ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

 

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του ΟΠΑ να συμβουλευτούν τον Οδηγό Σπουδών τους ή/και να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους – ΟΧΙ με τους διδάσκοντες – ώστε να ενημερωθούν για τις διοικητικές ρυθμίσεις που αφορούν τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας στο Τμήμα τους.

 

Σε ορισμένα Τμήματα όπως Οικονομικής Επιστήμης, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, το μάθημα πρώτου εξαμήνου "Αγγλική Γλώσσα Ι – Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Α" προσφέρεται ως υποχρεωτικό – άρα είναι απαραίτητο για την απόκτηση πτυχίου – ενώ στα υπόλοιπα Τμήματα προσφέρεται ως επιλογής και ΔΕΝ είναι απαραίτητο για την απόκτηση πτυχίου.

 

Επίσης, οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (το επονομαζόμενο "Lower") ή και ανώτερου (Γ1/Advanced ή Γ2/Proficiency) απαλλάσσονται από το μάθημα πρώτου εξαμήνου "Αγγλική Γλώσσα Ι – Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Α" (όπως και από μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας μεταγενέστερων εξαμήνων) με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού στη Γραμματεία του Τμήματός τους ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Τούτο σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 κατά την εγγραφή τους, αλλά σκοπεύουν να το αποκτήσουν κάποια στιγμή αργότερα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δικαιούνται να απαλλαγούν αναδρομικά από την υποχρέωση να περάσουν το συγκεκριμένο μάθημα.

 

Το δικαίωμα απαλλαγής με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 αφορά προφανώς τα Τμήματα όπου το μάθημα "Αγγλική Γλώσσα Ι – Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Α" προσφέρεται ως υποχρεωτικό. Οι φοιτητές των υπόλοιπων Τμημάτων, πολύ απλά, δεν είναι καν ανάγκη να δηλώσουν το συγκεκριμένο μάθημα.

 

Το μάθημα πρώτου εξαμήνου "Αγγλική Γλώσσα Ι – Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Α" διδάσκεται Διατμηματικά (δηλ. στους φοιτητές όλων των Τμημάτων ταυτοχρόνως) και απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές που δεν είναι κάτοχοι κάποιου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ή δευτερευόντως κατέχουν κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, αλλά επιθυμούν να φρεσκάρουν τις βασικές γραμματικο-συντακτικές τους γνώσεις.

 

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ομοιογενούς ομάδας φοιτητών που θα παρακολουθεί τις διαλέξεις, των οποίων το επίπεδο στην Αγγλική Γλώσσα είναι πραγματικά χαμηλό, ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΟΠΑ (αλληλουχία εξαμήνων, γενικό περιεχόμενο, εξειδικευμένη στόχευση κλπ.) θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.aueb.gr/el/content/xenes-glosses