Σύντομο Βιογραφικό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ

CVphotoΚαθηγητής

210-8203 185 | 210-8203 157
panosc@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Είναι Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, και διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», όπου ασκεί τον επιστημονικό συντονισμό της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας. Προηγουμένως ήταν Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1986-2003), όπου επίσης διετέλεσε πρόεδρος. Από το 1992 έως το 2003 διηύθυνε το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Επισκέπτης καθηγητής στο Universite de Paris - Sud, το Conservatoire National des Arts et Metiers και το University of Toronto και επισκέπτης ερευνητής στο IBM T.J. Watson Research Center και το Operations Research Center, MIT.

Έχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ. Πολυτεχνείο (1978), Master of Science in Electrical Engineering από το Carnegie-Mellon University (1979) και Doctor of Science in Operations Research από το Massachusetts Institute of Technology (1983).

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: ψηφιακή επιμέλεια και διατήρηση, παράσταση γνώσεων και εννοιολογική μοντελοποίηση, οντολογίες, σημασιολογική πρόσβαση πληροφορίας, συστήματα στήριξης αποφάσεων και διαχείρισης γνώσεων, πολιτισμική πληροφορική και ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Έχει χρηματίσει κύριος ερευνητής ή επιστημονικός υπεύθυνος σε πάνω από 35 εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Έχει επιβλέψει 5 διδακτορικές διατριβές και 50 μεταπτυχιακές εργασίες.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων ή ως κεφάλαια βιβλίων.


Εκτύπωση Σελίδας