Ίων Ανδρουτσόπουλος

This page in English
 
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Δημοσιεύσεις
'Εργα
Διδασκαλία
> Φοιτητές
 
Ομάδα
Εργαστήριο
Τμήμα
ΟΠΑ
 

Φοιτητές

Φωτογραφία ομάδας Για προτεινόμενα θέματα νέων μεταπτυχιακών και πτυχιακών εργασιών, δείτε εδώ.

Διατίθενται οι παρακάτω διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες φοιτητών που έχω επιβλέψει ή συνεπιβλέψει. Αρκετές από αυτές συνοψίζονται σε άρθρα περιοδικών ή συνεδρίων (δείτε τη σελίδα των δημοσιεύσεών μου). Το λογισμικό που συνοδεύει μερικές από τις εργασίες διατίθεται από τη σελίδα λογισμικού και δεδομένων της Ομάδας Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του ΟΠΑ ή/και τη σελίδα των δημοσιεύσεών μου.

Διδακτορικές διατριβές

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

Πτυχιακές εργασίες


Τελευταία ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2018.