Άλλες Δραστηριότητες

 

Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ.


Στο παρελθόν έχει διατελέσει:

  • Επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΟΠΑ.
  • Διευθυντής της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ.
  • Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
  • Μέλος της 7μελούς Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Διαπανεπιστημιακού Δικτύου (GUnet).
  • Αντιπρόσωπος του ΟΠΑ στο GUnet.
  • Αξιολογητής σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΓΓΕΤ και του ΥΠΕΠΘ.
  • Εθνικός Αντιπρόσωπος στην Τεχνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών της IFIP, TC-6 IFIP.