ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πατησίων 80, 4ος όροφος, Αθήνα.

Τηλ: 2108203364, Ηλ. αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr

 

Βιογραφικό Σημείωμα     Curriculum Vitae  

 

 

ΕΡΕΥΝΑ

Bank capital regulation in a barrier option framework

 

Εγγύηση καταθέσεων και ενδεχόμενες απαιτήσεις

 

 

ΒΙΒΛΙΟ

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων: Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014, Αθήνα.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Λεξικό Χρηματοοικονομικών Όρων (Αγγλοελληνικό)