB
περισσότερα...


23-1-2009 id:402

"Ανακοίνωση εγγραφών των δικαιούχων μετεγγραφής φοιτητών χωρίς ποσοτικό περιορισμό στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ακαδ. έτους 2008-2009"
Οι παρακάτω φοιτητές, των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή στη Γραμματεία από 26-1-2009 μέχρι και 4-2-2009 τις εξής ημέρες και ώρες: Δευτέρα-Τετάρτη 12.00-14.00μ.μ. και Τρίτη-Πέμπτη 9.00-11.00 π.μ.
περισσότερα...


20-1-2009 id:397

"Κατατακτήριες Γραπτές Εξετάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν ως εξής.
περισσότερα...


19-1-2009 id:395

"Παραλαβή Εναλλακτικού Συγγράμματος για όσους φοιτητές δήλωσαν την Ομάδα Συγγραμμάτων 2 «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, I.F.R.S., Αναλυτική Παρουσίαση, τόμοι Α-Β-Γ» της Grant Thorton του μαθήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα"
Η ομάδα συγγραμμάτων 2 «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, I.F.R.S., Αναλυτική Παρουσίαση, τόμοι Α-Β-Γ» της Grant Thorton του μαθήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα προβλέπεται να είναι διαθέσιμη για διανομή μετά την εξέταση του μαθήματος.
περισσότερα...


19-1-2009 id:394

"Παραλαβή Ξενόγλωσσων Συγγραμμάτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που είχαν δηλώσει τα ξενόγλωσσα βιβλία που διανέμονταν από το GLORYBΟOK, μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν τα βιβλία της Α΄ ομάδας συγγραμμάτων από τους αντίστοιχους εκδοτικούς οίκους.
περισσότερα...


19-1-2009 id:393

"Αναβολή των Κατατακτήριων Γραπτών Εξετάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009"
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, λόγω παράτασης του εξαμήνου, μετατίθενται σε νέες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στο καινούργιο πρόγραμμα εξετάσεων 2008-2009.
περισσότερα...


13-1-2009 id:383

"Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες Γραπτές Εξετάσεις του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009"
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ανακοινώνει πότε και που θα πραγματοποιηθούν οι κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009
περισσότερα...


9-1-2009 id:380

"Εγγραφή Μετεγγραφομένων και Δικαιολογητικά Εγγραφής του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής"
Η Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καλεί τους κάτωθι, οι οποίοι μετεγγράφονται στο Τμήμα σύμφωνα με την απόφαση της 4ης Γ.Σ. (26/11/2008) να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθημερινά 9-12 π.μ., από τη Δευτέρα 12/1/2009 ως την Παρασκευή 23/1/2009, προκειμένου να κάνουν την εγγραφή τους.
περισσότερα...


27-11-2008 id:366

"Αντικατάσταση του Συγγράμματος «Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική» της 1ης ομάδας του μαθήματος «Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης με το σύγγραμμα «Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις» της 1ης ομάδας"
Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που έχουν ήδη δηλώσει το σύγγραμμα «Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική» της 1ης ομάδας, θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στη Γραμματεία, ημέρες και ώρες Γραμματείας (Δευτέρα-Τετάρτη 12:00μμ - 2:00μμ και Παρασκευή 11:00πμ - 1:00μμ) για την παραλαβή σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος, με σκοπό την έγκαιρη παραλαβή του συγγράμματος από τον Εκδοτικό οίκο.
περισσότερα...


12-11-2008 id:352

"Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες Γραπτές Εξετάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009"
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνει πότε και που θα πραγματοποιηθούν οι κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009
περισσότερα...


24-10-2008 id:341

"Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ εσωτερικού, κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα ΟΔΕ του ΟΠΑ ακαδ. Έτους 2008-09"
Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2008 από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 9:00πμ-11:00πμ στη Γραμματεία του Τμήματος.
περισσότερα...


9-10-2008 id:316

"Παραλαβή φοιτητικών ταυτοτήτων του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Ανακοινώνεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να παραλάβουν τις φοιτητικές τους ταυτότητες
περισσότερα...


9-10-2008 id:315

"Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 11.00 π.μ., στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1ος όροφος πτέρυγας Αντωνιάδου) θα πραγματοποιηθεί η Εκδήλωση Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ακαδ. Έτους 2008-09
περισσότερα...


8-10-2008 id:313

"Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 14.30μμ στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1ος όροφος πτέρυγας Αντωνιάδου), θα γίνει η Εκδήλωση Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009.
περισσότερα...


7-10-2008 id:310

"Ανακοίνωση για πρόβλημα στις δηλώσεις μαθημάτων του Τμήματος ΔΕΟΣ"
Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στις δηλώσεις των μισών μαθημάτων, ανακοινώνεται ότι, μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου και με δεδομένο το γεγονός ότι η τροποποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος είναι αδύνατη, οι φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών θα επιλέγουν όσα μαθήματα τους επιτρέπει το σύστημα, θα υποβάλουν τη δήλωσή τους, θα την εκτυπώνουν και θα επισκέπτονται τη Γραμματεία για να δηλώσουν τα επιπλέον μαθήματα που δεν μπόρεσαν να επιλέξουν.
περισσότερα...


7-10-2008 id:308

"Χειμερινή Δήλωση Μαθημάτων - Συγγραμάτων 2008-2009 Του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας"
Το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 οι Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά από 1-17 Οκτωβρίου 2008 για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 έως και σήμερα.
περισσότερα...


3-10-2008 id:306

"Παραλαβή φοιτητικών ταυτοτήτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Ανακοινώνεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να παραλάβουν τις φοιτητικές τους ταυτότητες.
περισσότερα...


3-10-2008 id:303

"Ανακοίνωση σχετικά με τις Δηλώσεις Μαθημάτων-Συγγραμμάτων Φθινοπωρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2008-2009 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Οι Δηλώσεις Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων φθινοπωρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2008-2009 θα πραγματοποιηθούν 1-17 Οκτωβρίου 2008. Οι Δηλώσεις Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά για όσους φοιτητές δεν έχουν υπερβεί το 6ο έτος σπουδών, δηλαδή εισακτέοι Ακαδ. Έτους 2003-2004 και μετά. Η ηλεκτρονική δήλωση γίνεται στο http://e-diloseis.aueb.gr/. Όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί το 6ο έτος σπουδών (εισακτέοι μέχρι και το Ακαδ. Έτος 2002-2003), οι οποίοι δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα, καλούνται να υποβάλουν Δήλωση Επιλογής Μαθημάτων στην Γραμματεία του Τμήματος από 1-17 Οκτωβρίου 2008, ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας. Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και με fax στο 210-8228816.
περισσότερα...


30-9-2008 id:295

"Ανακοίνωση για τη χειμερινή δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων 2008-2009 του Τμήματος ΟΔΕ"
Το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 οι Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων του Τμήματος ΟΔΕ θα γίνουν ηλεκτρονικά από 1-17 Οκτωβρίου 2008 για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 έως και σήμερα. Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών θα καταθέσουν τις Δηλώσεις Μαθημάτων 1-17 Οκτωβρίου 2008, είτε στη Γραμματεία, είτε με FAX, είτε ταχυδρομικά.
περισσότερα...


10-9-2008 id:282

"Εγγραφές νεοεισαγόμενων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009"
Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των νεοεισαγόμενων φοιτητών ακαδ. έτους 2008-2009 θα πραγματοποιηθούν με βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου τους σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
περισσότερα...


27-8-2008 id:266

"Δικαιολογητικά εγγραφής για τους νεοεισαγόμενους σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2008- 2009 όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου "
Οι νεοεισαγόμενοι σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου πρέπει για την εγγραφή τους να υποβάλουν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος τα σχετικά δικαιολογητικά
περισσότερα...


25-7-2008 id:262

"Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Ιουλίου 2008."
Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Ιουλίου 2008.
περισσότερα...


23-7-2008 id:251

"Δυνατότητα επανεξέτασης σε όσους φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2008"
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη δυνατότητα επανεξέτασης σε όσους φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2008
περισσότερα...


23-7-2008 id:252

"Aνακοίνωση - εξεταστέα ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009"
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνει τις κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009
περισσότερα...


21-1-2008 id:88

"Eνημερωτική συνάντηση στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ για το Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ /ERASMUS"
Ανακοινώνεται ότι την ΤΕΡΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 και ώρα 13.00 - 15.00 θα γίνει ενημερωτική συνάντηση στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ για το Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ /ERASMUS στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλων των τμημάτων του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
περισσότερα...


26-11-2007 id:44

"Ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα 10.00 π.μ. (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Α-Λ) και ώρα 12.00 μ.μ. (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Μ-Ω).
περισσότερα...


29-10-2007 id:15

"Δηλώσεις μαθημάτων Φθινοπωρινού εξαμήνου 2007-2008 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Καλούνται από την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2007 μέχρι και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007, οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης να υποβάλουν ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδ. έτους 2007-2008 ως εξής:
περισσότερα...


19-10-2007 id:49

"Αιτήσεις μετεγγραφών και κατατάξεων, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Αιτήσεις μετεγγραφών και κατατάξεων, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα γίνονται δεκτές ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 π.μ.-11.00 π.μ.
περισσότερα...


18-10-2007 id:16

"Υποβολή των χειμερινών δηλώσεων μαθημάτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Η υποβολή των χειμερινών δηλώσεων μαθημάτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθεί από 29 Οκτωβρίου-14 Νοεμβρίου 2007, ημέρες και ώρες θυρίδας (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-14.00 και Παρασκευή 11.00-13.00)
περισσότερα...


5-9-2007 id:18

"Αιτήσεις αναβαθμολόγησης μαθημάτων"
Οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης των μαθημάτων του Φθινοπωρινού Εξαμήνου παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 5 Σεπτεμβίου 2007 και θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος. Οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου θα γίνονται στις Γραμματείες από τις 24/9 μέχρι και Παρασκευή 5/10.
περισσότερα...