Συνοπτικά


Καθηγητής Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Διδακτορικού στην Πληροφορική από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται τα Δίκτυα Υπολογιστών - Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα, η Εκτίμηση Επίδοσης - Θεωρία Αναμονής, τα Κινητά και Διάχυτα Συστήματα και οι Ηλεκτρονικές-Δικτυακές Υπηρεσίες.

Από τον Ιανουάριο του 1998 μέχρι τον Αύγουστο του 2001 διετέλεσε Αντιπρύτανης επί των Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.