Ελβετία


 Γενικές εισαγωγικές πληροφορίες

  Επίσκεψη στην Ελβετία ως τουρίστας

  Εργασιακή απασχόληση στην Ελβετία

  Η αγορά εργασίας

  Αναζήτηση Εργασίας

  Μερική απασχόληση – εργασιακή τοποθέτηση (An pair position)

  Σύγκριση των αποκτηθέντων επαγγελματικών προσόντων από χώρα σε χώρα

  Φορολογία και κοινωνική ασφάλιση

 Συνθήκες εργασίας

 Επαγγελματική κατάρτιση στην Ελβετία

 Άλλοι τύποι κατάρτισης στην Ελβετία

 Γλωσσική κατάρτιση

 Σπουδές στην Ελβετία

 Ανώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Baccalaureate)

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και HES)


 

Γενικές εισαγωγικές πληροφορίες

Βάσει στατιστικών ανακοινώσεων κατά το 1996, η Ελβετία έχει πληθυσμό περίπου 7.000.000. Οι κάτοικοι ομιλούν τέσσερις γλώσσες όπως Γερμανικά (το 70% του πληθυσμού), Γαλλικά (20%), Ιταλικά (7%) και Reto-romanche (0,6%). Για σπουδές και εργασιακή απασχόληση χρειάζεται ένα καλό επίπεδο είτε στη Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα (εξαρτάται σε ποιό μέρος της χώρας διαμένει ο ενδιαφερόμενος). Με την πάροδο των ετών οι νέοι Ελβετοί ομιλούν και Αγγλικά.

Η Ελβετία είναι μέρος της EFTA (European Free Trade Area) όπως και το Liechtenstein, η Ισλανδία και η Νορβηγία. Δεν είναι όμως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΕΑ). Η Ελβετία αρνήθηκε να ενταχθεί στην ΕΕΑ (στις 6 Δεκεμβρίου 1992) και κατ’επέκταση η σχέση της Ελβετίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση οργανώνεται και υλοποιείται στα πλαίσια ενός συστήματος συμφωνιών για θέματα όπως: Μεταφορές, κινητικότητα του πληθυσμού, δικαίωμα εργασίας κτλ. Εάν η Ελβετία θα ενταχθεί στην ΕΕ και ΕΕΑ είναι αδύνατο να βεβαιωθεί προς το παρόν.

Η ομοσπονδία της Ελβετίας αποτελείται από 26 νομούς. Κάθε νομός έχει δικό του σύνταγμα, κυβέρνηση και σύστημα δικαιοσύνης. Η ομοσπονδία συνολικά, βάσει του συντάγματος έχει περιορισμένες και αυστηρά καθορισμένες υπευθυνότητες δίνοντας τη δυνατότητα στους νομούς να δρουν με μεγαλύτερη ανεξαρτησία για θέματα όπως απασχόληση και εκπαίδευση. Επομένως, οι διαδικασίες για απασχόληση και σπουδές στην Ελβετία πιθανόν να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

Το ακόλουθο κείμενο επικεντρώνεται σε μία γενική ανασκόπηση και παρουσίαση των δυνατοτήτων και συνθηκών για απασχόληση και σπουδές σ’ένα συγκεκριμένο νομό (π.χ. στην Δυτική Ελβετία). Βέβαια οι πληροφορίες είναι γενικές σχετικά με το τι ισχύει σε άλλες περιοχές της Ελβετίας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν επικοινωνίας με τις ακόλουθες διευθύνσεις. Επίσης μπορείτε να κοιτάξετε τις γενικές πληροφορίες αυτής της βάσης δεδομένων για απασχόληση και σπουδές εκτός της χώρας σας.

 

 


Επίσκεψη στην Ελβετία ως τουρίστας

Η Ελβετία παρέχει πολύ καλές δυνατότητες διαμονής, όσον αφορά τη μισθοδοσία και το κόστος ζωής. Οι ακόλουθες στατιστικές δίνουν μία γενική εικόνα του κόστους ζωής στην Ελβετία.

Μέσος μηνιαίος μικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα για 40 ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης:

Επαγγελματική-επιστημονική απασχόληση: Euro 5,200

Τεχνική απασχόληση : Euro 4,000

Εργασία χωρίς εκπαίδευση : Euro 2,300

Φόρος και κοινωνική ασφάλιση: κρατήσεις

(πηγή: OECD-1994)

Ποσοστό φόρου : 21,5%

Κοινωνική ασφάλιση : 12,4%

 

Δείκτης τιμών καταναλωτικών προϊόντων (% αύξηση από 1990-1994)

(πηγή: Federal Office of Statistics)

 

Προϊόντα διατροφής_______ +4,8%

Αναψυκτικά______________ +2,7%

Καπνός___________________+14,5%

Ρουχισμός και Υπόδηση_____+12,7%

 

Εργασιακή απασχόληση στην Ελβετία

Κάθε ευρωπαίος πολίτης που επιθυμεί να εργαστεί στην Ελβετία χρειάζεται τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

Κάθε εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει κάποιον αλλοδαπό στην εταιρία του είναι υποχρεωμένος να πάρει άδεια εργασίας και παραμονής για τον εργαζόμενό του.

Διάφοροι τύποι άδειας εργασίας και παραμονής υπάρχουν ως εξής:

Άδεια τύπου Α: Εποχιακή άδεια (Saison willigung) για εποχιακή απασχόληση στον κατασκευαστικό, ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα, με ανώτερο όριο παραμονής 9 μήνες. Κατά μέσον όρο η άδεια είναι για 4 μήνες (η ημερομηνία εισόδου και εξόδου από την χώρα πρέπει να καθορίζονται και να τηρούνται με αυστηρότητα).

Άδεια τύπου Β: Τυπική ενός έτους άδεια, για μια συγκεκριμένη εργασία, έγκυρη για μία περιορισμένη χρονική περίοδο και με δυνατότητα επανανέωσης. Αυτή η άδεια επιτρέπει και στα μέλη της οικογένειας του εργαζόμενου να εισέλθουν στη χώρα.

Άδεια τύπου C: Μόνιμη άδεια παραμονής. Αυτός ο τύπος άδειας επιτρέπει στον κάτοχο να δουλέψει ελεύθερα σε κάθε επάγγελμα (εκτός στα ιατρικά και νομικά επαγγέλματα). Αυτή η άδεια δίνεται σε άτομα που έχουν άδεια τύπου Β για περισσότερα από 5 χρόνια, επίσης λαμβάνεται υπόψη η εθνική προσέλευση του ενδιαφερόμενου.

Άδεια τύπου G: Αυτή η άδεια δίνεται σε άτομα που δουλεύουν σε συνοριακές περιοχές γειτονικών χωρών όπως π.χ. στη Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία. Άλλες επιλογές υπάρχουν όπως αίτηση για ελβετική υπηκοότητα ή διαμονή μετά τη συνταξιοδότηση στην Ελβετία, αλλά αυτές οι δυνατότητες είναι δύσκολες και συνήθως απαιτούν, ο ενδιαφερόμενος να έχει οικογένεια στην Ελβετία.

Ένας μη-Ελβετός πολίτης, χωρίς την άδεια εργασία και παραμονής δεν επιτρέπεται να πληρώνεται στην Ελβετία. Επιπλέον, οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο απασχόλησης και μετακινήσεις από νομό σε νομό απαιτούν περαιτέρω εγκρίσεις.

 


Η αγορά εργασίας

Όπως κάθε ευρωπαϊκή χώρα, η Ελβετία παρουσιάζει αύξηση στο δείκτη ανεργίας κατά την τελευταία δεκαετία. Το 1997, ο δείκτης ανεργίας ήταν 5,2% (7% για τις γαλλόφωνος και ιταλόφωνες περιοχές και 4,5% για τις γερμανόφωνες).

Η παροχή υπηρεσιών στην Ελβετία είναι πολύ ανεπτυγμένη και αποτελείται από τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (η Ελβετία είναι ο κόμβος της Ευρώπης για διεθνείς συναλλαγές εταιριών). Άλλες σημαντικές βιομηχανίες περιλαμβάνουν επεξεργασία μετάλλων, μηχανικές κατασκευές, κατασκευή ρολογιών, επίσης χημικές βιομηχανίες, επεξεργασία τροφίμων, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ειδών πολυτέλειας. Ένας αριθμός εταιριών ασχολείται με νέες τεχνολογίες για μικρο-ηλεκτρονική, ανάλυση στοιχείων και επικοινωνίες.

Η γεωργία αποτελείται από κτηνοτροφία και παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων. Η παραγωγή και εξαγωγή τυριού, η επεξεργασία σιτηρών και καλλιέργεια φρούτων είναι σημαντικό μέρος του εμπορίου της Ελβετίας. Η Ελβετία έχει μία σημαντική τουριστική βιομηχανία, η οποία απασχολεί πολλούς μη-ελβετούς πολίτες. Επίσης διαθέτει παγκόσμιας φήμης οργανωμένες περιοχές για σκι, διαθέτει βουνά με φυσική ομορφιά χωρίς να ξεχνάμε τους πολυεθνικούς οργανισμούς που εδρεύουν στη Γενεύη και τη Λωζάνη, όπως το UNO και EFTA, ο διεθνής Ερυθρός Σταυρός, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (World Trade Organization).

 


Αναζήτηση Εργασίας

Μία από τις δυσκολίες για έναν αλλοδαπό στην Ελβετία που ψάχνει για δουλειά είναι ότι βάσει του ελβετικού νόμου (αντίθετα με την ΕΕ και ΕΕΑ νομοθεσία στην οποία δεν συμμετέχει η Ελβετία) η προτεραιότητα για εργασία δίνεται στους Ελβετούς πολίτες ή σε αυτούς που έχουν άδεια παραμονής επ’αρίστου. Όταν προκύπτουν ευκαιρίες για αλλοδαπούς, αυτές συνήθως προκύπτουν σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς, όπως τράπεζες και ασφάλειες, τουρισμό, κατασκευές (εποχιακά), ιατρικά επαγγέλμτα και σε ορισμένους διεθνείς οργανισμούς. Μερικοί διεθνείς οργανισμοί συνήθως προσλαμβάνουν εκτός Ελβετίας και αυτό γίνεται για λόγους πρόσληψης εξειδικευμένων στελεχών και κύρους της εταιρίας.

Ο δημόσιος φορέας απασχόλησης δεν φροντίζει να βρει απασχόληση για μη-Ελβετούς πολίτες (ευρωπαίους ή όχι) και προτείνεται σε όποιον επιθυμεί να βρει δουλειά στην Ελβετία να αρχίσει την διαδικασία από την πατρίδα του προτού μετακινηθεί.

Οι επιλογές για εξεύρεση εργασίας περιλαμβάνουν την επικοινωνία με ελβετικές εταιρίες ή διεθνείς οργανισμούς (βλ. καταλόγους για να εντοπίσετε κάποιους φορείς) ή τη χρήση ειδικών γραφείων εύρεσης εργασίας και εταιριών που ειδικεύονται σε προσλήψεις. Εναλλακτικά, ο ελβετικός τύπος δημοσιεύει ανοίγματα εργασίας, στα Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά και κατάλληλες εφημερίδες είναι: Tribune de Geneve (Τετάρτες), 24 Heures (Πέμπτες), Le Temps (Παρασκευές), Tages Anzeiger (Τρίτες, Πέμπτες και Σάββατα) και Neue Zurcher Zertung or NZZ (Τετάρτες και Σάββατα).

 


Μερική απασχόληση – εργασιακή τοποθέτηση (An pair position)

Εάν είστε μεταξύ των ηλικιών 18 & 30 και θέλετε να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας ικανότητες μπορείτε να παραμείνετε στην Ελβετία, στα πλαίσια εργασιακής τοποθέτησης (συνήθως για μια περίοδο 6-18 μηνών) – εμπειρία σε babysitting απαιτείται για αυτόν τον τύπο απασχόλησης, αλλά δικαιούστε 4 ώρες εβδομαδιαία δωρεά εκμάθηση της γλώσσας σε σχολείο ή ινστιτούτο, παράλληλα ότι θα ζείτε και θα εργάζεστε σε μια ελβετική οικογένεια. Η άδεια διαμονής συνήθως ζητείται από την οικογένεια που επιθυμεί να σας προσλάβει και στέλνεται σε εσάς προτού εισέλθετε στην Ελβετία.

Οι εργοδότες συνήθως προσφέρουν πλήρη διαμονή και μισθό τουλάχιστον 300 Euro κάθε μήνα (διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή). Για να βρείτε μία au-pair θέση στην Ελβετία, πρέπει να ενημερωθείτε από εφημερίδες και δημοσιεύσεις ή να εγγραφείτε σ’ένα ειδικό γραφείο στη χώρα σας – επίσης ο επαγγελματικός σας σύμβουλος μπορεί να σας καθοδηγήσει κατάλληλα.

 


Σύγκριση των αποκτηθέντων επαγγελματικών προσόντων από χώρα σε χώρα

Όπως σε όλες τις χώρες, η σύγκριση των προσόντων δεν είναι εύκολη από χώρα σε χώρα. Πρώτα πρέπει να ελέγξετε αν η χώρα σας έχει συνάψει ιδιαίτερη συμφωνία με την Ελβετία. Αν αυτό δεν συμβαίνει, συνήθως τα διπλώματά σας ή βεβαιώσεις αναγνωρίζονται όταν η διάρκεια της εκπαίδευσης και το αντικείμενο ανταποκρίνεται αδρά σ’αυτό αντίστοιχα ενός Ελβετού πολίτη.

Η πρόσβαση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (τα οποία απαιτούν πανεπιστημιακές γνώσεις) αναγνωρίζεται όταν ο ενδιαφερόμενος καλύψει τα κενά των σπουδών του με περαιτέρω παρακολούθηση μαθημάτων σ’ένα ελβετικό πανεπιστήμιο.

Γενικά, οι επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα αναγνωρίζονται να εξασκήσουν το επάγγελμά τους, όταν αποκτήσουν ειδική άδεια, δηλαδή μετά παραμονή 5 ετών στη χώρα και ενώ εργάζονταν συνέχεια και βέβαια αφού πριν έχουν πάρει άδεια τύπου Β.

Ορισμένα επαγγέλματα εξασκώνται αποκλειστικά από ελβετούς πολίτες, ασχέτως του πόσο εκπαιδευμένοι είναι αλλοδαποί επιστήμονες, όπως π.χ. τα ιατρικά και νομικά επαγγέλματα.

 


Φορολογία και κοινωνική ασφάλιση

Γενικά, εάν είστε κάτοχος μίας περιορισμένης διάρκειας άδειας για απασχόληση ή διαμονή (άδεια Α ή Β) ο εργοδότης σας παρακρατεί φόρο από τις μηνιαίες αποδοχές σας. Συνεισφορές για συνταξιοδότηση και ασφάλεια αναπηρίας, επίσης ασφάλεια ανεργίας παρακρατούνται από τον μισθό σας.

Η ασφάλεια υγείας και ατυχημάτων είναι υποχρεωτική στην Ελβετία για μία περίοδο έμισθης εργασίας (ακόμη και για χρονικές περιόδους απασχόλησης μικρότερες των 3 μηνών), αν και η επαγγελματική υποχρέωση για ασφάλιση του εργαζόμενου είναι υποχρέωση του εργοδότη.

Οι διακανονισμοί που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΕΑ δεν ισχύουν για την Ελβετία, επομένως όλη η ιατρική περίθαλψη πρέπει να πληρωθεί εκτός αν η ιδιωτική ασφάλιση αναλάβει κάποιο μέρος. Η ένταξη σε ελβετικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας καλύπτει πλήρως την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, εκτός της οδοντιατρικής θεραπείας και ορισμένων ιατρικών βοηθημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι συνήθως πληρώνουν 10-25% του συνολικού κόστους.

Διεθνείς συμφωνίες ισχύουν για τις συνθήκες οι οποίες αφορούν την κοινωνική ασφάλιση μη-ελβετών πολιτών. Κάθε εργαζόμενος στην Ελβετία αυτόματα προσφέρει στην ασφάλιση για ανεργία ασχέτως εθνικότητας. Το ποσοστό παρακράτησης για ασφάλιση ανέργων είναι περίπου 3-4% του μισθού και πληρώνεται παράλληλα από τον εργαζόμενο και εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι στις συνοριακές ζώνες μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ιταλίας έχουν δικαίωμα λήψης επιδόματος για ανεργία. Όλοι οι άλλοι Ε.Ε. πολίτες πρέπει να έχουν δουλέψει για τουλάχιστον 12 μήνες και να έχουν άδεια τύπου Β για να πάρουν επίδομα ανεργίας.

 


Συνθήκες εργασίας

Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι εντάσσονται στο ίδιο μισθολογικό όριο όπως και οι ελβετοί εργαζόμενοι. Οι εμπορικοί οργανισμοί της Ελβετίας για διάφορους οικονομικούς κλάδους έχουν συνυπογράψει συμφωνίες οι οποίες καθορίζουν τα χαμηλά και τυπικά όρια μισθοδσίας για εργαζόμενους. Συνδικάτα επίσης για εμπόριο υπάρχουν για πολλά επαγγέλματα. Ο ρόλος τους είναι υποστηρικτικός ως προς τα ενδιαφέροντα των μελών τους στα πλαίσια της εθνικής οικονομίας της χώρας. Εξαιτίας αυτών των συμφωνιών μεταξύ των τριμερών επιτροπών, οι απεργίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες στην Ελβετία.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας μπορείτε να απευθύνεστε στα εμπορικά τοπικά επιμελητήρια και γραφεία εύρεσης εργασίας της Ελβετίας.

 

Χρήσικες διευθύνσεις

Άδειες εργασίας

Office Federal des Entrangers

Section main d’oeuvre et immigration

Quellenweg 15

3003 BERN-WABERN

Switzerland

Tel:+41 31 322 28 99

Συνθήκες εργασίας

Office Federal du Developpement Economique et de l’Emploi (OFDE)

Budnesgasse 8

3003 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 322 29 44

Εμπορικά Επιμελητήρια

Union Centrale des Associations Patronales Suisses (UCAPS)

Florastrasse 44

8034 ZURICH

Switzerland

Tel: + 41 1 383 07 58

Union Helvetia – Societe suisse des employes d’hotel et de restaurant

Adligenswilerstrasse 22

6002 LUZERN

Switzerland

Tel: +41 41 418 22 22

Gastrosuisse

Blumenfeldstrasse 20

8046 ZURICH

Switzerland

Tel: +41 1 377 51 11

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με:

Annuaire Suisse de la vie publique, foires et expositions

Published by Schwabe & Co

PO Box 832

44132 MUTTEN

Switzerland

Tel: +41 61 467 85 85

Κοινωνική ασφάλιση

Office Federal des Assurances Sociales

Effigerstrasse 33

3003 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 322 90 11

Εργασιακή τοποθέτηση

Pro Filia

Avenue de Rumine 32

1005 LAUSANNE

Switzerland

Tel: +41 21 323 77 66

Amies de la Jeune Fille

Rue du Simplon 2

1006 LAUSANNE

Switzerland

Tel: +41 21 616 26 45

Αναγνώριση σπουδών

Office federal de la formation professionnelle et de la technologie

Section reconnaissance des diplomes et formation professionnelle

Effigerstrasse 27-

3003 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 322 29 85

 


Επαγγελματική κατάρτιση στην Ελβετία

Η πλέον διαδεδομένη μορφή επαγγελματικής κατάρτισης είναι η μαθητεία στις επιχειρήσεις συνδυαζόμενη με περιόδους θεωρητικής κατάρτισης σε κάποιο σχολείο ή ινστιτούτο. Γενικά, η επαγγελματική κατάρτιση ξεκινά κατόπιν ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ηλικία 15-16 ετών) και διαρκεί 2-4 έτη εξαρτώμενη πάντα από το είδος του επαγγέλματος. Τα σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης παρέχουν δωρεάν σπουδές. Ο μαθητευόμενος λαμβάνει ειδικό επίδομα κατάρτισης (εξαρτάται από το είδος της κατάρτισης και την κατηγορία του επαγγέλματος).

Ορισμένες επαγγελματικές σπουδές αποκτώνται σε ειδικά επαγγελματικά σχολεία όπου η φοίτηση είναι ολικής διάρκειας (full-time). Για παράδειγμα εμπορικά σχολεία, νοσοκομειακά κτλ. Επιπλέον, είναι δυνατόν ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει στη συνέχεια εκπαίδευση σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οποία οδηγεί σε επαγγελματικά τίτλο «Maturite», κάτι αντίστοιχο τυ Baccalaureate στη Γαλλία.

Τα βιομηχανικά επαγγέλματα, τα εμπορικά, οι τέχνες, τα τραπεζικά, τα ασφαλιστικά, τα μεταφορικά, τα ξενοδοχειακά και κάποια άλλα παρεμφερή είναι τα πλέον δημοφιλή για επαγγελματική κατάρτιση στην Ελβετία.

Κατά το τέλος της κατάρτισης ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει σε εξετάσεις που περιλαμβάνουν πρακτικές, θεωρητικές και γενικές γνώσεις, τις οποίες όταν επιτυχώς περάσει του απονέμεται το δίπλωμα Federal Certificate of Capacity (CFC). Με αυτό το δίπλωμα μπορεί να εργαστεί ο ενδιαφερόμενος. Ορισμένοι σπουδαστές προσλαμβάνονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις που τους παρείχαν την κατάρτιση.

Μετά την ολοκλήρωση του CFC, εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του μπορεί να παρακολουθήσει ένα απ’τα Higher Vocational Schools ή Advanced Vocational Training Schools (βλ. Σπουδές στην Ελβετία).

Εάν δεν είστε Ελβετός πολίτης και επιθυμείτε να μαθυτεύσετε στην Ελβετία, μπορείτε να ρωτήσετε το μελλοντικό σας εργοδότη ή υπεύθυνο κατάρτισης να ζητήσει εκ μέρους σας άδεια εργασίας/παραμονής στην Ελβετία, από τις τοπικές αρχές. Αυτή η άδεια θα ισχύει μόνο για το διάστημα των σπουδών σας και αν επιθυμείτε να παραμείνετε περισσότερο θα χρειαστείτε νέα άδεια.

Επειδή η μαθητεία εμπίπτει στην κατηγορία της απασχόλησης παρά των σπουδών, θα χρειαστείτε να πληρώνετε για κοινωνική ασφάλιση και ασφάλεια υγείας όπως ένα κανονικός ελβετός πολίτης (βλ. Εργασιακή απασχόληση στην Ελβετία).

Μία εναλλακτική τακτική είναι να ξοδέψετε ένα χρονικό διάστημα κατά την επαγγελματική σας κατάρτιση στην Ελβετία. Το κέντρο «Centre d’Information et de Coordination Suisse» μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για σχετικές δυνατότητες που έχετε. Αυτή η χρονική περίοδος πρέπει να αναγνωριστεί από τον εργοδότη ή υπεύθυνο κατάρτισης στη χώρα σας και πρέπει να έχετε γραπτή απόδειξη αναγνώρισης πριν παραμείνετε στην Ελβετία.

Η κατάρτισή σας πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική γνώση αντίστοιχη σε διάρκεια μίας ελβετικής κατάρτισης. Το γραφείο «Office Federal de la formation professionnelle et de la technologie» μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Για ιατρικά επαγγέλματα καλό είναι να επικοινωνήσετε με τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό.

Για αγροτικά επαγγέλματα το γραφείο «Office federal de l’ Agriculture» μπορεί να σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.

 

 

 

Χρήσικες πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Office Federal du Developpement Economique et de l”Emploi (OFDE)

Bundesgasse 8

3003 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 322 29 44

Office Federal de la Formation Professionnelle et de la Technologie (OFPT)

Effingerstrasse 27

3003 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 322 21 29

Ισοδυναμία πτυχίων

Office Federal de l’Agriculture

Mattenhofstrasse 5

3003 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 322 25 11

Croix-Rouge Suisse

Service de la formation professionnelle

Werkstrasse 18

3084 WABERN

Switzerland

Tel: +41 31 960 75 75

Ανταλλαγές για μαθητείες

Centre d’Information et de Coordination Suisse

Hauptbahnhofstrasse 2

4501 SOLEURE

Switzerland

Tel: 32 625 26 80/84

Επαφές για μαθητείες

Conference des Offices Cantonaux de Formation

Professionnelle de Suisse Romande et du Tessin

Secretariat

Case postale 4

2007 NEUCHATEL

Switzerland

Tel: +41 32 725 52 00

Association Suisse pour l’Orientation Scolaire et Professionnelle (ASSP)

Zurichstrasse 89

8600 DUBENDORF

Switzerland

Tel: +41 1 822 14 88

Union Centrale des Associations Patronales Suisses (UCAPS)

Florastrasse 44

8034 ZURICH

Switzerland

Tel: +41 1 383 07 58

Union Suisse des Arts et Metiers (USAM)

Schwarztorstrasse 26

3001 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 381 77 85

 


Άλλοι τύποι κατάρτισης στην Ελβετία

1. Επαγγελματική Κατάρτιση (Professional)

Εάν είστε σε ηλικία 18-30 μπορείτε να συμμετάσχετε σε Επαγγελματική Κατάρτιση (Professional) στην Ελβετία διάρκειας 18 μηνών. Αυτή η κατάρτιση έχει τη μορφή συνεχιζόμενης κατάρτισης και ακολουθεί το επάγγελμα το οποίο έχετε ήδη σπουδάσει. Ειδικοί διακανονισμοί ισχύουν για άδεια διαμονής για όλους της ΕΕ/ΕΕΑ σπουδαστές, αλλά οι σπουδαστές αυτοί απαγορεύεται να εργάζονται είτε με μερική, ολική απασχόληση ή ως ιδιώτες. Για επαγγελματική κατάρτιση και για εργασιακή κατάρτιση η άδεια των ελβετικών αρχών είναι αναγκαία και αυτό συνήθως το φροντίζει ο εργοδότης ή ο υπεύθυνος για την κατάρτισή σας.

Σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απόφοιτοι (εντός των τελευταίων 12 μηνών) μπορούν να συμμετάσχουν σε κατάρτιση (3-12 μηνών) στην Ελβετία ως μέρος του προγράμματος Leonardo της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ορισμένοι σπουδαστές ίσως δικαιούνται επιδότηση από το πρόγραμμα Leonardo ως συμβολή στην ήδη υπάρχουσα επιδότηση από τον εργοδότη τους.

Εάν είστε από 18 έως 30 ετών και διαθέτετε βασική εκπαίδευση επίσης είστε άνεργος μπορείτε να σκεφθείτε το πρόγραμμα Eurodice το οποίο οργανώνει κατάρτιση (με γλωσσική στήριξη) σε επιχειρήσεις σε διάφορα μέρη της Ευρώπης (π.χ. Jura και Valais στη Δυτική Ελβετία).

Ως καταρτιζόμενος, εντάσσεστε στο ίδιο πλαίσιο που ισχύει για έναν ελβετό εργαζόμενο το οποίο περιλαμβάνει παρακράτηση φόρου, κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας. Ο εργοδότης σας είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Πρέπει, προτεού μετακομίσετε στην Ελβετία να εξετάσετε αν η ασφάλεια υγείας και ατυχημάτων που έχετε καλύπτει και την Ελβετία, το οποίο δεν συμβαίνει πάντα.

Τέλος, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η γλωσσική ευχέρεια και δεξιότητες που διαθέτετε είναι κατάλληλες για να συμμετάσχετε σε κατάρτιση στην Ελβετία (Γερμανικά ή Γαλλικά) με βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας.

 

Άδεια παραμονής και γενικές πληροφορίες

Office federal des entrangers

Section emigration et stagiaires

Quellenweg 15

3003 BERN-WABERN

Switzerland

Tel: +41 31 322 42 02

[These may also help you finding a training place in Switzerland]

Κατάρτιση στα πλαίσια του Leonardo da Vinci Προγράμματος

Swiss Occidental Leonardo (SOL)

Pre-Fleuri 6

1950 SION

Switzerland

Tel: +41 27 327 35 20

Fax: +41 27 327 35 51

E-mail:sol@sodeval.vsnet.ch

[alternatively contact your local Leonardo office]

Κατάρτιση στα πλαίσια του Eurodice

Eurodyssee

c/o Bureau MOVE

Route du Rawyl 47

1950 SION

Switzerland

Tel: +41 27 324 32 50

Fax: +41 27 324 33 11

E-mail: www.eeps.ch/stage/

 


2. Γλωσσική κατάρτιση

Εάν επιθυμείτε να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας ικανότητες, θα μπορούσατε να συμμετάσχετε σ’ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα το οποίο οργανώνετε από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης ή εναλλακτικά να παρακολουθήσετε μαθήματα σε πολλά ιδιωτικά σχολεία στην Ελβετία. Τα περισσότερα από τα Γαλλικά διπλώματα όπως «Allicance Francaise» ή το δίπλωμα σπουδών της γαλλικής γλώσσας DELF/DALF είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Ισοδύναμα διπλώματα υπάρχουν και για άλλες γλώσσες. Προτείνεται να επικοινωνήσετε με τον εκπαιδευτικό φορέα της επιλογής σας απ’ευθείας ή με την Ελβετική Πρεσβεία στη χώρα σας ή μέσω του Internet.

Για διαμονή μεγαλύτερη των 3 μηνών, άδεια παραμονής μπορεί να ζητηθεί για σας από το σχολείο που θα παρακολουθήσετε. Πρέπει να ελέγξετε οτι η ασφάλειά σας καλύπτει θέματα υγείας και ατυχημάτων για την Ελβετία.

  

Χρήσιμες διευθύνσεις

Γενικές πληροφορίες και άδεια διαμονής

Office Federal des Entrangers

Section Emigration et Stagiaires

Quellenweg 15

3003 BERN-WABERN

Switzerland

Tel: 31 322 42 02

Σχολεία εκμάθησης γλώσσας

Universite de Geneve

Services des Relations Exterieures

Rue General-Dufour 24

1211 Geneve

Switzerland

Tel: +41 22 705 76 08

Fax: +441 22 705 71 97

Internet: www.unige.ch

Federation Suisse des Ecoles Privee

Christofellgasse 3

3011 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 328 40 50

 


Σπουδές στην Ελβετία

Μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελβετία (δημοτικό και γυμνάσιο) οι νέοι απόφοιτοι που δεν επιθυμούν κάποια εργασιακή κατάρτιση παρακολουθούν το πρόγραμμα του Λυκείου και προετοιμάζονται για το ελβετικό Baccalaureate το οποίο ονομάζεται Maturite. Αυτό τους επιτρέπει την είσοδο στα ελβετικά πανεπιστήμια γενικά και πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (HES).

 


1. Ανώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Baccalaureate)

Το ελβετικό Baccalaureate μπορεί να αποκτηθεί εντός 4-5 ετών, εξαρτάται από την περιοχή που φοιτεί ο μαθητής. Υπάρχουν 5 διαφορετικοί τύποι Baccalaureate, όπως: Τύπος Α (αρχαίες γλώσσες), Τύπος Β (λατινικά και μοντέρνες γλώσσες), Τύπος Γ (επιστήμες), Τύπος Δ (μοντέρνες γλώσσες) και Τύπος Ε (οικονομικά). Αυτοί οι τύποι Baccalaureate μπορούν να παρακουθηθούν σε δημόσια ή ιδιωτικά λύκεια. Ορισμένα ιδιωτικά λύκεια προσφέρουν σπουδές για την κατάκτηση του Διεθνούς Baccalaureate το οποίο κατοχυρώνει τον απόφοιτο να παρακολουθήσει σπουδές τριτοβάθμιου επιπέδου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν και το ελβετικό baccalaureate ήδη είναι ευρέως αναγνωρισμένο σ’όλη την Ευρώπη.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε πρόγραμμα για Baccalaureate στην Ελβετία, χρειάζεται να κάνετε αίτηση για άδεια διαμονής στις τοπικές αρχές της περιοχής που πρόκειται να σπουδάσετε. Αυτή η άδεια θα είναι περιορισμένης διάρκειας (όχο χρειάζεται για τις σπουδές σας). Επίσης, θα χρειαστεί να αποδείξετε ότι οι γλωσσικές σας ικανότητες είναι επαρκείς για τις αντίστοιχες σπουδές (ίσως χρειαστεί να πάρετε ένα διαγώνισμα γλώσσας), επίσης χρειάζεται να αποδείξετε ότι μπορείτε να στηρίξετε οικονομικά τον εαυτό σας. Η εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία είναι δωρεάν, αλλά παρέχεται στην γλώσσα που περισσότερο χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη περιοχή της Ελβετίας. Η εκπαίδευση στα ιδιωτικά σχολεία είναι αυτοεπιδοτούμενη από τον υποψήφιο (πολλές φορές αρκετά ακριβή), αλλά μπορεί οι σπουδές να παρέχονται στα αγγλικά.

Όλοι οι σπουδαστές πρέπει να σιγουρευτούν ότι διαθέτουν πλήρη ασφάλεια υγείας και ατυχημάτων (αναγνωρισμένη στην Ελβετία ασφάλεια).

Χρήσιμες διευθύνσεις

Άδεια διαμονής

Office federal des entrangers

Division Entrιe et Sejour

Section Suisse Occidentale

Quellenweg 15

3003 BERN-WABERN

Switzerland

Tel: +41 31 325 9550

Fax: +41 313 25 81 93

Δημόσια Λύκεια

Office Federal de L’Education et de la Science

Hallwyllstrasse 4

3003 BERN

Switzerland

Tel: _41 31 322 96 91

Ιδιωτικά Λύκεια

Federation Suisse des Ecoles Privees

Christofellgasse 3

3011 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 328 40 50

Ασφάλεια υγείας και ατυχημάτων, κοινωνική ασφάλιση

Office Federal des Assurances Sociales

Effingerstrasse 33

3003 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 322 90 11

 


2. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και HES)

Η Ελβετική Ομοσπονδία λειτουργεί 11 Πανεπιστήμια, τα οποία προσφέρουν 3 τύπους ακαδημαϊκών διπλωμάτων τα οποία είναι: (α) η άδεια (Licence, αντίστοιχο ενός Bachelor), (β) το δίπλωμα (Diplome αντίστοιχο ενός Master) και (γ) το διδακτορικό (Ph.D.).

Επιπλέον προσφέρονται και μη-ακαδημαϊκά μαθήματα στην Ελβετία. Για την επίτευξη διεθνούς αναγνώρισης αυτών των μαθημάτων-προγραμμάτων, τα ανώτερα ιδρύματα επαγγελαμτικής κατάρτισης αναβαθμίζονται προς το παρόν και ενοποιούνται με τη γενική ονομασία Hautes Ecoles Specialisees (HES). Τα HES θα προσφέρουν ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου. Επίσης το δίπλωμα Vocational Maturite προσφέρεται για ορισμένα είδη κατάρτισης το οποίο οδηγεί σε είσοδο στο HES. Υπάρχουν 7 HES στην Ελβετία, καθένα ομαδοποιεί διάφορους τύπους εκπαίδευσης. Τα HES ομαδοποιούν την εκπαίδευση στη Δυτική Ελβετία, Ιταλική Ελβετία, Βέρνη (Κεντρική Ελβετία) και Ζυρίχη (Ανατολική και Νοτιοδυτική Ελβετία).

Εάν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε το δίπλωμά σας στην Ελβετία, είτε είστε σε HES ή σε Πανεπιστήμιο, χρειάζεται να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να εχετε καλές γλωσσικές δεξιότητες στη γλώσσα που επιθυμείτε να σπουδάσετε. Πρέπει επίσης το απολυτήριο τυ Λυκείου να είναι αντίστοιχο του Baccalaureate της Ελβετίας (ορισμένα Ευρωπαϊκά Baccalaureate κατατίθενται για αναγνώριση στην Ελβετία) ή κάποιο άλλο αντίστοιχο δίπλωμα. Δεν υπάρχει κεντρική διεύθυνση υπεύθυνη για την είσοδο στα Ελβετικά Πανεπιστήμια ή HES, γι’αυτό χρειάζεται να απευθυνθείτε άμεσα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής σας.

Εάν ήδη έχετε κάποιο δίπλωμα (ή ολοκληρώσει μέρος αυτού) και επιθυμείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στην Ελβετία, το δίπλωμά σας χρειάζεται να ελεγχθεί από το Ελβετικό Πανεπιστήμιο.

Το γραφείο «Office Central Universitaire Suisse” μπορεί να σας ενημερώσει για τις διαδικασίες ισοτιμίας διπλωμάτων.

Για να συμμετάσχετε σε σπουδές στην Ελβετία χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για να σας εγκρίνουν άδεια διαμονής μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών σας. Επίσης χρειάζεται να αποδείξετε οτι μπορεί να στηρίξετε τον εαυτό σας οικονομικά μέχρι το πέρας της διαμονής σας στην Ελβετία. Το πανεπιστήμιο στο οποίο θα εγγραφείτε μπορεί να σας βοηθήσει με αυτές τις διαδικασίες. Επίσης χρειάζεται να αποδείξετε ότι η ασφάλεια υγείας και ατυχημάτων που έχετε σας καλύπτει στην Ελβετία ή να αγοράσετε μία επιπλέον ασφάλεια. Εάν η παραμονή σας στην Ελβετία ξεπεράσει τους 12 μήνες, προτείνεται να αγοράσετε μία ελβετική αναγνωρισμένη ασφάλεια.

Τα δίδακτρα διαφέρουν για την ανώτερη εκπαίδευση στην Ελβετία, διαφοροποιούνται ανά περιοχή και φορέα εκπαίδευσης, επίσης βάσει του αντικειμένου και της διάρκειας των σπουδών. Τα δίδακτρα μπορεί να είναι από 300-800 Euro ανά μήνα. Επιπλέον, πρέπει να υπολογίσετε το κόστος ενοικίου, διατροφής και ασφάλισης. Γενικά χρειάζεστε το λιγότερο 1,000 Euro το μήνα. Υπάρχει μία Ελβετική Επιτροπή Υποτροφιών, η οποία δίνει υποτροφίες αποκλειστικά σε μη-Ελβετούς σπουδαστές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελβετία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε στην χώρα σας είτε από την Ελβετική Πρεσβεία ή από ειδικούς οργανισμούς για υποτροφίες.

Επίσης μπορείτε να ρωτήσετε στο πανεπιστήμιό σας, μπορεί να έχει συνάψει ειδική συμφωνία με τα ελβετικά πανεπιστήμια και να μπορεί να σας βοηθήσει στο θέμα της υποτροφίας για BA (Bachelor) ή MA (Masters) Πρόγραμμα.

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (το πρόγραμμα «Σωκράτης») μπορείτε να συμμετέχετε σε σπουδές στην Ελβετία από 1 εξάμηνο – 1 χρόνο σε κάποιο ελβετικό πανεπιστήμιο, αν και καλή γνώση της γλώσσας για το συγκεκριμένο επίπεδο σπουδών είναι αναγκαία.

Ως μη-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελβετία μπορεί να μην είναι επίσημος εταίρος στο πρόγραμμα «Σωκράτης», αν και πολλά ελβετικά πανεπιστήμια έχουν συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής σπουδαστών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σ’όλη την Ευρώπη. Οι Ελβετικές Ομοσπονδιακές Αρχές δίνουν 800-1,000 υποτροφίες για ανταλλαγή.

Άδεια διαμονής για περίοδο περισσότερο των 3 μηνών, ασφάλιση και αναγνώριση των σπουδών λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια των ανταλλαγών σπουδαστών και αντιμετωπίζονται από τα πανεπιστήμια που παρακολουθεί ο υποψήφιος (συμπεριλαμβανομένου και του European Credit Transfer). Ρωτήστε στο πανεπιστήμιο της χώρας σας αν έχει συνάψει τέτοιες συμφωνίες για ανταλλαγές και/ή έχει να σας δώσει σχετικές πληροφορίες.

Χρήσιμες διευθύνσεις

Γενικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα

Office Federal de l’Education et de la Science (OFES)

Hallwylstrasse 4

3003 Bern

Switzerland

Tel: +41 31 322 96 91

Ισοδυναμία διπλώματος

Office Central Universitaire Suisse

Service des Equivalences

Sennweg 2

3012 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 306 60 33

Επιδοτήσεις

Office Federal de L’Education et de la Science

Commission Federale des Bourses pour les Etrangers

Hallwylstasse 4

3003 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 323 26 76

Πανεπιστήμια

Universite de Neuchatel

Administration Centrale

Rue Emile-Argand 13

2000 NEUCHATEL

Switzerland

Tel: +41 32 718 20 00

Internet: www.unine.ch

Universite de Lausanne

Euro-guichet-Relations Internationales

1015 LAUSANNE

Switzerland

Tel: +41 21 692 20 22

Fax: +41 21 692 20 05

Internet: www.unil.ch

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

CAST

1015 LAUSANNE

Switzerland

Tel: +41 21 693 46 16

Fax: +41 21 693 47 17

Universite de Geneve

Service des Relations Exterieures

Rue General-Dufour 24

1211 GENEVE 4

Switzerland

Tel: +41 22 705 76 08

Fax: +41 22 705 71 97

Internet: www.unige.ch

Universite de Fribourg

POLYGON

Boulevard Perolles

1700 FRIBOURG

Switzerland

Tel: +41 26 300 73 32

Fax: +41 26 300 97 28

Internet: www.unifr.ch

Universitat Bern

Euro-beratung-Interntionale Beziehung

Gesellschaftstrasse 25

3012 BERN

Switzerland

Tel: +41 31 631 48 08/09

Fax: +41 31 631 34 72

Internet: www.unibe.ch

Universitat Zurich

Euro-Beratung, ETH Zentrum

HG F 54/55.1, Ramistrasse 101

8092 ZURICH

Switzerland

Tel: +41 1 632 77 05

Fax: +41 1 632 11 07

Internet: www.unizh.ch

Universitat St-Gallen

Euro-Berathungstelle

Dufourstrasse 50

9000 ST-GALLEN

Switzerland

Tel: +41 71 224 25 64

Fax: +41 71 224 28 16

Internet: www.unisg.ch

Universitat Basel

Euro-beratung

Petersgraben 35

4003 BASEL

Switzerland

Tel:+41 61 267 28 33

Fax: +41 61 267 30 13

Internet: www.unibs.ch

Universita della Svizzera Italiana

Servicio Ricerca e Mobilita

Corso Elvezia 36

6900 LUGANO

Switzerland

Tel: +41 91912 46 14/11

Fax: +41 91 912 46 15

Internet: www.unisi.ch

Ειδικά πανεπιστήμια για ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση (HES)

Για Δυτική Ελβετία

Secretariat de L’HES-S

Rue de la Moliere 22

2008 DELEMONT

Switzerland

Tel: +41 32 42 306 50

Fax: +41 32 423 06 50

Internet: www.hes-so.ch

Φοιτητικοί σύλλογοι

University of Geneva

Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques (AIESEC)

Rue de Saint-Ours 5

1211 GENEVE 4

Tel: +41 22 705 77 08

Fax: +41 22 705 77 52

E-mail: AIESEC@unige.ch

Επιπλέον Βιβλιογραφία:

A Guide to the Swiss Higher Education System and its Qualifications [1996]

Published by the Central Office of Swiss Universities (Berne) in English, 96 pages.

Recognition Issues in Higher Education in Switzerland and the European Context [1996]

Published by the Central Office of Swiss Universities (Berne) in English, French and German, 113 pages

Student Handbook [1998], Switzerland section

Publsished by the Council of Europe (Strasbourg) in English, 362 pages