Έρευνα Εκλογικής Συμπεριφοράς των Φοιτητών

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Φοιτητικές Εκλογές 2001

 

Αθήνα, 2002

 

 

Υπεύθυνος Έρευνας: Καθηγητής Ι. Πανάρετος

ISBN: 960-8287-13-8

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

        Η ταυτότητα της έρευνας

        Το ερωτηματολόγιο

        Οι φοιτητικές παρατάξεις στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

        Επιλογές ανά φύλο

        Χρόνος απόφασης

        Το εκλογικό προφίλ των φοιτητών

        Έτος εισαγωγής και Τμήμα

        Παρακολούθηση μαθημάτων

        Λόγοι επιλογής παράταξης

        Συσχέτιση φοιτητικών και εθνικών εκλογών

        Οι γνώμες των φοιτητών για τις φοιτητικές παρατάξεις

 

Ινστιτούτο Στατιστικής
Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης
και Έρευνας

- Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ. -