Προφίλ των Μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων

και η Σχέση τους με τα Μαθηματικά

 

Σχολ. Έτος 1999-2000

 

Αθήνα, 2001

 

 

Υπεύθυνος Έρευνας: Καθηγητής Ι. Πανάρετος

ISBN: 960-7929-97-7

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: A

Γενικά στοιχεία

 

        Απόφαση κατεύθυνσης

        Προτίμηση κατεύθυνσης

        Βαθμολογία

        Σχέση γραπτής - προφορικής επίδοσης

        Επίπεδο μόρφωσης των γονέων

        Οικογενειακό εισόδημα

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: B

Ενδιαφέροντα και εξωσχολικές δραστηριότητες

 

        Γνώση ξένων γλωσσών

        Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

        Εξωσχολικές δραστηριότητες και πόσο κοστίζουν

        Εξωσχολικές δραστηριότητες χωρίς οικονομική επιβάρυνση

 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Γ

Οι μαθητές και τα Μαθηματικά

 

        Η στάση των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά

        Πού οφείλεται το ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά;

        Γιατί κάποιοι μαθητές θέλουν απλά να "περάσουν" το μάθημα;

        Πού οφείλεται η αρνητική στάση απέναντι στα Μαθηματικά;

        Πώς επηρεάζει το άγχος την απόδοση των Μαθητών;

        Τα Μαθηματικά αναπτύσσουν το μυαλό του ανθρώπου καλλιεργώντας την κριτική σκέψη, τη φαντασία, την οξυδέρκεια;

        Προτίμηση σε συγκεκριμένο κλάδο μαθηματικών

        Μαθηματικά και προσωπική μελέτη - ιδιαίτερα - φροντιστήριο

        Χρόνος μελέτης και καταμερισμός του για θεωρία - ασκήσεις

        Σχολικά βιβλία Μαθηματικών

        Τρόπος διδασκαλίας των Μαθηματικών

        Απομνημόνευση τύπων και μεθόδων λύσης ασκήσεων

        Ικανοποίηση του μαθητή από την προσπάθεια του καθηγητή

        Πόσο επιθυμούν οι μαθητές να διδάσκονται Μαθηματικά;

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

       

Ινστιτούτο Στατιστικής
Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης
και Έρευνας

- Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ. -