Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Μεταδιδακτορικών Προγραμμάτων


26-9-2016 id:2824

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικής έρευνας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών "
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή.
περισσότερα...