Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι δημοσιεύσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@aueb.gr.


31-1-2017 id:3105

Nicos Christodoulakis, 2016. "Aspects of Economic Governance in the Euro Area: Restoring Internal and External Balances". Journal of Economic Policy (Politica economica), vol. XXXII, no. 3, pp. 489-510. Italy. DOI: 10.1429/85008
https://www.rivisteweb.it/issn/1120-9496.


16-1-2017 id:3080

Anagnostopoulou, S. C. and A. E. Tsekrekos (2017), The effect of financial leverage on real and accrual-based earnings management, Accounting and Business Research, vol. 47, no. 2, pp. 191-236.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00014788.2016.1204217


16-1-2017 id:3079

Tsekrekos, A. E. and A. N. Yannacopoulos (2016), Approximation of optimal stopping problems and variational inequalities involving multiple scales in economics and finance, in Trends in Mathematical Economics, Pinto, A. A., E. Accinelli Gamba, A. N. Yannacopoulos and C. Herv?s-Beloso (Eds.), Springer International Publishing, Switzerland.
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-32543-9_16


14-12-2016 id:3040

Skarmeas, D., Zeriti, A. & Baltas, G. (2016). Relationship Value: Drivers and Outcomes in International Marketing Channels. Journal of International Marketing, 24(1), 22-40.
http://dx.doi.org/10.1509/jim.15.0065


14-12-2016 id:3039

Tsafarakis, S, Saridakis, C., Matsatsinis, N., & Baltas, G. (2016). Private labels and retail assortment planning: a differential evolution approach. Annals of Operations Research, 247(2), 677-692.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10479-015-1978-2


14-12-2016 id:3038

Saridakis, B. & Baltas, G. (2016). Modeling price-related consequences of the brand origin cue: An empirical examination of the automobile market. Marketing Letters, 27(1), 77-87.
http://link.springer.com/article/10.1007/s11002-014-9304-3


6-12-2016 id:3026

Xepapadeas., A., Yannacopoulos, A., 2016, Spatial Growth with Exogenous Saving Rates, Journal of Mathematical Economics, 67, 125-137,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmateco.2016.09.010.


6-12-2016 id:3025

Karine Nyborg, John M. Anderies, Astrid Dannenberg, Therese Lindahl, Caroline Schill, Maja Schlüter, W. Neil Adger, Kenneth J. Arrow, Scott Barrett, Stephen Carpenter, F. Stuart Chapin III, Anne-Sophie Crépin, Gretchen Daily, Paul Ehrlich, Carl Folke, Wander Jager, Nils Kautsky, Simon A. Levin, Ole Jacob Madsen, Stephen Polasky, Marten Scheffer, Brian Walker, Elke U. Weber, James Wilen, Anastasios Xepapadeas, Aart de Zeeuw, Social Norms as Solutions, 2016, Science, 7 October 2016, Vol. 354, Issue 5208,
https://d2ufo47lrtsv5s.cloudfront.net/content/354/6308/42


6-12-2016 id:3024

Kyriakopoulou, E., Xepapadeas., A., 2016, Atmospheric Pollution in Rapidly Growing Industrial Cities: Spatial Policies and Land Use Patterns, Journal of Economic Geography,
https://joeg.oxfordjournals.org/content/early/2016/07/14/jeg.lbw018.abstract


6-12-2016 id:3023

Petrohilos-Andrianos, Y., Xepapadeas., A., 2016, On the Evolution of Compliance and Regulation with Tax Evading Agents, Journal of Dynamics and Games, 3: 231-260,
https://aimsciences.org/journals/displayArticles.jsp?paperID=12705


6-12-2016 id:3022

Xepapadeas., A., 2015, Dynamic Games with Nature: Designing Policy under Ambiguity, Strategic Behavior and the Environment, 5: 175-213,
http://nowpublishers.com/article/Details/SBE-0060


6-12-2016 id:3021

Manousi, V., Xepapadeas., A., 2015, Cooperation and Competition in Climate Change Policies: Mitigation and Climate Engineering when Countries are Asymmetric, Environmental and Resource Economics,
http://link.springer.com/article/10.1007/s10640-015-9956-3


6-12-2016 id:3020

Nicos Christodoulakis, 2016. "After Civil War: Division, Reconstruction, and Reconciliation in Contemporary Europe". Edited by Bill Kissane (Book review). Journal of Modern Greek Studies, Volume 34, Number 2, October 2016 , pp. 423-427.
https://muse.jhu.edu/article/631690


18-10-2016 id:2858

Drakos Konstantinos and Seraina Anagnostopoulou, (2016) "Bank Loan Terms and Conditions: Is There a Macro Effect?", Research in International Business and Finance, 37, 269-282.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.11.012


18-10-2016 id:2859

Vasileios Koutras and Drakos Konstantinos, (2016) "A Generalized Polynomial-Logistic Distribution and Applications", Communications in Statistics: Theory and Methods, 45(18), 5478-5494.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03610926.2014.944666


27-9-2016 id:2826

Christodoulakis Nicos, 2016. "An Economic Analysis of Conflicts: With an Application to the Greek Civil War 1946-1949".
Springer Verlag. ISBN 978-3-319-32261-2, pp 160.
http://www.springer.com/gb/book/9783319322605


8-9-2016 id:2803

Fouskakis, D. and Ntzoufras, I. (2016). Power-Conditional-Expected Priors: Using g-priors with Random Imaginary Data for Variable Selection. Journal of Computational and Graphical Statistics, 25, 647-664
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10618600.2015.1036996


8-9-2016 id:2802

Fouskakis, D. and Ntzoufras, I. (2016). Limiting behavior of the Jeffreys Power-Expected-Posterior Bayes Factor in Gaussian Linear Models. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 30, 299-320
http://www.imstat.org/publications/bjps/bjps_30_2.html


3-6-2016 id:2738

Christodoulakis Nicos and Vassilis Sarantides (2016) "External asymmetries in the euro area and the role of foreign direct investment", The World Economy
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/twec.12406/abstract


4-2-2016 id:2597

Tsekrekos A. E. and Yannacopoulos, A. N. (2016) "Optimal switching decisions under stochastic volatility with fast mean reversion", European Journal of Operational Research, vol. 251, no. 1, pp. 148-157.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221715011200


21-1-2016 id:2585

Vitoratou, S., Ntzoufras, I. and Moustaki I (2016) "Explaining the behavior of joint and marginal Monte Carlo estimators in latent variable models with independence assumptions", Statistics and Computing, 26, 333-348.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11222-014-9495-8


21-1-2016 id:2584

Perrakis, K. and Ntzoufras, I. (2015) "Stochastic Search Variable Selection (SSVS)", Wiley StatsRef: Statistics Reference Online
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118445112.stat07829/abstract


21-1-2016 id:2583

Charitidou, E., Fouskakis, D. and Ntzoufras, I.. (2015) "Bayesian transformation family selection: moving towards a transformed Gaussian universe". The Canadian Journal of Statistics, 43, 600-623
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.11261/abstract


21-1-2016 id:2582

Fouskakis, D., Ntzoufras, I. and Draper, D. (2015)
"Power-Expected-Posterior Priors for Variable Selection in Gaussian Linear Models", Bayesian Analysis, 10, 75-107
http://projecteuclid.org/euclid.ba/1422468424


Αρχείο Δημοσιεύσεων