ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

 

Ονοματεπώνυμο Διδάσκοντος &

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ώρες γραφείου

Ώρες Μαθημάτων & Αίθουσα Διδασκαλίας

Δρ Κλεονίκη Καραγκούνη

karagkou@aueb.gr

Πέμπτη 11:00-13:00

Αγγλική Γλώσσα ΙV Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Β (Όλα τα Τμήματα)

Τετάρτη 13:00-15:00 (Αίθουσα Δ22)

Πέμπτη 13:00-15:00 (Αίθουσα Α22)

Αγγλική Γλώσσα VΙ - Επιχειρησιακή Ορολογία

(Τμήματα: ΛΟΧΡΗ, ΔΕΟΣ, ΟΙΚ)

Τετάρτη 11:00-13:00 (Αίθουσα Δ22)

Πέμπτη 15:00-17:00 (Αίθουσα Α21)

Δρ Φώτιος Καραμητρόγλου

karamitr@aueb.gr

Δευτέρα 17:00-19:00

Αγγλική Γλώσσα VΙ - Επιχειρησιακή Ορολογία

(Τμήματα: ΟΔΕ)

Τετάρτη 17:00-19:00 (Αίθουσα Δ22)

Παρασκευή 17:00-19:00 (Αίθουσα Δο)

Αγγλική Γλώσσα VΙ - Επιχειρησιακή Ορολογία

(Τμήματα: Μ&Ε)

Δευτέρα 19:00-21:00 (Αίθουσα Δ12)

Τετάρτη 19:00-21:00 (Αίθουσα Δ22)

Δρ Αναστασία Ροθώνη

anroth@aueb.gr

Δευτέρα 8:00-9:00

Τετάρτη 16:00-17:00

Αγγλική Γλώσσα ΙI Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Β (Όλα τα Τμήματα)

Δευτέρα 11:00-13:00 (Αίθουσα Υ1)

Τετάρτη 17:00-19:00 (Αίθουσα Δο)

Αγγλική Γλώσσα VΙ - Επιχειρησιακή Ορολογία

(Τμήματα: ΠΛΗΡ, ΔΕΤ, ΣΤΑΤ)

Δευτέρα 9:00-11:00 (Αίθουσα Υ1)

Τετάρτη 19:00-21:00 (Αίθουσα Δο)