Σχολές και Τμήματα

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιδιώκει και παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Στόχος είναι η κατάρτιση ικανών στελεχών, ώστε να ανταποκριθούν στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων στους τομείς που καλλιεργεί, ικανών να γίνουν φορείς δημιουργίας.

Έχοντας ως στόχο να μπορεί να συγκριθεί και να "ανταγωνιστεί" με τα αντίστοιχα καλύτερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα. Το επιστημονικό του προσωπικό, το οποίο διαθέτει τόσο εθνικές όσο και διεθνείς διακρίσεις, εξασφαλίζει την υψηλή ποιοτική στάθμη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. Οι υποδομές και ο εξοπλισμός σταδιακά εκσυγχρονίζονται και το Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, καλύπτοντας με τον καλύτερο και πληρέστερο δυνατό τρόπο όλα τα γνωστικά πεδία και αντικείμενα της κάθε επιστήμης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποιότητα του έργου του Πανεπιστημίου διασφαλίζεται και από το ποιοτικό επίπεδο των φοιτητών του.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει τρεις σχολές στις οποίες εντάσσονται οκτώ Τμήματα. Σε κάθε ένα από τα Τμήματα πραγματοποιούνται Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Επικεφαλής της κάθε Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και του κάθε Τμήματος, ο Πρόεδρος.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 78/2013 "Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών" (Α' 119), οι Σχολές και τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι τα ακόλουθα:

 1. Σχολή Οικονομικών Επιστημών (School of Economic Sciences) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:

  1. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  2. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
 2. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (School of Business) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:

  1. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  2. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  4. Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 3. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (School of Information Sciences and Technology) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:

  1. Τμήμα Πληροφορικής
  2. Τμήμα Στατιστικής

Οι Κοσμήτορες των Σχολών και οι Πρόεδροι των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι οι ακόλουθοι:

Οι Κοσμήτορες των Σχολών

Σχολή Κοσμήτορας
Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής Αναστάσιος Ξεπαπαδέας
Διοίκησης Επιχειρήσεων Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Καθηγητής Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων

Τμήμα Πρόεδρος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Καθηγητής Αντώνιος Ντέμος
Οικονομικής Επιστήμης Καθηγήτρια Ελένη Λουρή
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Καθηγητής Γεώργιος Γιαγλής
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αν. Καθηγήτρια Αφροδίτη Παπαδάκη
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Καθηγητής Βλάσιος Σταθακόπουλος
Πληροφορικής Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης
Στατιστικής Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης

Οι Προπτυχιακές Σπουδές στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών βασίζονται στο σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που καταρτίζει η Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος. Η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα (τέσσερα έτη) και το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό.