Σύντομο Βιογραφικό

ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

CVphotoΚαθηγητής
Σε εκπαιδευτική άδεια
210-8203 198
xepapad@aueb.gr
http://www.aueb.gr/users/xepapadeas/xepapadeas/
Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Ο Αναστάσιος Ξεπαπαδέας είναι Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Τμήμα ΔΕΟΣ έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Πρόεδρος του Τμήματος.

Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΜΑ) στα Οικονομικά από το Οικονομικό Τμήμα του University of Manchester και Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, University of Helsinki, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Université d'Auvergne, Fontazionne ENI (FEEM), International Centre for Theoretical Physics).

Υπήρξε Πρόεδρος της European Association of Environmental and Resource Economists και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Beijer Institute of Ecological Economics της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών. Κατά την δεκαετία (2005-2014) ήταν εκδότης (editor in chief) του περιοδικού Environment and Development Economics, του οποίου είναι τώρα μέλος του Editorial Board. Είναι co-editor του περιοδικού Environmental and Resource Economics και associate editor των περιοδικών Dynamic Games and Applications και Studies in Non Linear Dynamics and Econometrics, ενώ έχει διατελέσει co-editor του Journal of Environmental Economics and Management, και associate editor των περιοδικών Environmental and Resource Economics και Water Resources Research.

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε κορυφαία διεθνή περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα American Economic Review, Science, European Economic Review, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Environmental Economics and Management, Journal of Economic Geography, Journal of Mathematical Economics, Journal of Public Economics, Journal of Risk and Uncertainty, Environmental and Resource Economics, Regional Science and Urban Economics, Resource and Energy Economics, Water Resources Research ενώ έχει εκδώσει σε διεθνείς και ελληνικούς εκδοτικούς οίκους, τρία βιβλία ως συγγραφέας και πέντε ως επιμελητής έκδοσης. Με βάση το Google Scholar έχει σήμερα (Νοέμβριος 2016) 4793 αναφορές (citations) και h-index = 35.

Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής και συντονιστής σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής με εθνική και διεθνή χρηματοδότηση.

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα χωροχρονικής ανάλυσης δυναμικών συστημάτων με εφαρμογές στην οικονομική μεγέθυνση και διαχείριση πόρων, οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, περιβαλλοντικής πολιτικής, ανάλυσης οφέλους-κόστους, ανάλυσης κινδύνου και αβεβαιότητας.


Εκτύπωση Σελίδας