ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Φ. ΜΑΓΕΙΡΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004

  THIS PAGE IN ENGLISH

 
        Προσωπικά Στοιχεία

  Ετος γεννήσεως: 1948
  Οικογενειακή κατάσταση: Εγγαμος, δύο κόρες
  Ξένες Γλώσσες:
  Αγγλικά, Γαλλικά, στοιχεία Γερμανικών
  Διεύθυνση Εργασίας:  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5ος όροφος Αντωνιάδου, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα
  Τηλέφωνο:
    820-3185 Fax 822-6105 Email: efm@aueb.gr


  Σπουδές
  Σταδιοδρομία
         Επιστημονικά  ενδιαφέροντα
Δημοσιεύσεις

Σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών

  Σε πρακτικά συνεδρίων ή τόμους με σύστημα κριτών
Βιβλία - Σημειώσεις

Νέες σημειώσεις για τα διδασκόμενα μαθήματα βρίσκονται στον Εξυπηρετητή Μαθημάτων του Πανεπιστημίου

Συμμετοχή σε Μελετητικές Δραστηριότητες Κέντρου Ερευνας ΟΠΑ

Συμμετοχή σε Επιστημονικές ενώσεις

Διοικητικές θέσεις