Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Στατιστικής

 

Εξωτερική Αξιολόγηση: Έκθεση των Εξωτερικών Αξιολογητών (Μετάφραση)

 

Αθήνα, Μάιος 2001

 

Εξωτερικοί Αξιολογητές:

    C.R. Rao (Πρόεδρος), Καθηγητής Στατιστικής της τιμητικής έδρας Eberly του Τμήματος Στατιστικής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Pennsylvania των ΗΠΑ

    J. Teugels, Καθηγητής Πιθανοτήτων και Στατιστικής του Πανεπιστημιακού Κέντρου Στατιστικής του Καθολικού Πανεπιστημίου του Leuven του Βελγίου

    P. Florides, Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, του Μαθηματικού Τμήματος του Κολλεγίου Trinity του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου της Ιρλανδίας

    W. Urfer, Καθηγητής Στατιστικής του Τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου του Dortmund της Γερμανίας

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές Παρατηρήσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Προπτυχιακό Πρόγραμμα

 

        2.1 Συνολική αποτίμηση

        2.2 Υποδείξεις

              2.2.1 Στο επίπεδο της κυβέρνησης

              2.2.2 Στο επίπεδο του Τμήματος

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

        3.1 Αποτίμηση των προγραμμάτων

        3.2 Συστάσεις

              3.2.1 Γενικές συστάσεις

              3.2.2 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης

              3.2.3 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης

              3.2.4 Το πρόγραμμα του διδακτορικού διπλώματος

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Επιστημονικό Προσωπικό

 

        4.1 Γενική αξιολόγηση

        4.2 Προτάσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Υποδομές

 

        5.1 Βιβλιοθήκη

              5.1.1 Αποτίμηση

              5.1.2 Προτάσεις

        5.2 Υπολογιστική υποδομή

        5.3 Διοικητικό προσωπικό

              5.3.1 Αξιολόγηση

              5.3.2 Συστάσεις

        5.4 Διάφορα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Κοινωνικές Παροχές στους Φοιτητές και Εγκαταστάσεις Αναψυχής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Τελικά Συμπεράσματα

 

Ινστιτούτο Στατιστικής
Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης
και Έρευνας

- Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ. -