Αλλαγή εξωτερικής διεύθυνσης e-mail
(External e-mail address modification)

Η εξωτερική διεύθυνση e-mail είναι συνήθως κάποια διεύθυνση που έχετε εκτός Πανεπιστημίου. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο για μελλοντική ανάκτηση του κωδικού σας στο ΟΠΑ σε περίπτωση που τον ξεχάσετε, και δεν πρόκειται ποτέ να δοθεί σε τρίτους. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το NOC για την ειδοποίησή σας σε θέματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΑ.

Μπορείτε να εισάγετε μόνο μία εξωτερική διεύθυνση e-mail.

Παρακαλούμε εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να συνεχίσετε (Please enter your username and password to continue):


Όνομα χρήστη (username):
Κωδικός (Password):