Έντυπα ΟΠΑ

 

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ για τους Πρωτοετείς 2016

Έντυπο Μεταπτυχιακά Προγράμματα 2016

Έντυπο Τμήματα και Ειδικότητες 2016
 
 

Παλαιότερα Έντυπα


Έντυπο Τμήματα και Ειδικότητες 2015

Ενημερωτικό έντυπο Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας 2015

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ 2014-2015

Έντυπο Μεταπτυχιακά Προγράμματα 2014
 

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ για τους Πρωτοετείς 2014

Ενημερωτικό Έντυπο ΟΠΑ 2012-2013

Ενημερωτικό Έντυπο
Γραφείου Διασύνδεσης 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ 2012
 

Prospectus 2010-2011

ΟΔΗΓΟΣ
Προπτυχιακών Σπουδών
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
2009-2010

Eνημερωτικό Έντυπο
για τους Πρωτοετείς
2011

Ενημερωτικό Φυλλάδιο
για Μαθητές Λυκείου
2011-2012
 

Οδηγός Ερευνητικών
Εργαστηρίων 2008

Research Laboratories:
A Bridge to Partnership in Research 2009

Welcome to Business Confucius Institute in Athens

Εκδόσεις ΟΠΑ
Δεκέμβριος 2009