Ίων Ανδρουτσόπουλος

This page in English
 
Αρχική σελίδα
> Επικοινωνία
Δημοσιεύσεις
'Εργα
Διδασκαλία
Φοιτητές
 
Ομάδα
Εργαστήριο
Τμήμα
ΟΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Ίων Ανδρουτσόπουλος,
Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα.
Διεύθυνση γραφείου:
Κεντρικά κτίρια ΟΠΑ (Πατησίων 76), πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος.
Ώρες γραφείου (στείλτε μου καλύτερα e-mail την προηγούμενη ημέρα προς επιβεβαίωση):
Τρίτη 11:00-13:00 στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών (κτίριο Τροίας, αίθουσα 301),
Πέμπτη 16:00-18:00 στο γραφείο μου.
Τηλέφωνο γραφείου:
+30-210-8203122
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ion ατ aueb τελεία gr, αλλά παρακαλώ δείτε τις συχνές ερωτήσεις πριν μου στείλετε μήνυμα.
Συχνές ερωτήσεις:
Για ερωτήματα σχετικά με μαθήματα που διδάσκω, παρακαλώ μελετήστε (και ακολουθήστε) τις οδηγίες επικοινωνίας κάθε μαθήματος πριν μου στείλετε μήνυμα. Δείτε τις εισαγωγικές διαφάνειες κάθε μαθήματος στο e-class.
Δεν υπάρχουν θέσεις πρακτικής άσκησης στην ομάδα μου.
Επιβλέπω πρακτικές ασκήσεις (εκτός ΟΠΑ) μόνο φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ και μόνο αν είναι άμεσα σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ιδιαίτερα με την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας ή τη Μηχανική Μάθηση.
Για θέματα πτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών που προτείνω και προαπαιτούμενα, δείτε αυτό το έγγραφο.
Παρέχω συστατικές επιστολές μόνο σε φοιτητές των οποίων ήμουν επιβλέπων (π.χ. πτυχιακής ή μεταπτυχιακής εργασίας, διδακτορικού), καθώς και σε φοιτητές που είχαν εξαιρετικούς βαθμούς (9 ή 10) σε μαθήματα που δίδαξα. Αν παρακολουθήσατε περισσότερα του ενός μαθήματα που δίδαξα, πρέπει να έχετε εξαιρετικούς βαθμούς σε όλα.
Προσωπική σελίδα:
http://www.aueb.gr/users/ion/
Twitter:
https://twitter.com/ionandrou
Office window photo.
Office photo.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαρτίου 2019.