Τυπολογία Ποσοτικής ανάλυσης Iστότοπών  Βουλευτών

 

 1. Επικράτεια

 2. Επίθετο ως διεύθυνση?

 3. Προσβασιμότητα wc3

 4. ΑLt tags

 5. Μενού ως ραχοκοκαλιά

 6. Τύπος αρχιτεκτονικής ( μενού ή συνδ )

 7. Όροι χρήσης

 8. Πολιτική Προστασίας

 9. Γλώσσα

 10. Web log

 11. Ηλεκτρονική ενίσχυση

 12. Αριθμός ορατών σελίδων

 13. Αριθμός και βάρος

 14. Χρόνος γραφης (ενικός πληθυντικός)

 15. Βιογραφικό σημείωμα

 16. Διασύνδεση με τον ιστότοπο το κόμματος στην πρώτη σελίδα

 17. Λογότυπο του κόμματος στην πρώτη σελίδα

 18. Ημερομηνία ανανέωσης

 19. Συνολικό Βάρος

 20. Ποσότητα βασικών κατηγοριών

 21. Αριθμός διασυνδέσεων προς άλλους ιστότοπους

 22. Cookies (IP based non-ip based)

 23. Αρχισυντάκτης ή υπόλογος

 24. Πληροφορίες για την δημιουργία

 25. Στοιχεία επικοινωνίας με τον βουλευτή στην ΄πρώτη σελίδα

 26. Πολιτική διασύνδεσης

 27. Σχεδιασμός ανάλογος με την εκτός Ίντερνετ επικοινωνία

 28. Κόστος

 29. Ανθρώπινο δυναμικό