ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2022

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των εξαμήνων και Τμημάτων ότι η λειτουργία του Προγράμματος Διδακτικής Υποστήριξης Φοιτητών, με σκοπό την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών τους σε θέματα: α) Ορολογίας, και β) Ανάπτυξης Γραπτού Λόγου, θα συνεχιστεί και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 

Το πρόγραμμα προσφέρεται σεμιναριακά, ως εξής:

 

ΕΙΔΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Θέματα Ορολογίας & Μετάφρασης: (επίλυση επιμέρους προβλημάτων ορολογίας

& μετάφρασης: α) εργασιών φοιτητών, και

β) κειμένων επαγγελματικού περιβάλλοντος)

Χειμερινό εξάμηνο: Φώτιος Καραμητρόγλου

Εαρινό εξάμηνο: Φώτιος Καραμητρόγλου

Θέματα Γραπτού Λόγου: (γενικές αρχές σύνταξης & γραφής: α) εργασιών φοιτητών,

β) κειμένων επαγγελματικού περιβάλλοντος,

γ) αιτήσεων στα πανεπιστήμια του εξωτερικού)

Χειμερινό εξάμηνο: Κλεονίκη Καραγκούνη

Εαρινό εξάμηνο: Κλεονίκη Καραγκούνη

 

 

Τα σεμινάρια αυτά θα έχουν μέγιστη διάρκεια 2 ωρών την εβδομάδα, και θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές κατόπιν επιθυμίας τους, ενημερώνοντας τον αρμόδιο διδάσκοντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το είδος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν και κλείνοντας συγκεκριμένο ραντεβού μαζί του.

 

Οφείλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα όσον αφορά τη Διδακτική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται εργασιών των φοιτητών που ανατίθεται από συναδέλφους Καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου ότι η Υποστήριξη αυτή δεν υποκαθιστά ΕΠΟΥΔΕΝΙ την καθ εαυτή συγγραφή της εργασίας από τους ίδιους τους φοιτητές. Η Υποστήριξη που προσφέρεται είναι σε ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ σύνταξης και γραφής, και άπτεται ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αγγλικών όρων. Η συλλογή του υλικού και η ανάπτυξη του περιεχομένου της εργασίας παραμένει, ασφαλώς, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των φοιτητών, και η παραμικρή έστω νύξη περί ανάληψης τέτοιου έργου από τους διδάσκοντες Αγγλικής θα συνεπάγεται: α) την άμεση διακοπή του Προγράμματος Υποστήριξης, και β) την ειδοποίηση του Καθηγητή που όρισε την εργασία, περί της εν λόγω νύξης από πλευράς του φοιτητή.

 

 

Από το Γραφείο Αγγλικής Γλώσσας.