­

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πατησίων 80, 4ος όροφος, Αθήνα.

Τηλ: 2108203364

Ηλ. αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr.

 

Βιογραφικό Σημείωμα,  Curriculum Vitae

 

 

ΕΡΕΥΝΑ

Market reaction to actual daily share repurchases in Greece

 

Bank capital regulation in a barrier option framework

Τα τεκμαιρόμενα διαθέσιμα του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων ως εφαρμογή της θεωρίας των ενδεχομένων απαιτήσεων

 

ΒΙΒΛΙΟ

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων: Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014, Αθήνα.

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Λεξικό Χρηματοοικονομικών Όρων (Αγγλοελληνικό)