Στιγμές Συγκλήτου

Η παρούσα σελίδα σκοπό έχει να ενημερώνει την κοινότητά μας για αποφάσεις της Συγκλήτου με ειδικότερο ενδιαφέρον, στοχεύοντας με αυτό τον τρόπο στην ενεργή συμμετοχή όλων στην κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο. Δεν αποσκοπεί στην περιληπτική απόδοση των πρακτικών της Συγκλήτου.

Παρακάτω θα βρείτε αυτή την ενημέρωση ανά συνεδρίαση της Συγκλήτου.