Απασχόληση, Επαγγελματική Αποκατάσταση & Μεταπτυχιακές

Δραστηριότητες των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Αθήνα, 2001

 

 

Υπεύθυνος Έρευνας: Καθηγητής Ι. Πανάρετος

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 

    Σκοπός της έρευνας

    Μεθοδολογία της έρευνας

    Ανταπόκριση αποφοίτων στην έρευνα

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, Ο.Π.Α.

 

    Επαγγελματική κατάσταση - απασχόληση πτυχιούχων

    Εργαζόμενοι πτυχιούχοι

    Πτυχιούχοι που αναζητούν εργασία

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

       

Ινστιτούτο Στατιστικής
Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης
και Έρευνας

- Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ. -