ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
(ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Τμήμα Πληροφορικής
Πατησίων 76, Αθήνα 10434

 Τηλ.  +30.210.8214145,  +30.210.8203355

Fax.  +30.210.8203356 

http://www.aueb.gr/Users/yannakoudakis/greek/

E-mail: eyan@aueb.gr   
 

 
  

Καθηγητής Πληροφορικής, Έφορος της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διδάσκει βάσεις δομένων, και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» πληροφοριακά συστήματα και ψυχομετρικές βάσεις δεδομένων. Σύμβουλος και κριτής ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1982, Associate Editor/Referee σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως ACM, IEEE-PAMI, IEEE-ASSP, JASIS, Computer Journal, Prentice-Hall Publications, J. Wiley Publications, Butterworth Press, Pergamon Press, κ.ά., Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών πολλών Ευρωπαϊκών Διδακτορικών Διατριβών, καθώς και Σωμάτων εκλογής Πανεπιστημιακών Καθηγητών.

 Σπούδασε Πληροφορική και μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Bradford της Βρετανίας, από όπου έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Πληροφορική με διάκριση το 1979. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Bradford ως Βοηθός (1975-1978) και ως Λέκτορας/ Επίκουρος/ Αναπληρωτής/ Καθηγητής Πληροφορικής (1978-1989). Το 1988 εξελέγη Καθηγητής Πληροφορικής και το 1989 ανέλαβε καθήκοντα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1986 εξελέγη Fellow (FBCS) του Βρετανικού Ινστιτούτου Πληροφορικής (BCS) και το 1988 εξελέγη C.Eng. και CITP (Ορκωτός Πληροφορικής Βρετανίας). Είναι μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (MIMIS), και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής (ΕΠΥ).

 Σχεδίασε το πρώτο αυτοματοποιημένο ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην Αγγλία σε διάτρητες κάρτες το 1974, καθώς και το πρώτο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης του συλλογικού καταλόγου της Βρετανικής Εθνικής Βιβλιοθήκης το 1977. Από το 1978 έως το 1989, ως Καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Bradford Αγγλίας, δίδαξε Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφοριών, Αναλογικούς Υπολογιστές, Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Ψυχολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη, κ.ά. στα Τμήματα Πληροφορικής, Μαθηματικών, Ψυχολογίας, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει αναλάβει τη σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων για τους Προέδρους της Ελληνικής Δημοκρατίας: Κωνσταντίνο Γ. Καραμανλή (το Ίδρυμα «Καραμανλή» στη Φιλοθέη), Χρίστο Α. Σαρτζετάκη, και Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο.

 Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας (1988-1989) με αρμοδιότητα την εισαγωγή της Πληροφορικής στη Β/θμια Εκπαίδευση, Σύμβουλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (1989-1991), Επιστημονικός Υπεύθυνος ίδρυσης του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εκπρόσωπος της χώρας στα πλαίσια του προγράμματος PETRA της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1993-1995), Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου της Αναβάθμισης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1992-), Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου της Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (2002-2004). Μέλος της Επιτροπής Ορολογίας της ΓΓΕΤ (1990-1992), Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Συνόδου των Ελληνικών Πρυτάνεων (1992-1994), Πρόεδρος του 2ου Συνεδρίου «Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια» του Υπουργείου Παιδείας (1995), Μέλος του Εθνικού Τμήματος της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης (UNESCO) από το 1998, Μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τις Ταμειακές Μηχανές και για την Αυτοματοποίηση Τελωνείων (1996-1998), κ.ά.

 Στην Αγγλία έχει διατελέσει: Ιδρυτικό μέλος και πρώτος Πρόεδρος της Εταιρείας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Bradford (1976-1978), Διευθυντής του Information Management Research Group (1981-1989), Διευθυντής του Shearbridge Hall (1979-1985), Μέλος το Ανώτατου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου του Bradford (1987-1989), Σύμβουλος του Βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών – Σύστημα GMD (1979-1982), Σύμβουλος του Υπουργείου Βιομηχανίας της Μ. Βρετανίας (1980-1985), Σύμβουλος του WIRA-Research Association (1979-1983), Μέλος της Εθνικής Διαπανεπιστημιακής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής των AEI (1980-1982), Σύμβουλος και Κριτής επιστημονικών μελετών της Βρετανικής Εθνικής Βιβλιοθήκης (1979-1989), Μέλος του Εθνικού Ινστιτούτου Τυποποίησης της Μ. Βρετανίας (BSI) – Επιτροπή ISO/TC/97/SC/5 (1984-1987), Πρόεδρος του Βρετανικού Ινστιτούτου Υπολογιστών – BCS W.Yorkshire (1986-1987), Μέλος της Εθνικής Επιτροπής του Βρετανικού Ινστιτούτου Υπολογιστών – BCS Branches (1983-1986), Σύμβουλος Εξεταστικής Επιτροπής του Βρετανικού Ινστιτούτου Υπολογιστών – BCS Part II (1985-1989), Ακαδημαϊκός Εκπρόσωπος του Βρετανικού Ινστιτούτου Υπολογιστών – BCS (1985-1989), Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης του Βρετανικού Ινστιτούτου Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (1984-1988), Μέλος Δ.Σ. του Εθνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής – BCS W.Yorkshire (1982-1988), Πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης 6ου, 7ου, 8ου και 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανάκτησης Πληροφοριών, Μέλος της Επιτροπής Οργάνωσης του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (1988), Μέλος της Επιτροπής Έκδοσης του Επιστημονικού Περιοδικού Information Technology (1983-1986), Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής – BCS W.Yorkshire (1986-1987), Μέλος Δ.Σ. της Ειδικής Επιτροπής BCS-IRSG (1982-1987), Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων – W. Yorkshire (1982-1987), Επισκέπτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1983), Αιρετό Μέλος της Επιτροπής Κοσμητείας του Πανεπιστημίου Bradford (1984-1989), Ιδρυτικό Μέλος και πρώτος Πρόεδρος του Βραβείου BCS University Challenge (1985-1988), Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Οργάνωσης Διεθνών Συνεδρίων ACM-IRSG από το 1993, Πρόεδρος του Διεθνούς Συνεδρίου ACM-SIGIR 2000, Μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Εξεταστών του Πανεπιστημίου Sheffield (1987-1989).

 Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει διατελέσει: Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του Κέντρου Υπολογιστών (1990-1993), Έφορος της Βιβλιοθήκης (1991-), Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπεύθυνος σύνταξης του σχετικού νομοσχεδίου, καθώς επίσης και πρώτος Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (1994-1996), Μέλος της Επιτροπής του Κέντρου Έρευνας (1992-1996, 2005-), Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και μέλος της Συγκλήτου (1991-1993), Υπεύθυνος σύνταξης της πρότασης για τη θεσμοθέτηση Μεταδιδακτορικών Σπουδών (1998), Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής (1997-2001), Διευθυντής του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων & Βάσεων Δεδομένων (2004-2005).

 Έχει κατευθύνει διάφορα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Εθνική Βρετανική Βιβλιοθήκη, το Υπουργείο Βιομηχανίας της Βρετανίας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ.ά. Έχει σχεδιάσει ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων για πολλούς οργανισμούς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σχεδίαση ψυχομετρικών τεστ ικανοτήτων - δεξιοτήτων, πληροφοριακών συστημάτων για επαγγελματικό προσανατολισμό, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού, ανάλυση κειμένων, αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών, κ.ά. Επίσης, έχει εποπτεύσει άνω των 30 Διδακτορικών Διατριβών και Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.

 Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο αποτελείται από εβδομήντα (70) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σαράντα (40) δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και δεκατέσσερα (14) βιβλία, τέσσερα (4) από τα οποία έχουν εκδοθεί από διεθνείς εκδοτικούς οίκους, όπως από τους Springer-Verlag, J. Wiley, Ellis Horwood, κ.ά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Ανάλυση και Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφοριών, Βάσεις Δεδομένων για Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψυχομετρικές Βάσεις Δεδομένων, κ.ά..

 Ενδεικτικά και μόνον παρουσιάζονται οι παρακάτω εργασίες:

 1.        Yannakoudakis, E. J., The Architectural Logic of Database Systems, Springer-Verlag, ISBN 3-540-19513-0, 
         0-387-19513-0, 1988.

 2.        Yannakoudakis, E. J. - Cheng, C. P., Standard Relational and Network Database Languages, Springer-Verlag, ISBN 3-540-19537-8, 0-387-19537-8, 1988; 7-5062-0750-8, 1991.

 

3.        Yannakoudakis, E. J. - Hutton, P. J., Speech Synthesis and Recognition Systems, Ellis Horwood - J. Wiley, ISBN 0-470- 20959, 0-7458-0314-8, 1987.

 

4.        Yannakoudakis, E. J., Towards a universal record identification and retrieval scheme, Journal of Informatics, Vol. 3, No. 1, pp. 7-11, 1979.

 

5.        Yannakoudakis, E. J. - Ayres, F. H. - Huggill, J. A. W., Character coding for bibliographical record control, Computer Journal, Vol. 23, No. 1, pp. 53-60, 1980.

 

6.        Yannakoudakis, E. J. - Goyal, P. - Huggill, J. A. W., The generation and use of text fragments for data compression, International Journal of Information Processing and Management, Vol. 18, No. 1, pp. 15-21, April 1982.

 

7.        Yannakoudakis, E. J. - Wu, A. K. P., Quasi-equifrequent group generation and evaluation, Computer Journal, Vol. 25, No. 2, pp. 183-187, 1982.

 

8.        Yannakoudakis, E. J. - Fawthrop, D., An intelligent spelling error corrector, International Journal of Information Processing and Management, Vol. 19, No. 2, pp. 101-108, 1983.

 

9.        Yannakoudakis, E. J., Derived search keys for bibliographic retrieval, ACM SIGIR, pp. 220-237, 1983.

 

10.    Yannakoudakis, E. J., Intelligent matching and retrieval for electronic document manipulation, Text Processing and Document Manipulation, J. C. van Vliet (ed.), Cambridge University Press, pp. 65-77, April 1986.

 

11.    Yannakoudakis, E. J., An efficient file structure for specialised dictionaries and other 'lumpy' data, International Journal of Information Processing and Management, Vol. 23, No. 6, pp. 563-571, 1987.

 

12.    Yannakoudakis, E. J. - Angelidakis, G., An insight into the entropy and redundancy of the English dictionary, IEEE Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), Vol. 10, No. 6, pp. 960-970, 1988.

 

13.    Yannakoudakis, E. J. - Attar-Bashi, H. A., The subject-object relationship interface model in database management systems, Journal of Documentation, Vol. 45, No. 1, pp. 25-48, 1989.

 

14.    Yannakoudakis, E. J., A formal coding structure for database record processing, International Journal of Cybernetics and General Systems KYBERNETES, Vol. 18, No. 1, pp. 60-70, 1989.

 

15.    Yannakoudakis, E. J. - Cheng, C. P., A domain-oriented approach to improve the user-friendliness of SQL, International Journal of Computer Standards and Interfaces, Vol. 9, pp. 127-141, 1989.

 

16.    Yannakoudakis, E. J. - Ayres, F. H. - Huggill, J. A. W., Matching of citations between non-standardized databases, International Journal of the American Society for Information Science, Vol. 41, No. 8, pp. 599-610, 1990.

 

17.    Yannakoudakis, E. J. - Shahid, A. A., A controlled environment for meta-message processing, Computer Journal, Vol. 34, No. 4, pp. 331-344, 1991.

 

18.    Yannakoudakis, E. J. - Attar-Bashi, H. A., Constructing natural language sentences from database tuples, Computer Journal, Vol. 35, pp. 445-461, 1992.

 

19.    Yannakoudakis, E. J., Statistical measures of languages: Entropy and redundancy of the English dictionary, Encyclopedia of Computer Science and Technology, Marcel Dekker Inc., Vol. 27, pp. 351-366, 1993.

 

20.    Yannakoudakis, E. J. - Tsionos, C. X. - Kapetis, C. A., A new framework for dynamically evolving database environments, Journal of Documentation, Vol. 55, No. 2, pp. 144-158, 1999.

 21.    Γιαννακουδάκης Ε. Ι., Η Αρχιτεκτονική των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1η Έκδοση 
        (ISBN 960-85122-0-4), 1990, 2η Έκδοση (ISBN 960-85122-3-9), 1994.

 22.    Γιαννακουδάκης Ε. Ι., Η Γλώσσα SQL στην πράξη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1η Έκδοση (ISBN 960-85122-1-2),
        1990, 2η Έκδοση (με Π. Πλέσσα) (ISBN 960-85122-2-0), 1993.

 23.    Γιαννακουδάκης Ε. Ι., Το Σύστημα RDBMS Informix και προγραμματισμός σε γλώσσα 4ης γενιάς, 
      
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1η Έκδοση (ISBN 960-359-009-6), 1994, 2η Έκδοση (ISBN 960-85122-4-7), 1996.

 24.    Γιαννακουδάκης Ε. Ι., Συστήματα Βάσεων Δεδομένων SQL, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1η Έκδοση 
       (ISBN 960-85122-5-5), 1999.

 25.    Γιαννακουδάκης Ε. Ι., Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1η Έκδοση
       (ISBN 960-85122-6-3), 1999.

English